Inspirace i osvěta. Vodafone v Mezinárodním týdnu žen uspořádal sérii debat, kde upozorňuje na domácí násilí i důležitost hormonálního zdraví

10. března 2021 – Mezinárodní týden žen je příležitostí nejen pro oslavu ženství, ale také osvětu v palčivých tématech dnešní doby. Vodafone proto uspořádal sérii online debat, kde dal prostor úspěšným ženám sdílet své inspirativní příběhy, ale také se svěřit s těžkostmi, které je na jejich kariérní cestě doprovázely. Zvláštní pozornost je tentokrát věnována také problematice domácího násilí. Vodafone, Avon a IKEA se ve spolupráci s organizací ROSA – Centrum pro ženy rozhodly otevřeně hovořit o tom, jak s domácím násilím bojují, a to prostřednictvím online akce s názvem „Ženu ani květinou neuhodíš“. V neposlední řadě také Vodafone otevřel téma hormonálního zdraví svých zaměstnankyň a toho, jak může z pozice zaměstnavatele ulehčit život ženám ve všech fázích jejich života, včetně menopauzy.

Společně proti domácímu násilí

Nadace Vodafone pozvala externí partnery, aby společně prodebatovali problematiku domácího násilí. Prostřednictvím veřejné debaty s názvem Ženu ani květinou neuhodíš řečníci informovali o tom, co si lidé v České republice o domácím násilí myslí, jak se změnilo násilné chování v souvislosti s pandemií, proč by se o domácí násilí měly zajímat firmy, jak může ovlivňovat výkon a vztahy na pracovišti a co může udělat zaměstnavatel. O své zkušenosti se kromě Vodafonu podělily ROSA – Centrum pro ženy, IKEA Česká republika a AVON. 

Úspěšné ženy a jejich kariérní cesta

Úspěšné ženy z Vodafonu mohly sdílet své inspirativní příběhy prostřednictvím dalšího z webinářů. Jak se dostaly ke svým manažerským rolím ve Vodafonu? Jak zvládají práci a rodinu, kdo je v životě nejvíc ovlivnil a jak se srovnávají s dnešní podivnou dobu? O tom všem hovořily Eva Ďurčanová, Saša Staňková, Simona Lišková a Kamilu Jacinová. Protože inspirace není nikdy dost, do jedné z debat Vodafone přizval i Evu Pavlíkovou, šéfkou Česko.digital, aby se s ostatními podělila o své zkušenosti s tím, jak složité je pro ženy uspět v IT oborech, které jsou často vnímány jako ryze mužská záležitost. Inspirovat svými tipy na udržení optimismu a dobré kondice ale bude například i herečka Eva Holubová nebo  koučka Janka Chudlíková na téma budování nových návyků. 

Vodafone inspiruje svoje manažerky i příklady dobré praxe z ostatních firem. V rámci Mezinárodního týdne žen spolupořádá proto ve čtvrtek 11. března v rámci platformy Women in Leadership pod záštitou Byznysu pro společnost debatu vrcholných manažerek  a manažerů firem o tom, co ženy ve vedení společnostem a týmům přinášejí a v čem jsou jejich silné stránky. 

Podpora žen ve všech fázích jejich života 

Podpora mladých dívek a žen v technologickém vzdělání a práci v technologických oborech, rodičovství a návratu do práce, skloubení práce a rodiny díky home office a flexibilitě, poskytování placeného volna a poradenství v případě péči o blízkou osobu, programy pro kolegy a kolegyně se specifickými potřebami. Ale třeba i hormonální zdraví, které je stále velmi tabuizovaným tématem. Vodafone si je vědom dopadu, který mají jednotlivé fáze života žen na jejich aktuální cítění, kondici i práci. Svým zaměstnankyním vyjadřuje podporu v každé této životní fázi. Nejen hormonální zdraví bylo tématem dalšího, tentokrát globálního webináře, kterým Vodafone odstartoval veřejnou diskusi o někdy skrývaných aspektech našich osobních životů, zdraví a práce.

Celý týden debat ve Vodafonu se nese v duchu rovného přístupu a podpory žen pod globálním heslem letošního Mezinárodního týdne žen #choosetochallenge.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení. A jak prokázala krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 45 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. prosinci 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.