Gartner zjistil, že většina zaměstnavatelů bude zaměstnance ve věci očkování povzbuzovat, nebude ho ale požadovat.

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že jen 8 % zaměstnavatelů uvažuje o požadavku na očkován zaměstnanců před návratem na pracoviště.

Mezinárodní průzkum, který v souladu s předpisy a ochrany soukromí provedla společnost Gartner mezi 236 lídry z oblastí lidských zdrojů, právních oddělení, správy majetku, provedený během prosince 2020 a ledna 2021 odhalil, že 71 % podniků plánuje povzbuzovat své zaměstnance, aby se nechali očkovat před návratem na pracoviště (z režimu práce z domova), nebudou ale očkování požadovat.

„Požadovat očkování znamená složité rozhodnutí zejména z legislativního pohledu,“ říká ředitel Gartner Legal and Compliance practice Chris Audet. „Jakékoliv rozhodnutí o jeho povinnosti musí vycházet z nezbytnosti a brát v úvahu nutné výjimky. V některých případech může pochopitelně být povinné očkování strategickým rozhodnutím s cílem získat pro organizaci komparativní výhodu.“

Podstatné je, že 61 % respondentů uvedlo, že plánují zaměstnancům poskytnout podporu v podobě informací o tom, kde a jak se mohou nechat očkovat a přibližně polovina uvádí, že plánují interní komunikační kampaň shrnující přínosy očkování a/nebo jej chtějí zaměstnancům dotovat či hradit (viz graf). 

Většina podniků neuvažuje o povinném očkování zaměstnanců zejména proto, že by to způsobilo řadu potíží – v prvé řadě samotný sběr a skladování takto citlivých medicínských informací jde za rámec toho, co vůbec většina organizací může zvládnout. „V současné době většina organizací nevidí, že by možné přínosy požadování očkování vyvážily potenciální náklady,“ vysvětluje Chris Audet. „Už jen sledování, kdo očkován byl, představuje řadu výzev, kterým se většina respondentů raději vyhne.“

Více než polovina (53 %) respondentů tak nemá v plánu sledovat, kteří zaměstnanci již očkováni byli, přibližně čtvrtina pak požádá zaměstnance, aby tuto informaci sdělili, nebudou ale požadovat žádný důkaz. Jen 6 % respondentů mezinárodního průzkumu tak uvedlo, že budou po zaměstnancích požadovat předložení potvrzení o očkování, budou-li se chtít vrátit na pracoviště.

Hybridní pracovní síly

Respondenti zároveň neočekávají návrat k pracovnímu režimu roku 2019 ani v případě, že se podaří populaci proočkovat. Více než polovina respondentů očekává, že méně než 50 % zaměstnanců bude toužit po návratu na pracoviště a tzv. hybridní pracovní síla tak bude fungovat i po pandemii.  Pouze 9 % si myslí, že se do práce vrátí 76 – 100 % zaměstnanců. 

„Lídři odpovědní za právní oblast a soulad s předpisy by měli revidovat nejrůznější dočasná pravidla a opatření zavedená v oblastech jako je práce na dálku v roce 2020,“ vysvětluje Audet. „Mnohé z věcí, jež se zdály být dočasnými výzvami v pracovní oblasti, se zcela etablovaly a je důležité, aby pravidla a postupy zavedené podniky často narychlo na počátku pandemie mohly fungovat dlouhodobě.“

Většina lídrů odpovědných za oblast práva a souladu s předpisy (compliance) neočekává návrat k obchodnímu „normálu“ dříve než ve druhé polovině letošního roku a mnozí v nejnovějších průzkumech dokonce toto své očekávání posouvají do roku 2022. Dokonce i poté, co budou vakcíny běžně dostupné celé populaci, plánuje 60 % respondentů ponechat všechna již zavedená opatření pro ochranu zdraví na pracovišti – například povinnost nosit roušky či respirátory a sociální distancování. „Vidíme, že lídři z oblasti práva a HR volí opatrnou, vyčkávací taktiku. Chtějí nejprve vědět co nejvíc o účinnosti vakcín z hlediska omezení šíření viru a rychlosti, s níž bude možné veřejnost proočkovat, než začnou plánovat rušení bezpečnostních opatření.“

Další podrobnosti se můžete dozvědět v bezplatných webinářích Gartneru (anglicky):

Understanding the Impact of a COVID-19 Vaccine on Legal, Compliance and HR Strategy.

The Impact of the COVID-19 Vaccine on Your Strategy 

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.