Stát do marketingové komunikace meziročně investoval o čtvrtinu méně, podle odborníků byl v krizi zapotřebí pravý opak

Hodnota zadaných veřejných zakázek z oblasti marketingové komunikace v loňském roce dosáhla celkem 1,564 miliardy korun. Vyplývá to z každoročního výzkumu Asociace komunikačních agentur a Asociace public relations. Je to o 558 milionů korun méně než v roce 2019. Počet zakázek se meziročně mírně navýšil, a to ze 702 na 723. Z oznámených zakázek došlo ke zrušení každé deváté, což je o 2,5 % méně než předloni. Objem zadaných veřejných zakázek v České republice tak dosahuje podílu pouze 1,25 % z celkových investic v reklamě. V ostatních evropských zemích přitom v průměru činí zhruba 15 až 20 %.

Hodnota zadaných veřejných zakázek v obou pololetích roku 2020 dosahovala téměř shodné výše. Zatímco v prvním pololetí činila necelých 781 milionů korun, ve druhém pololetí potom přes 783 milionů. Celkový objem investic do reklamy tak u zadaných veřejných zakázek loni dosáhl jedné miliardy a téměř 564 milionů korun. „Loňská pololetí se ale od sebe výrazně liší co do počtu těchto zakázek. Během prvního pololetí evidujeme 436 zakázek, ve druhém pouze 287. Máme obavy, že stát se vydal cestou omezování marketingových investic, což je přesný opak toho, co by měl v době této mimořádné krize činit,“ uvádí Lucie Češpivová z Asociace komunikačních agentur (AKA).

Veřejné zakázky tvoří jen zlomek investic

Celková hodnota zadaných veřejných zakázek zároveň činí pouze 1,25 % ze všech loňských investic do marketingové komunikace v České republice. Ty podle pravidelného výzkumu, který pro Asociaci komunikačních agentur v rámci Zprávy o české reklamě zpracovává výzkumná agentura Nielsen Admosphere, dosáhly téměř 120 miliard korun. „V porovnání s celkovým objemem trhu jsou investice do marketingové komunikace ve veřejných zakázkách skutečně marginální. V jiných evropských zemích tvoří veřejné zakázky často i desetinásobně větší podíl na celkových investicích do reklamy, než jak je tomu v Česku. Pro soukromý sektor představuje marketingová komunikace jeden z hnacích motorů ekonomiky, protože posiluje spotřebu. Veřejný sektor by ji měl zase vnímat jako povinnou součást své práce v oblasti kvalitního poskytování informací směrem k občanům a také jako investici ve smyslu budování důvěry občanů ve fungování státu,“ vysvětluje Lucie Češpivová.

Zdroj: AKA; APRA

Asociace komunikačních agentur spolu s Asociací public relations proto dlouhodobě vyzývají stát, aby začal více spolupracovat s profesionálními dodavateli služeb marketingové komunikace. O to více je podle jejich odborníků taková spolupráce důležitá v současné mimořádné situaci. „V době krize, kdy vláda, ministerstva a samosprávy potřebovaly vysvětlovat občanům řadu opatření, je těžko pochopitelné, že ve druhém pololetí zadal stát pouze dvě zakázky v oblasti práce s veřejností, a to v celkové hodnotě 96 tisíc korun,“ upozorňuje Michal Vlasák z Asociace public relations.

Počet zrušených zakázek poklesl pod 10 %

Mezi oznámenými zakázkami, tedy těmi, kde státní správa teprve zveřejní daný úmysl, došlo v roce 2020 ke zrušení 9,3 % procenta vypsaných zakázek. To je méně než předloni, kdy podíl zrušených zakázek na celkovém počtu vypsaných dosáhl 11,8 %. V tomto směru zůstává zachován dosavadní pozitivní trend, který je jedním z cílů poradenství poskytovaného profesními organizacemi. Veřejné zakázky se týkají například tvorby reklamních materiálů, webových stránek, reklamních a marketingových služeb, ale například i organizace různých akcí, jako jsou výstavy, veletrhy nebo kongresy.

Investice do reklamy dosáhly 120 miliard korun

Podle monitoringu mediálních výdajů do reklamy a průzkumu, který pro Asociaci komunikačních agentur zpracovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere, dosáhl reklamní trh v České republice objemu téměř 120 miliard korun. Navzdory dopadům pandemie tedy vzrostl zhruba o 700 milionů korun (0,6 %) oproti roku 2019. Podle výzkumu AKA mezi zadavateli z konce loňského roku se očekává, že celkový objem trhu v roce 2021 nepatrně vzroste a hranici 120 miliard korun mírně překročí.

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

O APRA

Asociace public relations je sdružením předních PR agentur a PR týmů firem a organizací působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru.