Investiční skupina Portiva posílila akvizicí na poli energetiky. K obnovitelným zdrojům poprvé přidala také výrobu tepla

  • PORTIVA ve spolupráci s partnerskou skupinou MICRONIX získala 100% podíl ve společnostech AHP3T a AHP Beta, jež na Moravě zásobují teplem obyvatele, firmy a municipality ve čtyřech městech o celkem 40 tisících obyvatel.
  • Součástí transakce jsou zdroje o souhrnném výkonu 37 MWt. Ty ročně vyrobí a dodají zákazníkům přes 14 000 MWh elektřiny a 120 000 GJ tepla.
  • Pro skupinu PORTIVA je energetika jedním z klíčových pilířů jejího podnikání. Novou akvizicí však vůbec poprvé rozšířila svůj záběr nad rámec obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Česká investiční skupina Portiva se po šesti letech akvizičně vrací do oblasti energetiky. Ke 14 větrným a fotovoltaickým elektrárnám ve svém portfoliu nyní přidala teplárenskou skupinu AHP3T. Ta zahrnuje soubor kotelen, kogeneračních jednotek a příslušnou distribuční infrastrukturu v celkem čtyřech moravských městech – Šternberku, Uničově, Moravské Třebové a Břidličné. Celkem tak zásobuje teplem administrativní budovy, průmyslové podniky a domácnosti na území obývaném téměř 40 tisíci lidí. “Energetika od začátku patří mezi základní pilíře skupiny PORTIVA a její rozvoj v příhodný čas jsme vždy proklamovali. V minulých letech jsme se sice zaměřovali především na diverzifikaci v oblastech nemovitostí a private equity, ale současná akvizice je pro nás prvním krokem k opětovnému rozvoji na poli energetiky,” uvedl výkonný ředitel investiční skupiny PORTIVA Pavel Svoreň.

Transakci o blíže neuvedené hodnotě PORTIVA uskutečnila ve spolupráci s partnerskou skupinou MICRONIX, jež v energetice rovněž působí. Oběma skupinám se vzájemná spolupráce osvědčila již loni při akvizici obchodního domu Central Kladno. Na financování nákupu AHP3T se podílely stejnou měrou.

Teplárenská skupina AHP3T v současnosti provozuje více než 20 kotelen, jejichž součástí jsou kogenerační jednotky, to vše o celkovém výkonu 37 MWt. V roce 2020 dodala zákazníkům 120 000 GJ tepla. Kromě toho zdroje AHP3T vyrábějí také elektrickou energii a dodávají ji do distribuční sítě. “Jedná se o dlouhodobě kvalitní aktiva s širokým portfoliem odběratelů a stabilními tržbami. Díky tomu, že jde o regulované odvětví, jsou finanční toky dobře předvídatelné a stabilizované,” uvádí Svoreň a dodává, že skupina do budoucna plánuje tepelné hospodářství AHP3T postupně modernizovat a rozvíjet a dosáhnout tak mimo jiné i energetických úspor.

Pro zbytek roku 2021 má PORTIVA v plánu i další akvizice. Pokračovat hodlá například v expanzi svého portfolia komerčních nemovitostí. Rozšiřovat bude i podnikání v oblasti poskytování technologií a softwaru pro automotive. Akvizicí společnosti Cebia, kterou holding EAG ze skupiny PORTIVA oznámil letos v březnu, se však podle Svoreně vyčerpaly možnosti dalšího růstu v tomto segmentu v Česku. Příští kroky EAG proto budou směřovat do zahraničí, kde holding ještě letos plánuje první akvizice i organický růst.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Nekonsolidovaný odhad aktiv pod správou skupiny přesáhl k 31. 12. 2020 6,4 mld. Kč při obratu přes 2,8 mld. korun a EBITDA 290 mil. Kč. Více na www.portiva.cz