Vodafone, Avon a IKEA se spojily v boji proti domácímu násilí. Inspirují ostatní, jak ho rozpoznat a včas pomoci obětem

8. března 2021 – Omezení pohybu a kontaktů, home office, sociální izolace – to vše ještě více komplikuje situaci obětem domácího násilí, jejichž počet v době pandemie dramaticky roste. Téma není lhostejné ani tuzemským firmám. České pobočky společností Vodafone, Avon a IKEA se nyní ve spolupráci s organizací ROSA – Centrum pro ženy rozhodly otevřeně hovořit o tom, jak s domácím násilím z pozice zaměstnavatele bojují. Své zkušenosti předají dalším firmám prostřednictvím veřejné debaty s názvem „Ženu ani květinou neuhodíš?“. Na jaře se také chystají spustit sérii navazujících workshopů v rámci připravované Akademie proti domácímu násilí a inspirovat tak ostatní zaměstnavatele.

Podle výzkumu, který si před rokem a půl nechala zpracovat Vodafone Group, se s domácím násilím setkalo 37 % dotázaných zaměstnanců firem. Je pravděpodobné, že v době pandemie, kdy se na pomáhající organizace obrací zhruba o 50 % více lidí, výrazně narostl počet obětí týrání i mezi nimi. „Je prokázáno, že domácí násilí ničí nejen mezilidské vztahy, ale i kariéry. Má vliv na sebevědomí obětí, jejich pracovní produktivitu, atmosféru v týmu a v konečném důsledku může vést až k  ochodu ze zaměstnání. Firmám by téma rozhodně nemělo být lhostejné. Chceme jim předat své zkušenosti a pomoci jim tuto citlivou problematiku řešit,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace Vodafonu a Nadace Vodafone, která debatu pořádá. 

Vodafone, Avon a IKEA jsou v osvětě ohledně domácího násilí v Česku mezi firmami průkopníky. „V návaznosti na 15leté aktivity v této oblasti Avon úzce spolupracuje se sítí specializovaných partnerů z řad neziskových organizací poskytujících podporu zaměstnankyním, a to od právního poradenství po psychologickou podporu a konzultace. Nově sestavený protokol je dostupný ostatním organizacím, které chtějí zavést podobná opatření a chránit své zaměstnankyně před domácím násilím,“ uvádí za společnost Avon Martin Březina z oddělení CSR. Díky finanční podpoře Nadace Vodafone a odborné garanci organizace ROSA – Centrum pro ženy vznikla také unikátní aplikace Bright Sky určená pro oběti týrání a jejich blízké.

Akademie pomůže ostatním firmám zasáhnout včas

Domácího násilí je nejen v souvislosti se zaměstnáním stále velkým společenským tabu. Vodafone, Avon a IKEA chtějí přispět ke změně a společně vytváří Akademii proti domácímu násilí, jejíž spuštění je plánováno na jarní měsíce letošního roku. Nová platforma bude zprostředkovávat praktické zkušenosti s řešením domácího násilí ze strany zaměstnavatele, včetně toho, jak přesvědčit nejvyšší management firmy o důležitosti tématu.

Jsme přesvědčeni, že ve společnosti, kde každá pátá žena zažije fyzické nebo sexuální násilí, je potřeba problém řešit všemi prostředky. V závaznosti na první debatu uspořádáme workshopy zaměřené na to, jak může zaměstnavatel při prevenci a řešení domácího násilí pomoci. Vznikne také manuál a metodika pro firmy, kterou vytvoříme všechny tři firmy ve spolupráci s organizací ROSA – Centrum pro ženy a Policií České republiky,“ vysvětluje Zuzana Holá.

Cílem Akademie proti domácímu násilí bude předávat společně s partnery a experty co nejvíce zkušeností ostatním. „Chceme akcelerovat debatu uvnitř firem, abychom co nejvíce přibrzdili rostoucí počet incidentů. Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět. Opatření během pandemie, kdy jsou lidé spolu více doma, navíc sehrávají výraznou roli. Společnými silami chceme přispět k systematické změně a inspirovat ostatní firmy, jak v těchto těžkých situacích svým zaměstnancům efektivně pomoci,“ dodává k Akademii Martina Hlisnikovská z IKEA Česká republika, která má na starosti mimo jiné přímou podporu a edukační činnost v projektu Za bezpečný domov.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 45 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. prosinci 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.