Vzdělávání zaměstnanců představuje 20 % investic, které přinesou 80 % ochrany firmy

Ztráta či poškození dat, falešné platební příkazy nebo phishingové léčky mohou mít katastrofální dopad na chod firmy. Proto musí všechny společnosti věnovat maximální pozornost tomu, kdo a jakým způsobem s jejich daty pracuje. Počet kybernetických útoků stoupá, obezřetnost zaměstnanců klesá a v mnoha případech není kybernetické zabezpečení firem dostačující. 

Společnosti Strateggo a Gordic ve spolupráci s Colonnade a KPC Group připravili on-line konferenci: Zaměstnanec jako nejsnadnější terč kybernetického útoku. Ta se koná v úterý 8. června mezi 10:00 – 12:00. Odborné diskuse se zúčastní vybraní řečníci a konferencí provede hosty Dana Bérová.

Za většinu kybernetických selhání může lidský faktor

Nejčastější chybou v oblasti kybernetických hrozeb je nepřipravenost zaměstnanců a ti se poté stávají terčem podvodů, k tématu v diskuzi promluví Jan Dienstbier, viceprezident Iniciativy Kybez a Českého institutu manažerů informační bezpečnosti a Bezpečnostní konzultant (Gordic). Představu o finančních dopadech kybernetických selhání ukáže na skutečných případech Marko Antič, expert v oblasti firemního pojištění rizik (Colonnade Insurance). Podvody necílí pouze na firemní systémy. Hackeři se mohou dostat do PC i do mobilních telefonů soukromých osob a následně proniknout bezpečnostním opatřením zaměstnavatelů. Konkrétní techniky v diskusi popíše etický hacker Daniel Hejda (Cyber Rangers). 

Většina organizací se chová reaktivně, vzdělávat a připravovat zaměstnance začnou až po prvním napadení. S ohledem na aktuální situaci je nezbytné zaměstnance zapojit a zasvětit je do kybernetické gramotnosti. Jakým způsobem to nejlépe provést vysvětlí František Janů, konzultant kybernetické bezpečnosti (Gordic).  Petr Raška, ředitel odboru informatiky (IKEM), v diskuzi upozorní, že je zároveň nezbytné zachovat partnerský vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a nalézt hranici v kontrole zaměstnanců.

Co tedy funguje nejlépe? Které postupy a nástroje zařadit do běžné firemní praxe, aby se edukace zaměstnanců zařadila mezi stěžejních 20 % nástrojů, jež vedou k 80% míře kybernetické ochrany firmy? Odpovědi na tyto otázky přinese diskuze v rámci online konference Zaměstnanec jako nejsnadnější terč kybernetického útoku. 

Registrujte se na https://strateggo.cz/konference/.


Jaký byl minulý ročník konference? Poslechněte si záznam z diskuze Jak probíhá útok?: https://youtu.be/7n-OlX2glDs