Již více než 270 milionů eur vybraly evropské úřady na pokutách za porušení GDPR, v Česku téměř 3 miliony korun

  • Evropské regulační úřady zaznamenaly již více než 280 000 porušení GDPR
  • Nejvíce nahlášených porušení osobních údajů od účinnosti GDPR bylo zaznamenáno v Německu 77 000, nejméně v Lichtenštejnsku 50, v České republice pak celkem 1 031
  • V Česku se na pokutách za porušení GDPR doposud vybralo 110 263 eur 

21. LEDNA 2021: Více než dva a půl roku od vstupu GDPR v platnost bylo napříč 27 členskými státy EU nahlášeno přes 280 tisíc případů porušení ochrany osobních údajů, a to včetně Velké Británie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.  Podle nejnovějšího průzkumu DLA Piper o porušení ochrany osobních údajů uložili regulátoři dat od zavedení GDPR pokuty ve výši 272,5 milionu eur (více než 7 miliard korun). Ty se týkaly široké škály přestupků v rámci GDPR, nejen narušení bezpečnosti osobních dat. Rovněž byly uloženy vyšší pokuty než dříve a to i přes to, že velké množství pokut bylo nakonec sníženo úspěšnými odvoláními. 

Oproti loňskému roku evropské úřady zaznamenaly téměř o 20 procent více porušení nařízení GDPR, což znamená, že evropské regulační orgány projevily větší ochotu využít své donucovací pravomoci než tomu bylo v letech 2018 a 2019,“ komentuje výsledky reportu řídící partner pražské pobočky DLA Piper Prague Miroslav Dubovský.

Česká republika doposud zaregistrovala 1 031 takových případů a v žebříčku průzkumu se zařadila stejně jako v loňském roce na  17. místo. Situace se trošku změní při přepočtení na počet obyvatel (resp. při indikaci počtu porušení na 100 000 obyvatel) – v tu chvíli Česká republika patři mezi pět nejméně nahlašujících, celkem se třemi nahlášenými porušeními osobních údajů na 100 000 obyvatel. Zároveň z reportu vyplývá, že se v Čechách na pokutách doposud vybralo 110 263 eur, tedy téměř 3 miliony korun, což nás řadí na 22. místo evropského žebříčku.

„I když celková výše pokut uložených českým regulátorem není zatím vysoká, tak i přesto  doporučujeme, aby i společnosti v Čechách věnovaly nařízením GDPR pozornost, protože Úřad pro ochranu osobních údajů bude s nejvyšší pravděpodobností své sankce v příštích letech zvyšovat,“ uzavírá Miroslav Dubovský.

N.B. Ne všechny členské státy Evropského hospodářského prostoru svou statistiku oznámení o porušení GDPR zveřejňují. Mnoho z nich ji poskytlo pouze za období, na jež se vztahuje tato zpráva. Údaje byly zaokrouhleny směrem nahoru a v některých případech extrapolovány, aby byl zajištěn co nejlepší přibližný odhad.

Poznámka pro editory:

  1. DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář působící ve více než 40 zemích napříč Evropou, Amerikou, Blízkým východem, Afrikou i oblastí Asie a Tichomoří, což jí umožňuje poskytovat klientům právní pomoc kdekoli ve světě.
  2. Další informace o organizaci a službách firmy lze nalézt na stránkách www.dlapiper.com