Tesco v Česku ušetřilo 72 000 tun emisí díky darování potravinových přebytků

Praha, 31. května 2021 – V případě, že radikálně nezměníme své zvyky a chování, tak se potraviny stanou do roku 2030 největším zdrojem globálních emisí. Každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravin. Potraviny, které se nikdy nespotřebují, jsou zodpovědné za 8 % celosvětových emisí. Společnost Tesco se zavázala řešit potravinový odpad z pole až na vidličku již od roku 2016/17, kdy jako první maloobchodník ve střední Evropě poprvé zveřejnila údaje o potravinovém odpadu. Od té doby společnost Tesco v Česku snížila plýtvání potravinami ve svém provozu o 71 % a ušetřila 72 000 tun emisí.

„Vlivem kombinace změny klimatu a pandemie Covid-19 je boj proti plýtvání potravinami ještě naléhavější než kdy dříve. „Podle našich nejnovějších údajů jsme od roku 2016/17 snížili plýtvání potravinami v českých provozech o 71 %. Úsporou více než 22 522 tun potravin, které by jinak byly vyhozeny, ale byly využity pro lidskou spotřebu nebo jako krmivo pro zvířata, ušetřilo Tesco v Česku 72 000 tun CO2 během čtyř let. Stojí za tím naše dlouhodobá práce při nakládání s potravinovými přebytky a zvýšení objemu darovaných potravin. Díky obětavé práci našich kolegů jsme mohli v této důležité práci pokračovat i po celou dobu pandemie. Všech 184 obchodů Tesco v Česku daruje potravinové přebytky lidem v nouzi nebo jako krmivo pro zvířata. V loňském roce jsme úspěšně přerozdělili 87 % neprodaných potravinových přebytků vhodných pro lidskou spotřebu což je celkem 7 009 tun potravin. Pomáhá nám to přiblížit se ke splnění našeho závazku, že žádné potraviny vhodné k lidské spotřebě neskončí jako odpad,“ vysvětluje Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v ČR. 

Čtvrtina celosvětových emisí pochází z produkce potravin, zároveň jsou globální emise z potravinového odpadu vyšší než emise kterékoli země světa, s výjimkou USA a Číny. Podle OSN lze očekávat, že se světová populace v následujících 30 letech zvýší o 2 miliardy, ze současných 7,7 miliard na 9,7 miliard v roce 2050. Tím jak populace poroste, bude vyvíjen stále větší tlak na klima a omezené zdroje naší planety.

V loňském roce společnost Tesco ve střední Evropě dosáhla o 10 let dříve cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG) snížit do roku 2030 na polovinu plýtvání potravinami. Nejnovější údaje ukazují, že Tesco nadále překračuje cíl OSN a snížilo plýtvání potravinami ve střední Evropě o 69%. Toto snížení odpadu bylo dosaženo i tím, že se podařilo zlepšit objednávání a plánování u nejdůležitějších položek čerstvých potravin v dodavatelském řetězci. Stejně tak došlo k revizi jednotlivých produktových řad, aby bylo zajištěno, že zákazníkům budou v příslušných obchodech nabízeny odpovídající produkty, o které mají zájem. Podařilo se zlepšit i procesy u zboží před koncem exspirace.

Společnost Tesco řeší problematiku plýtvání potravinami nad rámec vlastního provozu, vyzývá proto ostatní firmy v rámci potravinářského průmyslu, aby následovaly jejího příkladu a začaly měřit a publikovat svá vlastní data. Následně pak bude možné podniknout cílená opatření. „Nikdo se nedokáže vypořádat s plýtváním potravinami sám. Proto se snažíme zajistit větší transparentnost v celém dodavatelském řetězci potravin. Vítáme, že se k nám připojilo deset našich středoevropských dodavatelů a údaje o svém potravinovém odpadu zveřejní v září tohoto roku. Naší společnou odpovědností je také pomáhat zákazníkům účinně snižovat plýtvání potravinami,“ dodává Katarína Navrátilová.

Kompletní údaje o potravinovém odpadu společnosti Tesco najdete zde: Tesco Report Plýtvání potravinami 2020/2021 

Poznámka pro editory

  • Tesco je jediným potravinářským podnikem v Česku, který zveřejňuje údaje o potravinovém odpadu, činí tak pravidelně od roku 2016/17.
  • Tesco v Česku prodalo ve finančním roce 2020/21 601 442 tun potravin, z čehož 11 089 tun nebylo prodáno spotřebitelům. Jedná se o potraviny vhodné k lidské spotřebě nebo jako krmivo pro zvířata ale i potraviny, které nejsou vhodné k darování a musí se zlikvidovat.
  • Náš celkový potravinový odpad se v loňském roce snížil o 13 %, z 4 712 tun v letech 2019/20 na 4 081 tun v letech 2020/21 a odpovídá méně než 0,67 % z celkového objemu prodaných potravin. Jde o 71% snížení ve srovnání s naším výchozím rokem 2016/17, což znamená, že nadále překračujeme náš cíl SDG 12,3 snížit do roku 2030 potravinový odpad na polovinu (cíl byl splněn už v roce 2020/21).
  • Prostřednictvím našeho partnerství s Federací potravinových bank, které nám pomáhají přerozdělovat potravinové přebytky, jsme ve finančním roce 2020/21 darovali 1 364 tun potravin místním charitativním organizacím z našich obchodů. To odpovídá více než 3,2 milionu jídel pro lidi v nouzi. Kromě toho, jsme darovali 5 645 tun potravin jako krmivo pro zvířata.  
  • V českém maloobchodním provozu jsme úspěšně přerozdělili 87 % neprodaných potravinových přebytků vhodných pro lidskou spotřebu charitativním organizacím nebo jako krmivo pro zvířata, což znamená, že se přibližujeme k dosažení našeho cíle nulového odpadu, že žádná potravina vhodná ke spotřebě neskončí jako odpad.
  • Od 2016/17 jsme zachránili 4 605 tun potravin, které jsme darovali charitativním organizacím. Kromě toho jsme darovali 17 917 tun potravin jako krmivo pro zvířata. Celkem jsme tak zachránili 22 522 tun potravin a tím, že se z nich nestal odpad, jsme ušetřili 72 000 tun emisí.