¾ Čechů vychází s aktuálními příjmy stejně nebo lépe než před pandemií, nejvíce jich ušetřilo za cestování a kulturu

Praha, 1. března 2021 – Tři čtvrtiny (72 %) Čechů vychází s aktuálními příjmy stejně nebo lépe než před vypuknutím pandemie Covid-19. Pětině (19 %) dotázaných v průzkumu1) úvěrové společnosti Fair Credit se příjmy v uplynulém roce snížily, 5 % o příjem vlivem pandemie přišlo. 43 % respondentů zvládne ufinancovat jen základní výdaje, příliš peněz navíc jim nezbývá. Vlivem pandemických omezení ušetřilo 7 z 10 Čechů za cestování, polovina za jídlo z restaurací, nejméně pak za nákupy potravin domů (5 %) a za děti (7 %).

Stejný příjem od stejného zaměstnavatele jako před rokem, před vypuknutím pandemie má polovina (49 %) Čechů. 16 % respondentů uvedlo, že má vyšší příjmy než před rokem, naprostá většina u stejného zaměstnavatele, což svědčí o nárůstu mezd v některých segmentech trhu. Ruku v ruce s tím jde i skutečnost, že téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných vychází se svými aktuálními příjmy stejně nebo dokonce lépe než před začátkem pandemie na jaře loňského roku. Schopnost vycházet stabilně s příjmy přitom roste s věkem. 

Na druhé straně zhruba pětina dotázaných (19 %) potvrdila snížení příjmů v uplynulém roce, většina opět v rámci stejného zaměstnavatele, kdy jde pravděpodobně o pracovní pozice v rizikových sektorech zasažených pandemií. Necelých 5 % dotázaných o příjem vlivem pandemie přišlo a je na úřadu práce. S aktuálními příjmy vychází hůř než před rokem více než čtvrtina (27 %) dotázaných, častěji přitom ženy v porovnání s muži (31 % vs. 25 %), lidé z menších obcí do 5 tisíc obyvatel a respondenti se základním vzděláním. „Lidé s napjatým finančním rozpočtem v naší společnosti vždy byli a budou. Aktuální pandemie ale do těchto rodin, a nejen tam, vnáší vyšší míru nejistoty. Společně s nulovými úsporami a chybějícím pomyslným světlem na konci tunelu mohou mít tito lidé tendence řešit finanční problémy neuváženě a rizikově. Přitom obzvlášť nyní, kdy není zřejmý konec všech omezení a postupný návrat k normálu, je důležité spravovat osobní finance velmi obezřetně,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit.

Graf č. 1 – Jak se Čechům daří vycházet s aktuálními příjmy v porovnání se situací před rokem

Financování základních výdajů Češi zatím zvládají

Téměř polovina (47 %) dotázaných Čechů zvládá bez problémů financovat základní výdaje jako jsou platby za bydlení, energie a jídlo. Dalších 43 % tyto výdaje zvládá pokrýt, ale nad jejich rámec už jim příliš peněz nezbývá. Zhruba 10 % respondentů pak má s financováním základních výdajů krátkodobé, ale i dlouhodobé problémy. „Způsobem od výplaty k výplatě žije překvapivě velká část spoluobčanů. Jak průzkum ukázal, jde častěji o ženy, podle našich zkušeností především o matky samoživitelky nebo matky na mateřské dovolené, ale také lidi s nižším vzděláním,“ doplňuje Konvička a pokračuje: „Ve složité situaci, jaké nyní čelíme, se ukazuje výhoda i minimálních úspor. Blíží se čas ročních vyúčtování energií, kdy každoročně evidujeme zájem o půjčky na pokrytí nedoplatků. Přitom půjčky na krytí těchto základních výdajů jsou oním pověstným vytloukáním klínu klínem.“

Úspory díky lockdownům

To, že pandemická omezení mají dopad na naši psychiku i peněženku je zřejmé. „Relativně dobrá kondice rodinných rozpočtů, jak ukazují předchozí čísla, pramenní částečně i z nedostupnosti některých služeb a z odložené spotřeby. Finanční problémy se tak mohou naplno projevit až v následujících měsících, při postupném návratu do normálu,“ vysvětluje Konvička. Během uplynulého roku dokázala většina Čechů snížit výdaje alespoň v některé oblasti života. Nejvíce jich ušetřilo za náklady spojené s cestováním, a to až 7 z 10 dotázaných. 6 z 10 respondentů vnímá úspory v oblasti výdajů za kulturu, polovina (52 %) pak ušetřila za jídlo z restaurací, 43 % za oblečení nebo za sportovní aktivity (40 %). Nejméně lidé dokázali ušetřit za nákupy potravin domů, kde úsporu deklarovalo jen 5 % dotázaných a dále za děti (7 %). „V případě posledních dvou položek může být dokonce situace obrácená. Výdaje rodin s dětmi, které jsou už několik měsíců na domácí výuce, jsou pravděpodobně v oblasti nákupu potravin a nákladů na potřeby dětí vyšší než při běžném provozu rodiny. Nákup potravin je přitom ve většině domácností poměrně vysokou nákladovou položkou,“ uzavírá Konvička. 

Graf č.2 – Oblasti, ve kterých Češi během pandemie covid-19 ušetřili

Nejistota pokračuje

S pokračujícím vývojem pandemie a dalších opatření roste i nejistota o další budoucnost lidí. Obavy ze snížení příjmu vlivem pandemie v dalších měsících mají 4 z 10 (41 %) Čechů, častěji respondenti se základním vzděláním, kde obavy sdílí až polovina z nich. Strach ze ztráty zaměstnání v následujících měsících má 28 % dotázaných, častěji pak generace 45–53 let, kde obavy vyjádřilo 41 % dotázaných. 

1) Průzkum byl realizován prostřednictvím on-line platformy Instant Research na začátku února 2021 na reprezentativním vzorku 1050 mužů a žen ve věku 18-65 let. 

O společnosti

Fair Credit Czech s.r.o. je česká nebankovní společnost, která poskytuje krátkodobé bezúčelové úvěry do výše až 150 000 korun. Své produkty nabízí prostřednictvím vlastní sítě 800 obchodních zástupců, kteří jsou sdruženi pod čtyřicítku oblastních kanceláří a manažerských center. Objemem prodaných půjček je Fair Credit dvojkou na českém trhu nebankovních poskytovatelů půjček.