15. až 21. březen – Evropský týden mozku. ZP MV ČR podporuje duševní zdraví – letos nově přispívá na vyšetření u psychologa

Praha, 8. března 2021 – Duševní a fyzické zdraví spolu úzce souvisí. Psychická pohoda významně ovlivňuje nejen stav mysli, ale i těla. Na tuto skutečnost reaguje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – od ledna letošního roku nově přispívá svým pojištěncům na vyšetření u psychologa, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

Souvislost duševního a fyzického zdraví nelze opomíjet. Je známo, že nemocní lidé čelí většímu riziku zhoršení duševního zdraví než lidé zdraví. A platí to i naopak – chatrné duševní zdraví je rizikovým faktorem pro vznik chronické fyzické nemoci. „V naší pojišťovně považujeme duševní zdraví za stejně důležité jako to tělesné. Proto od letoška přispíváme na vyšetření v oboru klinické psychologie dospělým 500 Kč a dětem až 1500 Kč,“ říká tisková mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková a dodává: „Zejména poslední rok byl pro většinu lidí v mnoha ohledech velmi náročný, psychiku nevyjímaje. Pokud tedy lidé pociťují úzkosti, deprese a prohlubují se u nich duševní problémy, neměli by se bát říct si o pomoc odborníka. Nejde o slabost, ale o rozumnou volbu.“ 

Příspěvek od ZP MV ČR lze ovšem využít i v jiných případech. U dětských klientů pojišťovna proplatí do výše zmíněné částky kromě psychosomatických konzultací také různé skupinové formy nácviku relaxačních dovedností, kurzy pro děti s ADHD, dyslektické nácviky a podobně. Dospělí jej mohou využít například i na párové konzultace.

Nemoc, jež začíná v mozku

„ZP MV ČR v rámci svého programu podpory duševního zdraví přispívá rovněž na prevenci poruch kognitivních funkcí a paměti nebo na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností,“ doplňuje Hana Kadečková. V tomto případě je cílem co nejdříve odhalit, resp. zpomalit rozvoj některých nemocí, jako je například Alzheimerova choroba. 

Tento typ demence sice začíná v mozku a jeho první příznaky se projevují zejména na duševním stavu pacienta, v pozdějších fázích ale postupně dochází k poklesu psychomotorických funkcí postiženého. Ten časem není schopen vykonávat ani běžné každodenní aktivity a je zcela odkázán na pomoc druhých. Při léčbě lehkých a středních poruch mentální výkonnosti je doporučován pravidelný trénink kognitivních schopností. Na kognitivní pomůcky, které se při těchto trénincích využívají, ZP MV ČR přispívá všem svým klientům bez ohledu na věk. 

ZP MV ČR působí na českém trhu již devětadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands. Nejnověji získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi pro rok 2020. Jako první zdravotní pojišťovna v ČR komunikuje s klienty i prostřednictvím podcastů s názvem „Zdraví v kostce“. Věnuje se v nich aktuálním tématům ze zdravotnictví a otázkám prevence.