Nepřipravení příjemci zásilek a nízká kapacita britských celních deklarací brzdí export do Británie

Praha, 15.1.2021 – Přestože logistické společnosti v celé Evropě včas informovaly svoje klienty o nutné administrativní přípravě na období po Brexitu, dodávky zboží do Británie druhý týden po jejím odchodu z EU váznou. „Dosažení dohody o Brexitu těsně před koncem loňského roku si mnohé společnosti mylně vysvětlily tak, že průběh obchodního styku zůstane prakticky beze změn. Nulová cla ale neznamenají absenci celní administrativy ve spojení se zajištěním DPH, a toto nedorozumění jim způsobuje potíže v zásobování,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Právě na nedorozumění v oblasti povinné celní deklarace se aktuálně odvolává řada klientů logistických společností, které zajišťují export do Velké Británie. Ta je od 1. ledna 2021 ve stejném režimu, jako Švýcarsko, Srbsko, nebo další země mimo unijní trh. „Většina nových zákazníků nás oslovuje s tím, že se doslechli, že se vyclívat nemusí a reálný stav je pro ně překvapením. Clo se platí u každé zásilky obsahující zboží, které při vývozu do Británie nemá původ v EU, a naopak při dovozu do EU z Británie nemá britský původ. Deklarace je tedy prováděna vždy, ale nulové clo je aplikováno pouze tehdy, pokud je na faktuře uvedena preferenční věta. K tomu je nezbytné disponovat registračním číslem EORI, znát a mít doložen původ zboží a rovněž EORI číslo příjemce včetně kontaktních údajů, aby bylo možné podepsat mezi příjemcem a deklarací ve Velké Británii smlouvu o zastoupení. To vše je možné ve spolupráci s Gebrüder Weiss zajistit,“ uvádí Jan Engel, ředitel mezinárodní přepravy Gebrüder Weiss ČR.

Zatímco na hranicích EU a Velké Británie ke kumulaci kamionů po 1. lednu nakonec nedošlo, čekací doby na celní odbavení v britském vnitrozemí se aktuálně pohybují i v řádu dnů a komplikují hladký provoz zásobování. Pravidelná sběrná linka Gebrüder Weiss z Prahy do Velké Británie funguje bez potíží, pro odbavení v Británii je však potřeba počítat s určitou časovou rezervou. „Zdá se, že britské úřady nemají dostatek lidských zdrojů k odbavení takového množství zásilek, dopravců a zboží, jaké nadále na toto území proudí. Po více než třech dekádách bezcelního styku s kontinentální Evropou jsou tito specialisté nedostatkovým zbožím a v celním systému nyní citelně chybí,“ doplňuje Jan Kodada.

O společnosti

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.  Více informací o společnosti a jejích službách najdete také na https://www.gw-world.com/cz/news/press-releases/