Chyba v zákonech nebo v jejich výkladu? Peníze z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví mohou spadnout do společného jmění manželů

Praha, 6. května 2021 – V praxi se objevují názory, že peníze z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví se mohou stát součástí společného jmění manželů. Upozorňuje na to advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, který se dlouhodobě věnuje právní ochraně majetku. Pokud tedy jeden z manželů za dobu trvání manželství prodá byt, který zdědil a je tak v jeho výlučném vlastnictví, hrozí, že se prostředky z prodeje stanou součástí společného jmění manželů a on tak o polovinu peněz „přijde“. Podle některých je totiž obdržená prodejní cena ziskem, který Občanský zákoník jednoznačně vždy považuje za součást společného jmění. Soudy v podobných případech zatím nerozhodly.

„Měli jsme klienta, který byl ženatý a s manželkou tak měli veškerý majetek ve společném jmění manželů. On však za trvání manželství zdědil po rodičích nemovitost, která se v souladu se zákonem stala jeho výlučným vlastnictvím a ne součástí společného jmění manželů. Klient se pak rozhodl zděděnou nemovitost prodat, protože neměl čas o ni pečovat,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, který se specializuje na právní ochranu majetku včetně nemovitostí. „Nyní se klient rozvádí a při vypořádání společného jmění vznikl mezi ním a manželkou spor, zda jsou prostředky, které utržil za prodej nemovitosti pouze jeho, nebo zda jsou součástí společného jmění manželů,“ pokračuje.

Dle Občanského zákoníku není součástí společného jmění manželů (SJM) to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Zároveň je ale uvedeno, že součástí SJM je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. V praxi se pak lze setkat s názory, že obdržená kupní cena za nemovitost je právě tímto ziskem, a pak jsou tato dvě ustanovení v určitém rozporu. „I když s tímto názorem nesouhlasíme, protože máme za to, že ziskem z nemovitosti je v těchto souvislostech typicky například nájemné, nikoliv kupní cena (případně alespoň ne celá její výše), nelze s určitostí předvídat, jak danou otázku vyloží soudy,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Je proto možné, že prodej věci, která byla získána například darem nebo dědictvím, způsobí, že se získané prostředky stanou součástí SJM a manžel nebo manželka bude mít při vypořádání SJM nárok na polovinu této částky. Původní majitel tak prakticky přijde o polovinu její hodnoty. Obdobně by se mohla stát součástí SJM věc, kterou naopak někdo koupí za prostředky, které měl ve svém výlučném vlastnictví. Bude se tak jednat o další překvapení pro rozvádějící se manžele?

„Náš klient následně uzavřel s manželkou dohodu, takže se názor soudu v tomto případě nedozvíme. Lze však minimálně doporučit, aby byly prostředky získané z prodeje nemovitosti nebo jiné věci ve výlučném vlastnictví drženy na samostatném účtu odděleně od ostatních prostředků SJM,“ uzavírá expert na právní ochranu majetku Pavel Strnad. „V naší praxi razíme zásadu, že rychlá dohoda je ve většině případů lepší, než soudní spor.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.