Zájem o dětské kurzy programování v pandemii rostl zavřeným učebnám navzdory

Praha, 22. dubna 2021 – Jen několik měsíců po otevření nových prostor v Hale 40 v Pražské tržnici museli dveře učeben kvůli pandemii uzavřít. Přesto tržby projektu makeITtoday, který pořádá kurzy digitálních dovedností pro studenty od 8 do 18 let, vzrostly o 25 %. Přesun výuky do online otevřel příležitost pro mimopražské studenty, vyšla také sázka na kurzy v Minecraftu.

„Uplynulý rok nás upřímně překvapil a všechny cíle, které jsme si stanovili, se nám podařilo překonat. Mezi jarem 2020 a 2021 jsme otevřeli o 50 % více kurzů, zapsali o polovinu více studentů, přijali 8 nových lektorů a průměrná zaplněnost kurzu vzrostla z 59 % na 89 %,” hodnotí majitelka makeITtoday Jana Vyhlídalová. Také tržby společnosti meziročně vzrostly o čtvrtinu i přes skutečnost, že velkou část roku bylo prezenčně uzavřeno. Před rokem ale ještě tomuto vývoji mnoho nenasvědčovalo.

„V březnu 2020 jsme byli nuceni improvizovat a okamžitě přesunout probíhající pololetní kurzy do online formy, což způsobilo okamžitý odliv některých studentů. Od dětí, které s námi pokračovaly distančně, jsme ale měli velmi pozitivní ohlasy, a stejně tak od jejich rodičů. I proto jsme se od podzimu rozhodli online kurzy zařadit do stálé nabídky vedle těch prezenčních, a tím vznikla příležitost oslovit děti, které nemají možnost dojíždět do našich učeben v Holešovicích,” dodává Jana Vyhlídalová. Od letošního roku pak makeITtoday nabízí kurzy také v nové lokalitě v Magenta Centru v Arkádách Pankrác. 

Na úspěchu má podíl i to, že makeITtoday v loňském roce poprvé zařadilo workshopy a následně i pololetní kurzy programování v prostředí oblíbené hry Minecraft. Ty se staly bestsellerem a Minecraft tak přirozeně bude lákadlem i pro příměstské tábory, které v Pražské tržnici budou probíhat během letních prázdnin. „Prostředí hry je pro děti atraktivní, je ale třeba zdůraznit, že kurzy a tábory jsou zaměřené primárně na výuku programování a rozvoj digitálních dovedností, nikoliv na pouhé hraní,” vysvětluje Jana Vyhlídalová. Vedle nich nabízí například také tábory zaměřené na grafiku, programování s roboty nebo vývoj her a herní design.

Zájem patrně vzrostl i proto, že si lidé v pandemii uvědomili důležitost digitálních technologií v našich životech. O tom svědčí důvody rodičů, proč zapisují své děti na kurzy makeITtoday. „Nejčastěji chtějí, aby děti kvalitně zužitkovaly ten čas, který v období pandemie tráví u počítače. V rozvoji digitálních dovedností vidí budoucnost i pro jejich profesní cestu. A pak také proto, že děti mohou v digitálním světě využít svoji kreativitu a aktivně tvořit,” vyjmenovává Jana Vyhlídalová. Výhodou těchto kurzů je také to, že v období lockdownu zůstaly jedním z mála kroužků, které bez újmy na kvalitě lze provozovat online.

Na základě poptávky rodičů v těchto dnech makeITtoday testuje pilotní online program „Mini coders” pro nejmenší děti od 5 do 7 let. Zároveň jedná o rozšíření prezenčních kurzů a workshopů do dalších měst ve Středočeském kraji v rámci firemních partnerství nebo partnerství s jazykovými školami. V tomto roce se chce také zaměřit na vzdělávání a školení pedagogů.

O makeITtoday:

Inovativní vzdělávací projekt makeITtoday vznikl v roce 2017. Vedle systematického vzdělávání v technických oborech se zaměřuje na rozvoj soft skills u studentů ve věku 8-18 let. Nabízí pololetní kurzy a workshopy zaměřené na programování, robotiku, vývoj mobilních aplikací, her, webu a mnohé další. Od roku 2019 pořádá také příměstské tábory. makeITtoday vychází z myšlenky, že v dnešním světě se již většina profesí neobejde bez znalosti digitálních technologií a do budoucna bude těchto povolání jen přibývat. Studenti by si proto měli osvojit digitální dovednosti, aby mohli plně využít potenciál současného světa, ať už budou dělat cokoli.
www.makeittoday.cz