Raiffeisenbank úspěšně dokončila první mezinárodní emisi zeleného seniorního nepreferovaného dluhopisu vydaného v České republice a regionu střední a východní Evropy

Praha 7. června 2021 – Raiffeisenbank ve spolupráci s Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a Raiffeisen Bank International AG úspěšně emitovala svůj první mezinárodní MREL uznatelný zelený dluhopis denominovaný v EUR.

Transakce je první veřejnou emisí svého druhu v České republice a zároveň doposud největší emisí zeleného dluhopisu vydaného finanční institucí v regionu střední a východní Evropy (CEE).

Investorskou bázi tvoří investiční fondy (55 %), banky (33 %) a pojistné či penzijní fondy (12 %) z Německa a Rakouska (33 %), Velké Británie a Irska (29 %), Francie (15 %), CEE (9 %), zbytku Evropy (11 %) a ostatních regionů (3 %).

„Jde o významnou událost a zájem převyšující 2,4násobek vydaného objemu dokazuje silnou pozici Raiffeisenbank v očích profesionálních investorů z celé Evropy,“ komentuje emisi Tomáš Jelínek, člen představenstva Raiffeisenbank odpovědný za Markets & Investment banking. 

Raiffeisenbank se zároveň stala již třetím emitentem zeleného dluhopisu v rámci skupiny Raiffeisen Bank International v roce 2021, čímž potvrdila svoji klíčovou roli v plnění udržitelné strategie skupiny a principů odpovědného bankovnictví v České republice.

Základní parametry emise:

Druh: Seniorní nepreferovaný MREL uznatelný zelený dluhopis

ISIN: XS2348241048

Emitent: Raiffeisenbank a.s.

Rating emitenta: A3 (Moody’s)

Rating emise: Baa3 (Moody’s)

Objem: EUR 350mn

Tenor: 7 let; svolatelný po 6 letech

Výnos: Mid-swap +130bp

Burza: Luxembourg Stock Exchange

Pozn:

MREL – minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).