Greenpeace vyplouvá na digitální plavbu kolem světa. Shání tak podporu pro ochranu oceánů na půdě OSN

Praha, 7. dubna 2021 – Česká pobočka organizace Greenpeace dnes spouští téměř pětiměsíční digitální plavbu po světových oceánech. Účastníci a účastnice projektu budou sledovat cestu virtuální lodi Greenpeace z německého Hamburku přes několik zastávek – Arktidu, Antarktidu, Indický oceán, Amazonský korálový útes a Sargasové moře – které posádka Greenpeace v uplynulých dvou letech navštívila a dokumentovala v rámci svých námořních expedic. Digitální plavba se zakončí v New Yorku, kde kampaň za ochranu oceánů vyvrcholí v srpnu na summitu OSN, který se bude zabývat globální dohodou o oceánech. (1) Ta by měla vytvořit síť mořských rezervací, které ochrání alespoň 30 % volných moří před destruktivními dopady lidské činnosti, především těžby nerostů a průmyslového rybolovu. Kampaň bude probíhat především na sociálních sítích a na stránkách www.zachranmeoceany.cz

Zatímco se lidé v České republice chystají na digitální dobrodružství, skutečné lodě Greenpeace jsou v tuto chvíli také zapojeny do kampaně za ochranu oceánů. Právě v těchto dnech protestuje posádka lodi Rainbow Warrior v Tichém oceánu proti plánům na těžbu nerostů na mořském dně. (2)

Během digitální plavby se lidé budou moci zapojit do nejrůznějších aktivit a dozví se důležité informace o životě v oceánech i o hrozbách, kterým nyní oceány čelí. V první fázi, která bude sloužit jako fáze zahřívací před samotnou plavbou, si například budou moci lidé připomenout minulé úspěchy v kampani za ochranu života v oceánech, mezi něž patří například zákaz komerčního lovu či zákaz vyhazování toxického a radioaktivního odpadu do oceánů. Mohou také zvolit maskota celé plavby a zamyslet se nad otázkou, co by si na dlouhou plavbu vzali s sebou.

Zatím na adrese www.zachranmeoceny.cz naleznou lidé výzvu za vytvoření oceánských rezervací, kterou podepsaly celosvětově už téměř 4 miliony lidí po celém světě. Na konci dubna, kdy se digitální kampaň Greenpeace přesune do Arktidy, se na stejné webové adrese spustí interaktivní platforma s informacemi o problémech, kterým čelí světové oceány i s možnostmi, jak se zapojit do kampaně za jejich ochranu.

Koncept sítě mořských rezervací na ploše alespoň 30 % volných moří představila organizace Greenpeace v roce 2006. Tuto myšlenku podporují nejen vědci a odborníci na oceány, ale i řada politiků a světových států. Debata o vytvoření sítě mořských rezervací se díky tomu dostala až na půdu OSN a letos v srpnu se může rozhodnout o její podobě. 

Koordinátor oceánské kampaně Greenpeace a “kapitán” digitální plavby Jan Freidinger říká:  
“Volná moře jsou oblasti za hranicemi jurisdikce pobřežních států, která patří nám všem. A my všichni máme povinnost je chránit. Mnohá místa v oceánech jsou domovem pro ještě větší rozmanitost života než tropické pralesy. Kvůli změnám klimatu, těžbě ropy, plastovému znečištění či ničivým dopadům nadměrného rybolovu se oceány dostávají stále pod větší tlak. Teď se objevil záblesk naděje na změnu v podobě globální dohody o oceánech, která může ochránit třetinu našich oceánů před chamtivostí a bezohledností některých států a firem. Greenpeace udělá maximum, aby se tak stalo.” 

Poznámky pod čarou:
1) Oficiální název dohody, o níž se bude jednat je Mezinárodně právně závazný nástroj v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, pro ochranu a udržitelné využívání biologické diverzity v oblastech za hranicemi národní jurisdikce.

2) Viz: https://www.greenpeace.org/international/press-release/47077/deep-sea-mining-industry-confronted-sea-first-time-greenpeace/