Unilever se v souladu se svou novou vizí Positive Beauty zříká označení „normální“. Dle průzkumu má na lidi negativní dopad

Praha, 10. března 2021 – Společnost Unilever dnes oznámila, že v souvislosti s přijetím své nové vize a strategie Positive Beauty (Pozitivní krása) odstraní ze všech svých obalů a reklam na značky kosmetických přípravků a výrobků osobní péče označení „normální“. Přispěla k tomu i studie společnosti Unilever, z níž vyplývá, že většina lidí má při používání slova „normální“ v souvislosti s popisem vlasů nebo pleti dojem, že do skupiny „normálních“ lidí nepatří.

Vize Positive Beauty, jež zahrnuje několik postupných závazků a iniciativ, týkajících se našich značek kosmetiky a osobní péče, mj. značek Dove, Rexona, Axe a TRESemmé, bude prosazovat nové pojetí krásy, které je spravedlivé a inkluzivní a zároveň udržitelné pro planetu.

Rozhodnutí odstranit pojem „normální“ je jedním z mnoha kroků, jimiž chceme zpochybnit úzce chápané ideály krásy, protože se snažíme skoncovat s diskriminací a prosazovat inkluzivnější vizi krásy. Toto rozhodnutí vychází z výsledků celosvětového průzkumu v oblasti kosmetiky, který odhalil, že při používání slova „normální“ v souvislosti s popisem vlasů nebo pleti má většina lidí dojem, že do skupiny „normálních“ lidí nepatří.

Do studie, jejíž realizaci zadala společnost Unilever, bylo zapojeno 10 000 respondentů z devíti zemí. Poznatky studie jsou následující:

  • Více než polovina respondentů (56 %) si myslí, že odvětví kosmetiky a osobní péče může v lidech vzbuzovat pocit vyloučení.
  • Lidé si přejí, aby se firmy vyrábějící kosmetické přípravky a výrobky osobní péče více zaměřovaly na to, aby se lidé lépe cítili, nikoli pouze na to, aby lépe vypadali (74 %).
  • Více než polovina lidí (52 %) uvádí, že nyní před nákupem výrobků věnuje větší pozornost tomu, jaký postoj zaujímá výrobce ke společenským otázkám.
  • Sedm lidí z deseti souhlasí s tím, že používání slova „normální“ na obalech a v reklamách na výrobky má negativní dopad. U mladších lidí (ve věku 18 – 35 let) je to dokonce osm z deseti.

Sunny Jain, prezident divize Krása a osobní péče, uvedl: „Vzhledem k tomu, že naše kosmetické přípravky a výrobky osobní péče používá každý den miliarda lidí a ještě více jich sleduje naše reklamy, jsou naše značky opravdu schopny život lidí ovlivnit. Proto jsme se zavázali, že budeme bojovat proti nežádoucím normám a stereotypům a vytvoříme širší, mnohem inkluzivnější definici krásy.“

Kromě toho, že odstraní označení „normální“, nebude společnost Unilever v reklamách na své značky digitálně upravovat tvar těla, velikost, tělesné proporce ani barvu pleti a zvýší počet reklam zobrazujících osoby z různých skupin, které v nich jsou zastoupeny nedostatečně.

Podpora pozitivní změny pro lidi i celou planetu

Středobodem vize Positive Beauty je cíl nejen méně škodit, ale i přinášet více prospěchu lidem i celé planetě Zemi. Naše rozhodnutí odstranit z obalů a reklam označení „normální“ znamená pouze jeden krok ve sféře tří závazků, jež jsme přijali se záměrem dosáhnout skutečného a měřitelného dopadu:

  1. Do roku 2030 prostřednictvím našich značek zlepšit zdravotní stav a duševní pohodu, posílit rovnost a inkluzi u miliardy lidí ročně. Značky se zaměří na následující oblasti:
  • Pomoc při odstraňování diskriminace v oblasti krásy a podpora inkluze prostřednictvím zpochybnění úzce definovaných ideálů krásy a vytvoření portfolia výrobků, více zaměřených na inkluzi.
  • Podpora rovnosti v oblasti genderu, včetně posílení programů jednotlivých značek, podpora nabourání stávajících norem a nestereotypní reklamy.
  • Zlepšení zdravotního stavu a duševní pohody prostřednictvím stávajících vzdělávacích iniciativ, zaměřených na hygienu rukou a ústní dutiny, a rozšíření záběru o nové oblasti, včetně fyzického a duševního zdraví.
  1. Podpora ochrany a obnovy 1,5 milionu ha půdy, lesů a oceánů do roku 2030, což je plocha větší než plocha půdy potřebná k vypěstování obnovitelných surovin, používaných pro výrobky společnosti Unilever v oblasti kosmetiky a osobní péče.
  2. Podpora přijetí zákazu testování kosmetiky na zvířatech do roku 2023 a spolupráce se zákonodárci, organizacemi na ochranu zvířat a podobně smýšlejícími firmami. V současné době je organizací PETA schváleno 23 výrobků společnosti Unilever a další na tuto certifikaci čekají.

Daniela Krahulíková, vedoucí kategorie Krásy a péče o tělo za Česko a Slovensko, dodává k poslání značky Dove: „Podpora diverzity a inkluze je pro nás relevantní také v Česku a na Slovensku. Shodně je tomu s následováním poslání značek. Značka Dove již několik let podporu zdravou sebedůvěru mladých dívek, na českých a slovenských školách již od roku 2019 a navzdory pandemii jsme v roce 2020 zasáhli 25 tisíc mladých životů. Zároveň jsme do programu zahrnuli i rodiče a učitele, kteří jsou ambasadory celého programu a můžou na diskutovaná témata navázat a ovlivnit další rozvoj dětí. V neposlední řadě jsme do projektu zahrnuli i naše zaměstnance, kteří se workshopů zúčastnili na vybraných školách ještě v prvním kvartálu roku 2020. Ani pandemie nás nezastaví, aktuálně program řešíme přes online workshopy a máme v plánu v dalším roce náš dopad zdvojnásobit.“

Stěžejní součástí při plnění těchto závazků budou značky kosmetických výrobků a výrobků osobní péče společnosti Unilever, z nichž mnohé již mají s realizací vlivných programů s posláním a cíleného růstu zkušenosti. Ke značkám Dove, Lifebuoy, Vaseline a Rexona se připojí další kosmetické značky a značky výrobků osobní péče a společně se budou angažovat v řešení společenských a environmentálních problémů a podporovat změnu norem, politik a zákonů.

Spotřebitelé stále častěji očekávají, že značky zaujmou postoj k aktuálním problémům, na nichž jim záleží. Značky společnosti Unilever, chápané jako značky s posláním, tedy značky s pozitivním sociálním či environmentálním dopadem, zaznamenaly v roce 2020 ve srovnání s dalšími značkami portfolia více než dvojnásobný růst. Průzkum společnosti tento trend dále potvrzuje, neboť většina lidí (69 %) uvedla, že doporučí kosmetickou značku přátelům a rodině, pokud nabízí výrobky pro nejrůznější typy pleti a vlasů, přičemž polovina respondentů je za takové výrobky ochotna zaplatit více.

——————————————————-KONEC——————————————————–

O společnosti Unilever

Unilever je jedním z předních světových dodavatelů produktů osobní péče a krásy, péče o domácnost a potravin a zmerlin, s prodejem ve více než 190 zemích a produkty používanými 2,5 miliardy lidí každý den. Zaměstnáváme 149 000 lidí a v roce 2020 jsme dosáhli obratu 50,7 miliard euro. V domácnostech po celém světě najdete přibližně 400 našich značek, včetně ikonických světových značek jako Dove, TRESemmé, Rexona, Axe, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Domestos, Savo a Surf, a dalších značek jako Love Beauty & Planet, Seventh Generation či The Vegetarian Butcher.

Naší vizí je být světovým lídrem v oblasti udržitelného podnikání a ukázat, jak náš obchodní model s posláním ve svém srdci je nejen stojí za vynikajícím výkonem, ale i naší relevancí do budoucna. Máme dlouhou tradici v progresivním a odpovědném podnikání, a to od dob našeho zakladatele Williama Levera, který před více než 100 lety uvedl na trh první značku s posláním – mýdlo Sunlight, a je jádrem toho, jak dnes řídíme naši společnost.

Unilever Compass, naše udržitelná obchodní strategie, je nastaven tak, aby nám pomohl pohánět vynikající výkon a řídit udržitelný a odpovědný růst, zatímco:

– zlepšíme zdraví planety;

– zlepšíme zdraví, důvěru a pohodu lidí; a

– přispíváme k vytvoření spravedlivějšího a sociálně inkluzivnějšího světa.

I když je ještě co dělat, jsme hrdí na to, že jsme byli v roce 2020 uznáni jako lídr odvětví v indexu udržitelnosti Dow Jones a – již desátý rok po sobě – ​​jako nejlépe hodnocená společnost v průzkumu GlobeScan / SustainAbility Sustainability Leaders 2020. Unilever byl založen v roce 1930 a svou českou pobočku zřídil v roce 1991. UNILEVER ČR, spol. s r. o., s hlavním sídlem v Praze, je součástí regionu Východní Evropa (EE) spolu s dalšími devatenácti pobočkami. Unilever v Česku zaměstnává kolem 330 zaměstnanců.