Deloitte spouští iniciativu CzechSetGo! na podporu digitalizace Česka, představí zástupce Estonska nebo Irska

10. května 2021 – Společnost Deloitte zahajuje sérii konferencí a podpůrných aktivit s názvem CzechSetGo!, které mají za cíl akcelerovat digitalizaci a uspíšit inovační a technologický rozmach České republiky. První z pěti konferencí se uskuteční 20. a 21. května a zaměří se na digitalizaci státu, jeho institucí a firem. 

„Česká republika obsadila 17. místo v žebříčku EU DESI Index, který hodnotí jednotlivé země z pohledu digitalizace, dostupnosti internetu a dalších ukazatelů. Řadíme se tak k průměru až podprůměru. To chceme změnit. V pěti klíčových tematických blocích se během letošního roku zaměříme na to, jak pomocí inovací a technologií zvýšit konkurenceschopnost Česka,“ říká Diana Rádl Rogerová, ambasadorka projektu a řídící partnerka Deloitte.

Na první konferenci, která má podtitul eGovernment: Digitální stát jako driver inovací a růstu, vystoupí i klíčoví představitelé lídrů digitalizace státní správy Estonska a Irska. Siim Sikkut, estonský Government CIO a Barry Lowry, irský Government CIO se v panelové diskusi zaměří na klíčové role státu při vytváření přátelského prostředí pro rozvoj podnikání a budou sdílet příklady z praxe, které obě země dostaly mezi vysoce digitalizované země. Společně s dalšími spíkry tak otevřou program dvoudenní konference. 

V dalších blocích, které se budou týkat i daňové a legislativní problematiky v kontextu podpory inovací a zavádění moderních technologií a vyvrcholí zformulováním konkrétních kroků, které by měly napomoci akcelerovat digitalizaci české ekonomiky a státu, vystoupí například Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci a ICT, Petr Sedláček, profesor ekonomie z University of Oxford, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Eva Pavlíková, ředitelka a zakladatelka Česko.Digital, Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing Škoda Auto nebo Pavel Doležal, CEO Keboola a co-leader iniciativy COVID19CZ. 

„Digitalizace a eGovernment jsou dnes nejčastěji zmiňovanými prioritami vlád vyspělých zemí. Ne vždy jsou ale u nás aplikovány nejefektivnější způsoby digitalizace a je otázkou, proč například dostatečně nepřebíráme osvědčené postupy jiných zemí. Koncept CzechSetGo! je založen mimo jiné na sdílení zkušeností ze zahraničí praxe a je unikátní v tom, že navrhne konkrétní kroky ke zlepšení digitalizace státní sféry,“ říká Pavel Šiška, vedoucí partner Consultingu Deloitte.

Partnery pětidílné série konferencí CzechSetGo! jsou Česká spořitelna, organizace Česko.Digital, Nadační fond na podporu vědy Neuron, vydavatelství Economia a CzechCrunch. 

„Místo vstupného na konferenci jsme zvolili cestu dobrovolných příspěvků. Získané prostředky z CzechSetGo! sbírky budou použity na fungování organizace Česko.Digital a podporu konkrétních projektů zaměřených na akceleraci digitalizace a inovací ve státních i neziskových organizacích,“ doplňuje Pavel Šiška.

Program konference a seznam všech řečníku naleznete zde.