KZPS ČR: Z povinného testování vypadly neziskové organizace. KZPS ČR vládě doporučila je zahrnout do povinného testování

(Praha, 21. března 2021) – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR projednala a doporučila vládě ČR testovat zaměstnance nestátních neziskových organizací zaměstnávající alespoň 1 osobu. Vláda tato doporučení přijala a nové upřesněné opatření bude jedním z bodů na pondělním jednání vlády ČR. Povinné testování by se mělo nově týkat i zhruba 70 000 osob z neziskového sektoru.

V pátek jsme při schůzce přišli s návrhem, že při rozšiřování spektra firem, které testují a budou testovat své zaměstnance směrem ke stále menším zaměstnavatelům, je nutné zahrnou také nestátní neziskové organizace, které zaměstnávají alespoň 1 osobu. Ty ze současného povinného testování vypadly,“ říká Jan Wiesner, prezident KZPS ČR. Tito zaměstnavatelé doposud propadli sítem všech dosavadních opatření a bylo nutné zjednat nápravu. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem průmyslu a obchodu již v průběhu soboty spatřilo světlo světa mimořádné opatření, které bude v pondělí projednával vláda ČR.

Jsme rádi, že vláda při možnosti testování nezapomněla na neziskový sektor, který stál zatím mimo aktuální opatření. Zejména obecně prospěšné společnosti a ústavy poskytují často veřejně prospěšné služby, volnočasové aktivity pro děti a mládež, ale řada z nich i některé sociální služby, které doposud nemají povinnost testovat své zaměstnance“, uvádí viceprezident KZPS ČR a prezident UZS ČR, Jiří Horecký. 

Pro je potřeba uvést, že nové mimořádné opatření se dotkne spolků, obecně prospěšných společností, ústavů, nadací apod, které mají minimum zaměstnanců, ale celkem zahrnují přes 70 000 osob, které jsou většinou sdruženy v Unii zaměstnavatelských svazů ČR.

Potvrdilo se, jak jsou tato jednání důležitá a všestranně užitečná, když se na odborné linii řeší věcné problémy a rádi bychom tento trend udrželi i do budoucna. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli“, komentovat dosavadní výsledek prezident KZPS ČR Jan Wiesner.


KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz