Roaming v rámci IoT sítě LoRaWAN, kterou u nás provozují České Radiokomunikace, je nyní k dispozici ve více než 25 zemích světa

Praha, 27. ledna 2021 – LoRa Alliance, globální sdružení podporující otevřený standard internetu věcí (IoT) v rámci technologie LoRaWAN, oznámilo spuštění platformy podporující roaming. V České republice provozuje IoT síť LoRaWAN společnost České Radiokomunikace (CRA). Roamingové funkce v rámci IoT sítě LoRaWAN jsou nyní k dispozici ve 27 zemích po celém světě, a to i prostřednictvím satelitu. Řada zákazníků na celém světě již využívá roamingové služby poskytované veřejnými operátory sítí LoRaWAN. 

„LoRa Alliance nadále pokračuje ve strategii, díky níž bude technologie LoRaWAN široce dostupná a snadno použitelná,“ uvedla Donna Moore, generální ředitelka a předsedkyně LoRa Alliance. „Ke konci roku 2020 jsme registrovali veřejné i soukromé aktivní LoRaWAN sítě ve více než 160 zemích po celém světě. Uvědomujeme si, že skutečného globálního pokrytí můžeme nejrychleji a nejsnáze dosáhnout propojením sítí a bezproblémovým propojením mezi zařízeními – týká se to zejména aplikací pro sledování pohybu a logistiku. Řada největších světových značek podpořila tento přístup implementací LoRaWAN roamingu do svých sítí, díky čemuž je LoRaWAN dostupnější než kdykoli předtím.“

Nedávné aktualizace technické specifikace LoRaWAN backendových rozhraní TS002-1.1.0 dokončené ve 4. čtvrtletí 2020 zjednodušují implementaci roamingu a přidávají podporu funkcí geolokace LoRaWAN pro roamingová zařízení. Roaming LoRaWAN pokrývá jak mobilní aktiva, tak fixní aktiva nadnárodních zákazníků, jejichž zařízení využívají rádiové pokrytí od roamingových partnerů napříč více zeměmi. V rámci peeringu (výměny dat mezi poskytovateli internetových služeb) jsou roamingové funkce LoRaWAN podporovány jak v rámci veřejných i privátních sítí, tak i mezi nimi.  Protokol LoRaWAN nabízí také velmi jedinečnou funkci, kdy může být dané zařízení obsluhováno současně několika branami, které mohou patřit do domácí a také jedné nebo více navštívených sítí. Z hlediska funkčnosti to tedy umožňuje, aby brány několika sítí fungovaly jako jedna jednotka, přičemž pro zařízení bude sloužit jednotné pokrytí.

Pro další podporu roamingu zahájila LoRa Alliance iniciativu Connect EU, která má za cíl zrychlení roamingu v celé Evropě za účasti dalších regionů. Iniciativa podporuje spolupráci mezi všemi členy LoRa Alliance, kteří mají zájem o využití roamingu LoRaWAN. Toto úsilí spolu s vylepšeními v rámci backendu LoRaWAN poukazuje na závazek LoRa Alliance k neustálému zlepšování funkčnosti a zajišťuje aktivní zapojení členů do roamingových sítí a hubů.

Roamingové funkce LoRaWAN jsou v současné době k dispozici v rámci členství uvedených operátorů v LoRa Alliance v následujících zemích:

 • České Radiokomunikace v České republice
 • komro GmbH v Německu
 • Minol-ZENNER Group v Německu
 • MIOT Melita.io Technology GmbH v Německu
 • Objenious od společnosti Bouygues Telecom ve Francii
 • Orange ve Francii (Roaming je v současné době omezen na jednoho partnera, bude rozšířen na francouzský trh ve druhém čtvrtletí roku 2021)
 • A2A v Itálii
 • Swisscom Ltd ve Švýcarsku
 • KPN v Nizozemsku
 • Proximus PLC v Belgii a Lucembursku
 • Connexin ve Velké Británii
 • Digita Oy ve Finsku
 • Lyse v Norsku
 • Netmore ve Švédsku
 • Pingday ve Švédsku
 • Telekom Srbija v Srbsku
 • Everynet a její partneři v Brazílii (American Tower do Brazil), Indonésii (Telkom Indonésie), na Islandu (Lysir), ve Spojeném království, v Irsku, Španělsku, Itálii a Mexiku
 • ER-Telecom-Domru v Rusku
 • 3S v Tunisku
 • Charter Communications v USA
 • Senet v USA
 • NNNCo v Austrálii
 • SenRa v Indii
 • VTC Digicom ve Vietnamu
 • Actility Roaming Hub (propojení 20 sítí pro roaming)
 • Lacuna Space (LoRaWAN satelitní společnost)

Kromě možnosti přístupu k roamingu LoRaWAN prostřednictvím dohod s provozovateli sítě, spustilo několik členů LoRa Alliance roamingové rozbočovače, které mohou vzájemně propojit více sítí. Rozbočovače usnadňují poskytovatelům sítě připojení k více prodejcům najednou. V neposlední řadě je roaming také přístupný prostřednictvím poskytovatele satelitní sítě Lacuna Space, který umožňuje integrované pozemní a satelitní sítě a poskytuje pokrytí vzdáleným oblastem.

Chcete-li se dozvědět více o technologii a síti LoRaWAN, LoRa Alliance a výhodách členství a mít informace o nejnovějším vývoji v rámci aliance, sledujte webové stránky, LinkedIn nebo Twitter LoRa Alliance, případně se obraťte na lokálního operátora LoRaWAN sítě České Radiokomunikace (www.cra.cz). 


České Radiokomunikace a.s.
(CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.


LoRa Alliance® je otevřené, neziskové sdružení, které se od svého založení v roce 2015 stalo jednou z největších a nejrychleji rostoucích aliancí v technologickém sektoru. Její členové úzce spolupracují a sdílejí své odborné znalosti v rámci vývoje a propagace standardu LoRaWAN®, který je globálním standardem pro zabezpečené připojení IoT LPWAN® na operátorské úrovni.  LoRaWAN má technickou flexibilitu pro širokou škálu aplikací IoT, statických i mobilních a robustní certifikační program, který zaručuje, že zařízení fungují tak, jak je uvedeno. Připojení LoRaWAN, které je celosvětově poskytováno 150 hlavními operátory mobilních sítí, je k dispozici ve více než 160 zemích a neustále se rozšiřuje. Více informací naleznete na: http://lora-alliance.org/. LoRa Alliance® a LoRaWAN® jsou registrované ochranné známky, které je možno použít pouze se svolením.