Světový den zdraví připomíná, že nemocem je třeba předcházet. ZP MV ČR loni vyplatila přes 260 milionů korun z Fondu prevence

Praha, 31. března 2021 – Již přes sedmdesát let se 7. dubna, tedy v den založení Světové zdravotnické organizace, slaví Světový den zdraví.1 Jeho cílem je především připomenout si jednu z nejdůležitějších hodnot našeho života. V souvislosti se zdravím jde ruku v ruce i přístup k němu – ochrana a prevence. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR své klienty k péči o zdraví motivuje, jednak širokou škálou příspěvků z Fondu prevence, ale i různými edukativními programy. 

Význam zdraví si mnohdy uvědomíme až ve chvíli, kdy onemocníme. A to už někdy bývá pozdě. Právě zdravý člověk totiž může pro ochranu svého zdraví udělat nejvíc. Ne nadarmo nám odborníci neustále připomínají, jak důležitá je zdravá strava, pravidelný pohyb a pozitivní myšlení. Zároveň žijeme v době, kdy medicínský pokrok umožňuje odhalit mnohé nemoci v čase, kdy se ještě nijak neprojevují. Pomocí moderních přístrojů a metod je dokážeme rozpoznat v počáteční fázi, léčba tak může být včasná, a především účinná. 

Zdraví v kostce

Za přirozenou součást ochrany našeho zdraví bychom tedy měli považovat i pravidelné preventivní prohlídky, řada z nich je hrazena z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.). „Mnozí lidé na ně bohužel zapomínají nebo ani netuší, že mají na nějakou nárok. Pravidelné kontroly u lékaře ale mají v péči o zdraví obrovský význam. I to je důvod, proč klienti naší pojišťovny, kteří mají aktivovanou                           e-komunikaci, dostanou připomenutí o preventivní prohlídce,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. 

Důraz na prevenci je jedním z klíčových postojů této pojišťovny, která za tím účelem vytvořila například nový projekt pravidelných podcastů s názvem „Zdraví v kostce.“ „Chceme tím říct, že stejně jako nás každý hod kostky při stolní hře posune dál, měli bychom i my soustavnými, a třeba i drobnými kroky směrovat k lepšímu a zdravějšímu způsobu života,“ vysvětluje Hana Kadečková. Součástí vedení klientů k správnému postoji ke zdraví je i řada zajímavých příspěvků na webu Zdraví jako vášeň a další edukativní programy. 

Příspěvky z Fondu prevence

Americké Národní centrum pro prevenci chronických nemocí a podporu zdraví (NCCDPHP) uvádí několik klíčových rozhodnutí, jež pomáhají snížit pravděpodobnost vzniku chronického onemocnění a posléze i zlepšit kvalitu života. Patří mezi ně právě zdravá strava a pravidelný pohyb, dále pak vyhýbání se alkoholu a kouření, zjištění si informací o nemoci svých předků a pravidelné preventivní prohlídky.2 Tyto aktivity pokrývá i Fond prevence Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, jenž zahrnuje celou škálu podpůrných programů s cílem pomoci předcházet nemocem. „Naši klienti si mohou žádat o finanční příspěvek například na celou řadu sportovních aktivit, speciální diety, podporu odvykání kouření nebo očkování proti infekčním nemocem, která nejsou součástí úhrad z v.z.p. Dále též na preventivní vyšetření onkologických a civilizačních onemocnění nehrazených z v.z.p. – od kontroly mateřských znamének přes vyšetření na osteoporózu až po test okultního krvácení,“ vyjmenovává Hana Kadečková a dodává: „V minulém roce jsme na příspěvcích z Fondu prevence vyplatili přes 260 milionů korun. Zájem ze strany našich pojištěnců o ně každoročně roste, letos jsme se proto rozhodli jej navýšit ještě o dalších 20 milionů.“ 

Poslední měsíce byly velmi náročné a přinesly velký tlak, vlnu stresu a úzkosti, která se odrazila i na duševním zdraví lidí. Vzhledem k propojenosti duševního a fyzického zdraví proto ZP MV ČR letos doplnila svůj Fond prevence o nový program Podpory duševního zdraví, jehož součástí jsou také příspěvky na klinického logopeda a klinického psychologa. Tyto bonusy je možné navíc čerpat nejen na prezenční, ale i na distanční formy vyšetření a léčby. 

Podrobné informace k jednotlivým preventivním programům, jakož i údaje o možnosti čerpání příspěvků, najdou klienti na webových stránkách pojišťovny www.zpmvcr.cz.

Zdroje:

  1. https://www.who.int/campaigns/world-health-day  
  2. https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/prevent/index.htm 

ZP MV ČR působí na českém trhu již devětadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands. Nejnověji získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi pro rok 2020. Jako první zdravotní pojišťovna v ČR komunikuje s klienty i prostřednictvím podcastů s názvem „Zdraví v kostce“. Věnuje se v nich aktuálním tématům ze zdravotnictví a otázkám prevence.