Fond obnovy EU nabízí stamiliardy eur jako cestu z krize, mimo jiné na digitalizaci. Méně než Češi vědí o této šanci jen Britové, ukázal výzkum

11. února 2021 – Aktuální výzkum Vodafone Institutu zpracovaný agenturou Kantar ukázal postoje evropské veřejnosti k fondu obnovy EU, který obsahuje přes 750 miliard eur, což je zhruba 20 bilionů korun. Fond má sloužit jako účinný nástroj pro zotavení evropské ekonomiky oslabené koronavirovou krizí a počítá například s investicemi do digitalizace, zlepšení dopravní infrastruktury, odklonu od využívání uhlí a dalších ekologických projektů. Nejmenší povědomí o tomto nástroji pro resuscitaci hospodářství mají Češi a Britové, ti ovšem Evropskou unii už opustili. Výzkum v 15 zemích proběhl v závěru roku 2020.

Česká republika může z evropského fondu obnovy získat granty v hodnotě přes 172 miliard korun. Alespoň nějaké povědomí o tomto balíku peněz, určeného mimo jiné na digitalizaci, má 65 % Čechů. Ve srovnání s ostatními zeměmi jde ale o nízké procento, evropský průměr činí 80 %, například v Polsku dokonce 88 %. Nižší povědomí než Češi mají pouze Britové (50 %), kteří už Evropskou unii opustili. Srovnání přinesl výzkum Vodafone Institutu zpracovaný agenturou Kantar v prosinci 2020, kterého se účastnili obyvatelé 15 zemí napříč Evropou. Na své postoje k fondu obnovy byla dotazována také tisícovka Čechů. Výzkumníci se zaměřili nejen na vnímání fondů jako takových, ale také na preference při zacílení investic.

Prohlubování digitální propasti

„Pandemie koronaviru naplno odhalila takzvanou digitální propast. Projevily se výrazné rozdíly mezi těmi, kteří disponují přístupem k technologiím a současnou krizí procházejí snadněji, a zbytkem populace. Evropský plán obnovy může pomoci tyto rozdíly překlenout tak, aby digitální svět přinášel výhody všem,“ říká Richard Stonavský, viceprezident Vodafonu pro vnější vztahy.

Vodafone o tento cíl dlouhodobě usiluje nejen v České republice. Celosvětově už spustil několik projektů na podporu digitálního začleňování – od vyhledávače pracovních míst budoucnosti Future Jobs Finder přes inovativní gigabitové rozbočovače, které transformovaly malé venkovské ekonomiky, až po pilotní projekty inteligentních měst. V České republice se Vodafone zapojil do projektu 5G pro 5 měst, ale především už letos rozšířil pokrytí 5G sítí tak, že ji mají na dosah více než 2 miliony Čechů. Už loni Vodafone spustil fixní gigabitovou síť, která nyní pro více než 1,4 milionu domácností a firem nabízí pevné internetové připojení s vysokou rychlostí 1 Gb/s.  

„Z našeho výzkumu vyplynulo, že celkově 75 % dotázaných Evropanů považuje při obnově ekonomiky agendu digitalizace za důležitou. Kromě digitalizace veřejné správy je podle respondentů pro obnovu velmi důležitá také otázka co nejširšího a nejkvalitnějšího internetového pokrytí, a to pro 74 % dotázaných,“ doplňuje Richard Stonavský.

Peníze ano, ale za určitých podmínek

Čerpání peněz z fondu obnovy má pro Českou republiku a ostatní členské státy EU nastavené určité podmínky. Nejprve musí země připravit konkrétní plány, jak peníze z nového fondu využijí. Evropská unie také definovala poměrnou výši investic pro jednotlivé prioritní oblasti. Minimálně 20 % z celkových 172 miliard určených pro Českou republiku musí být investováno do digitální transformace. Více než třetina prostředků pak zamíří na podporu zelených projektů.

„Z pohledu Vodafonu jdou témata digitalizace a ochrany klimatu ruku v ruce. Nejen v České republice, ale v celé Evropě bude Vodafone od letošního roku odebírat výlučně energii z obnovitelných zdrojů a do roku 2040 chceme být uhlíkově neutrální. Bez odpovědného přístupu k životnímu prostředí není možné hovořit o modernizaci nebo obnově,“ dodává Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 45 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. prosinci 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.