Realitní fond WOOD & Company vydává dluhopisy s ročním výnosem 5 %, splatností necelé 3 roky a možností investice již od 10 tisíc korun

Praha, 15. února – Investiční skupina WOOD & Company nabídne prostřednictvím svého WOOD & Company Retail podfondu investici do pražských komerčních nemovitostí. Veřejná nabídka dluhopisů Prague Real Estate 5,00/23 byla zahájena 10. února 2021, přičemž objednávky v rámci prvotní upisovací lhůty před vznikem emise budou přijímány do 25. února 2021, ovšem jen do maximálního celkového objemu 300 milionů korun. Dluhopis s prospektem nabídne 5% roční zhodnocení s pololetním vyplácením kupónu a splatností v prosinci 2023. Minimální investice bude možná od 10 tisíc korun na on-line platformě opPORTUnity nebo od 500 tisíc korun prostřednictvím služeb pro privátní klienty od WOOD & Company. 

WOOD & Company Retail podfond je český realitní fond, patřící pod společnost WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (dále jen realitní fond WOOD & Company), který se díky svým aktivům v hodnotě 4,9 mld. Kč řadí mezi významné hráče na trhu investic do komerčních nemovitostí. Aktivem podfondu jsou kancelářská budova Harfa Office Park a dále obchodní centra Galerie Harfa a Centrum Krakov s celkovou nájemní plochou 77 500 m2. „Silná podkladová aktiva se nacházejí v progresivních lokalitách a generují pravidelné výnosy. Budova Harfa Office Park je plně obsazena a příjem je zajištěn střednědobými nájemními smlouvami. Lokalita obou obchodních center v rezidenčních oblastech je zárukou stabilní a loajální klientely, která zde řeší své každodenní základní potřeby. Ani v průběhu pandemie covid-19 nedošlo k zásadním výkyvům příjmů“, říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer a místopředseda představenstva realitního fondu WOOD & Company. „Centrum Krakov umístěné na pražském sídlišti v Bohnicích slouží místním obyvatelům jako komunitní centrum a v době pandemie covid-19 prokazuje rezistenci proti ekonomickým výkyvům způsobeným touto krizí. Za rok 2020 návštěvnost centra klesla v porovnání s předchozím rokem zhruba
o 20 %, přičemž celkové obraty všech nájemníků centra poklesly s ještě menším rozdílem,“ říká Marek Herold, portfolio manažer a předseda představenstva realitního fondu WOOD & Company.

Nabízené dluhopisy představují kombinaci zajímavého a bezpečného zhodnocení v relativně krátkém horizontu. Vlastní kapitál podfondu ve výši 2 mld. korun je primárně tvořen investičními akciemi a představuje 40 % hodnoty aktiv podfondu. Plánovaná emise dluhopisů Prague Real Estate bude představovat nejvýše 6 % ze současné hodnoty aktiv podfondu. Skupina WOOD & Company patří mezi významné hráče na středoevropském trhu s 30letou historií a je regulována Českou národní bankou. Realitní fondy WOOD & Company se pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčku nejvýkonnějších realitních fondů v České republice. 

“Investice do českých komerčních nemovitostí, které jsou především Pražanům dobře známy, může být atraktivní i pro drobného českého investora. Podíl na vlastnictví oblíbeného obchodního centra může podpořit jeho loajalitu a lokální patriotismus,” doplňuje Hrbáček a pokračuje: “Rozhodli jsme se proto tentokrát umožnit investici do kvalitních a perspektivních realit širšímu spektru investorů, a to už od 10 tisíc korun prostřednictvím moderního a jednoduchého on-line nástroje opPORTUnity.“ Zájem lokálních investorů o segment komerčních nemovitostí konstantně roste. V roce 2019 tvořil podíl lokálních investorů 38 % na celkovém objemu investic. Teritoriální struktura poptávky po komerčních nemovitostech podle Hrbáčka jen potvrzuje stabilitu a likviditu těchto investic. Jejich objem v první polovině roku 2020 vzrostl o více než 10 % oproti stejnému období v loňském roce, a to navzdory pandemii covid-19. 

​Peníze získané z dluhopisů použije emitent na refinancování předchozí emise dluhopisů Harfa z roku 2017 a především na další rozvoj nemovitostí. Velká část investic půjde do modernizace a rozšíření gastro zóny v obchodním centru Galerie Harfa. “Věříme, že investice do nového konceptu Gurmán Harfa a rozšíření stávajících Teras Harfa zvýší komfort návštěvníků, nabídku služeb a prodlouží čas strávený v obchodním centru i frekvenci návštěv. Zároveň budeme investovat i do zkvalitnění obchodního centra Krakov. Chceme být dobře připraveni na to, až pandemie poleví a zákazníci našich center se začnou vracet ke svým zvyklostem,” vysvětluje Hrbáček

Český segment obchodních center se v posledním desetiletí výrazně stabilizoval a nová výstavba je v současnosti minimální. Hustota plochy pražských obchodních center je výrazně nižší, než republikový i zahraniční průměr, což činí z již zavedených obchodních center v portfoliu emitenta velmi výhodné pozice. “K atraktivitě aktiv našeho podfondu přispívá i rostoucí kupní síla obyvatel. Růst průměrné mzdy a snížení zdanění příjmů s účinností od začátku letošního roku v kombinaci s odloženou spotřebou způsobenou covid-19 mohou po uvolnění restrikcí podnítit větší zájem o obchodní centra a utrácení v nich, ” uzavírá Herold. 

Více informací o emisi dluhopisů Prague Real Estate 5,00/23 naleznete na níže uvedených odkazech: 

Upozornění: Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů. Jedná se o propagační sdělení, a nikoli o prospekt ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, ve znění pozdějších předpisů. Platné a závazné konečné podmínky emise dluhopisů popsané v této zprávě jsou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy pouze na základě této zprávy. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou je uveřejněn na internetových stránkách emitenta dluhopisů https://wood-re.com/cz/pro-investory. Schválení prospektu dluhopisů se nemá chápat jako potvrzení těchto cenných papírů. 

O společnosti WOOD & Company

WOOD & Company je významná investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Skupina se zaměřuje na poskytování transakčního poradenství, poradenství v oblasti korporátních financí, obchodování s cennými papíry a správu aktiv. Společnost byla založena v roce 1991 a má kanceláře v šesti evropských městech včetně centrály v Praze a zkušeného oddělení investičního bankovnictví v Bratislavě. WOOD & Company je členem několika významných burz ve světě a zároveň největším obchodníkem na Pražské burze cenných papírů. Ročně zobchoduje akcie o objemu 25 mld. eur, což potvrzuje silnou pozici společnosti na místních kapitálových trzích. Aktiva spravovaná skupinou dosahují téměř 1 mld. eur a to v oblasti zdravotnického zboží, farmaceutického průmyslu, nakládání s odpady, nemovitostí a informačních technologií.