Investiční (r)evoluce 2020 – část druhá: Investiční (ne)gramotnost Čechů

Pro Čechy z obecného pohledu zůstává investování spíše neznámou a v letošním roce přikročili kvůli vyšší nejistotě k „hromadění hotovosti“. Ke konci října se zvýšily vklady u bank – na běžných účtech o 11 % meziročně na rekordních 2,88 bil. CZK (dle dat ČNB). Hromadění hotovosti však nepramení pouze z letošní vyšší nejistoty, ale vliv má také neznalost a finanční negramotnost. Jak vyplynulo z exkluzivního průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS pro naši společnost Cyrrus, více než čtvrtina české populace (27 %) nedokáže ohodnotit ani rizika a příležitosti, a vůbec se nevyzná ani v možnostech investování. Je mimořádně nepříjemným zjištěním, že do skupiny osob z nízkou finanční gramotností významněji spadají ženy, lidé s nižším vzděláním anebo obyvatelé z měst a obcí pod 20 tis. obyvatel. 

Tito respondenti také často uvádějí, že důvodem neznalosti a nezájmu o problematiku úspor/tvoření si finanční rezervy, resp. investování, je nedostatek financí, které by mohli investovat. Zde jde však často o subjektivní hodnocení aktuální situace, která může vyplývat právě z finanční negramotnosti. Ta z dlouhodobého hlediska může představovat zásadní problém. Představme si například situaci, kdy tato skupina obyvatel našetří nebo získá jednorázově určitou sumu peněz (např. prodej nemovitosti, dědictví, úspory, …). Tito lidé najednou mají disponibilní hotovost, ale nemají informace a znalosti, jak s nimi naložit, aby neztrácely na hodnotě a přinesly zhodnocení. Co těmto lidem jednoznačně doporučit? Určitě získání alespoň základních znalostí o světě financí, a to nejlépe z ověřených zdrojů. U všech investičních nabídek také používat kritické myšlení a nechat si všechno včetně možných rizik dopodrobna a detailně vysvětlit. 

Jak dál vyplynulo z exkluzivního reprezentativního průzkumu IPSOS pro Cyrrus, zajímavé je, že respondenti, kteří se v investicích příliš nevyznají, mají tendenci hodnotit jednotlivé investiční nástroje jako ziskovější, ale zároveň jako více rizikové. Toto vnímání pochází jak z nezájmu a naprosté neznalosti oblasti investování, tak také právě z konzervativního postoje Čechů. Ten se v největší míře projevuje opatrným držením hotovosti a ostražitým přístupem tzv. „mít peníze na očích“.  V tomto je letošní rok extrémní – míra úspor českých domácností v letošním roce stoupla na rekordních 18,5 % (dle dat CZSO).

K zajímavým závěrům průzkumu IPSOS pro Cyrrus patří zjištění, že co se týče jednotlivých typů cenných papírů, největší rozdíl je v perspektivě ziskovosti a vnímání rizika u korporátních dluhopisů. Respondenti, kteří se v oblasti financí příliš neorientují, označují korporátní dluhopisy a obchodování s komoditami, měnami a kryptoměnami za jednoznačně nejziskovější. Ti, kteří se ve financích orientují více, označují za nejziskovější obchodování s akciemi. Velký rozdíl je taktéž u podílových fondů a P2P půjček. Neznalejší je považují významněji za ziskovější oproti referenční skupině, která hodnotí ziskovost P2P půjček dokonce na úrovni stavebního spoření.

Jak už data naznačují, mezi Čechy jsou mimo běžné účty nejvíce oblíbené spořicí účty či stavební spoření. A právě u těchto dvou typů nástrojů dokázali respondenti nejlépe posoudit rizikovost a potenciální výnos. Tyto investiční nástroje patří v České republice mezi nejrozšířenější, nicméně patří mezi ty nejméně ziskové a většina těchto typů spoření finance neochrání ani před inflací. Naznačuje to však velmi konzervativní přístup Čechů k financím a investování – peníze mají nejraději na účtech, kde na ně mohou rychle sáhnout a „vidí“ je, nebo u „tradičních“ institucí. 

Dosažení stabilního pasivního příjmu a finanční nezávislosti je často manipulativní rétorika v rámci online reklam na různé investiční subjekty. Zajímalo nás tedy, nakolik si lidé myslí, že jde o dosažitelný cíl. Jak vyplynulo z exkluzivního reprezentativního průzkumu IPSOS pro Cyrrus, až 43 % populace je přesvědčena, že pasivního příjmu lze investováním dosáhnout. Odpověď na tuto otázku je pak silně ovlivněna věkem respondenta – čím mladší respondent, tím větší optimista. Velmi zajímavé je zjištění, že vzdělání nehraje v tomto ohledu roli. To velmi pravděpodobně nahrává právě domněnce, že toto přesvědčení souvisí s vyšší přítomností v online světě (neregulované reklamy) a sociálních sítích.

— KONEC —

O průzkumu: 

Sběr dat byl realizován exkluzivně pro společnost Cyrrus prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS. Šetření probíhalo metodou on-line dotazování v období od 18. 11. do 23. 11. 2020 na reprezentativním vzorku 550 osob z IPSOS CASI panelu. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18–65 let z celé ČR.

O společnosti Cyrrus

Společnost CYRRUS, a. s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. S cennými papíry úspěšně obchoduje již od roku 1998. Patří mezi členy Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Svým klientům poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích. Obchoduje s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA. Dlouhodobě pomáhá klientům investovat jen s takovým rizikem, které jsou ochotni nést. Právě i díky tomu má svá investiční portfolia u CYRRUS, a. s., více než 8 tisíc klientů a celková hodnota investic přesahuje 22 miliard korun. Špičkovou úroveň komplexních služeb garantuje i prostřednictvím úzce specializovaných dceřiných společností. Cyrrus FX rozvíjí technologie zahraničního platebního styku už od roku 2009. Cyrrus Advisory pomáhá s financováním prostřednictvím dotací a finančních nástrojů, které jsou v České republice k dispozici. Jedná se o strukturální fondy EU, zvýhodněné úvěry, prostředky státního rozpočtu, ale i soukromé nadace a další zdroje.