Gebrüder Weiss prokazuje svoji stabilitu

Praha, 16. března 2021. Mezinárodní dopravní a logistická společnost Gebrüder Weiss dosáhla ve finančním roce 2020 čistého obratu 1,77 miliardy eur. Jeho výše odpovídá nárůstu tržeb o 3,7 procenta ve srovnání s předchozím rokem 2019. Společnost tak pokračuje ve svém růstovém trendu posledních let. „Pro naší kladnou bilanci bylo klíčové, že jsme zůstali flexibilní a plně funkční i během koronakrize a to ve všech částech světa. Vždy jsme byli schopni nabídnout našim zákazníkům pružná dopravní řešení navzdory opakovaným lockdownům a globálním nedostatkům přepravních kapacit. Naši zaměstnanci odvedli vynikající práci za mimořádně obtížných podmínek,“ říká Wolfram Senger-Weiss, generální ředitel společnosti Gebrüder Weiss.

Pozitivní obchodní bilance dosáhl Gebrüder Weiss také v České republice. „V České republice byl rok 2020 navzdory globální pandemii pro Gebrüder Weiss úspěšný. Přepravili jsme více než 1,6 milionu zásilek o celkové hmotnosti 567 322 tun, což představuje měziroční nárůst o 6 %. Na 9 pobočkách v ČR pracuje stabilní tým 366 zaměstnanců. Obrat Gebrüder Weiss ČR přesáhl za rok 2020 1,9 miliardy korun. Za zmínku přitom stojí výrazný nárůst B2C doručování spojený s prudkým nárůstem segmentu e-commerce, stejně jako investice do dalšího rozvoje Home Delivery a rozšiřování poboček v Jenči nebo v Syrovicích, které bude další etapou pokračovat i v roce 2021,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Digitální strategie „Best of Both Worlds“ potvrzuje svůj smysl

Významným milníkem v procesu digitalizace komunikace a procesů Gebrüder Weiss je spuštění nového zákaznického portálu myGW. Tato původní online platforma, která je dostupná od podzimu 2020, umožňuje jednoduchý, rychlý a bezprostřední přístup ke všem službám Gebrüder Weiss a poskytuje zároveň informace o přepravních a logistických objednávkách v reálném čase. „Našim klientům tak umožňuje řízení veškeré komunikace i logistických požadavků vůči Gebrüder Weiss z jednoho místa, navíc s využitím tabletu nebo chytrého telefonu. Zákaznický portál myGW se aktuálně používá v České republice, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Maďarsku a na Slovensku. Expanze do dalších zemí je plánována na letošní rok,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

„Naše digitální strategie „Best of Both Worlds“, tedy „Nejlepší z obou světů“ je založena na propojení naší odbornosti ve fyzickém a digitálním světě.  Její strategický přínos se nejlépe projevil právě nyní, v období krize a nejrůznějších omezení. Podařilo se nám ukázat, že jsme spolehlivým a stejně tak i inovativním logistickým partnerem. A právě pozitivní zpětná vazba od zákazníků potvrzuje, že jdeme správným směrem,“ říká Wolfram Senger-Weiss. 

Další rozšíření globální pobočkové sítě

Pokud jde o rozvoj mezinárodní pobočkové sítě, i na tomto poli pokračovala společnost Gebrüder Weiss v důsledném plnění stanovených cílů pro rok 2020. V oblasti letecké a námořní dopravy došlo ke zvýšení počtu lokací pobočkové sítě v Německu a dokončila vstup na trh v Polsku, Jižní Koreji, Malajsii, Austrálii a na Novém Zélandu. „Naše expanze byla téměř ve všech geografických oblastech realizována na dálku, z důvodu omezených možností cestování. Tato forma procesu byla neobvyklou výzvou pro příslušné týmy, které však dokázaly vše úspěšně vyřešit pomocí nástrojů digitální komunikace,“ říká Senger-Weiss. 

Mezinárodní síť Gebrüder Weiss nyní zahrnuje 170 poboček ve 35 zemích, ve kterých zaměstnává na 7 400 pracovníků na plný úvazek. V roce 2020 společnost do rozšiřování svých poboček, IT infrastruktury a do akvizic investovala celkem více než 70 milionů eur. Poměr vlastního kapitálu společnosti zůstává stabilní, na více než 60 procentech. Tento parametr je klíčový pro stabilitu Gebrüder Weiss a jeho schopnost pokračovat v rozvoji navzdory obtížným podmínkám.

Důraz na udržitelnost: uhlíková neutralita do roku 2030

Gebrüder Weiss sleduje jasné cíle také ve své strategii udržitelnosti. Emise CO2 mají být každoročně snižovány o deset procent a do roku 2030 plánuje společnost dosáhnout vlastní uhlíkové neutrality. Vedle dalších aktivit a programů k dosažení těchto cílů se zaměří Gebrüder Weiss na budování dalších fotovoltaických systémů na vlastních logistických terminálech a také na zvýšené využívání alternativních pohonů nákladních vozidel, ať už se jedná o elektromobilitu nebo využití vodíku a plynů. Kromě těchto opatření nabízí Gebrüder Weiss svým zákazníkům od minulého roku také možnost kompenzace emisí prostřednictvím certifikovaných projektů na ochranu klimatu.

Nestabilní ekonomická situace minulého roku se odráží ve vývoji výnosů jednotlivých obchodních jednotek Gebrüder Weiss. Vzhledem k omezením a uzavření některých firem na straně zákazníků, zejména ve druhém čtvrtletí loňského roku, zaznamenala divize Pozemní doprava a logistika globální pokles o 4,3 procenta a dosáhla výnosu 1,10 miliardy eur. Zvýšená poptávka v online maloobchodu však přinesla 29% nárůst zakázek v segmentu Home Delivery. V roce 2020 odbavili v Gebrüder Weiss 1,37 milionu B2C zásilek a jsou tak na trhu v Rakousku a několika zemích východní Evropy lídrem tohoto segmentu. V letecké a námořní dopravě bylo dosaženo zvýšení tržeb o 23,7 procenta na 470 milionů eur.

Kromě úspěšného rozvoje obchodních aktivit Gebrüder Weiss, zejména v letecké nákladní dopravě, měla pozitivní dopad na hospodářský výsledek také akvizice společnosti Ipsen Logistics. Za mimořádně náročné situace rostl o 10 % také obrat DPD Austria, jejímž partnerem je Gebrüder Weiss Parcel Service. 

Komentář k fotografii: Vedení společnosti Gebrüder Weiss (zleva): Jürgen Bauer, Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (předseda) a Lothar Thoma (zdroj: Gebrüder Weiss / Gnaudschun / únor 2020).

Komentář k fotografii: Wolfram Senger-Weiss, předseda představenstva společnosti Gebrüder Weiss. (zdroj: Gebrüder Weiss / Gnaudschun).

Komentář k fotografii: Logistická firma dosáhla v uplynulém obchodním roce předběžného netto obratu 1,77 mld. EUR (zdroj: Gebrüder Weiss).

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 366 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.