LGBT+ diskriminace stojí Českou ekonomiku 5 až 37 miliard. Pride Business Forum ocenilo firmy, které jdou diverzitě a rovnosti nejvíce naproti

Praha, 17. června Ve středu 16. června proběhlo v zahradě rezidence Holandského velvyslance slavnostní předání cen LGBT+ Friendly Employer firmám, které se za poslední rok nejvíce zasloužily o rovné podmínky a inkluzi svých LGBT+ zaměstnanců. Oceněni byli i jednotlivci a business lídři. V pátek 18. června pak proběhne Pride Business Forum online konference, která představí unikátní výzkum, přední ekonomové rozeberou situaci rovnosti doma i ve světě a další odborníci se zaměří na duševní zdraví zaměstnanců v době pandemie.

Vodafone je stále nejvíce LGBT+ friendly zaměstnavatelem

Firma Vodafone je dlouhodobě nejvíce aktivní v podpoře svých LGBT+ zaměstnanců. Vyniká tím, že má dobře ošetřeny všechny základní požadavky – na svém pracovišti zakázali diskriminaci na základě orientace či genderové identity i homofobní či transfobní obtěžování, a předchází také nepříjemným projevům hetero/cisnormativity. LGBT+ lidé se mohou aktivně bránit skrze propracovaný systém. Firma má skvěle zpracované nepovinné vzdělávání v LGBT+ tématech, fungující LGBT+ zaměstnaneckou skupinu. Skvěle podporuje i své trans zaměstnance a zaměstnankyně. Společnost byla oceněna LGBT+ Friendly Employer Award 2021, jako jediná v kategorii GOLD, za perfektní mix všech elementů, kterými ve výsledku vytváří inkluzivní pracoviště otevřené všem. Vodafone je v této oblasti opravdovým šampionem a může sloužit jako příklad té nejlepší praxe na českém trhu. „To co děláme, je správná věc a je to pro nás veliký závazek. Blahopřejeme i všem ostatním oceněným firmám, ale především bychom tuto cenu chtěli věnovat i svým kolegům do Maďarska, na které v těchto dnech myslíme,“ uvedla při převzetí ceny Diversity and Inclusion Manažerka Jana Vychroňová. „Ty nejlepší firmy nejsou ty, kterým nevadí to kým jste, ale ty, které se opravdu zajímají o to kým jste,“ pak dodal Richard Stonavský, viceprezident pro vnější vztahy ve Vodafone. 

LGBT+ Friendly Employer Award 2021 kategorie BRONZE 

ExxonMobil, SAP Group, Accenture a Microsoft mají dobře ošetřeny všechny základní požadavky. Zakazují diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity a zaměstnanci mohou bezpečně nahlásit případné incidenty. Benefity jsou srovnatelné s ostatními a zaměstnanci procházející tranzicí se nemusí bát zhoršení pracovních podmínek. Firmy aktivně vyhledávají LGBT+ talenty a podporují pozitivní klima vůči těmto lidem ve společnosti. ExxonMobil disponuje silnou zaměstnaneckou skupinou a je tak příkladem, že rovnost na pracovišti může vzejít z dobrovolné aktivity samotných zaměstnanců. SAP Group má zavedené povinné vzdělávání v oblasti LGBT+ témat a skrze něj se zaměřují i na opomíjená témata jako je například genderová identita. Accenture srovnal benefity nejen lidem žijících v manželství, registrovaném partnerství, ale rozšířil je i na jakékoliv spolu dvě žijící osoby. Microsoft se aktivně angažuje, například tím, že se jejich zaměstnanci a zaměstnankyně mohou sebeidentifikovat, a to i v rámci interních systémů. „Každý malý krok se počítá. Jsme hrdí na to být součástí této skupiny. Diverzitou a inkluzí u nás žijeme každý den a stojí za ní i celé naše vedení,“ pronesla při přebírání ceny Alena Sochorová, šéfka Diverzity a Inkluze v Microsoft. 

Mezi další oceňované kategorie patří Employee driven initiatives a Skokan roku  

ČSOB získala poprvé ocenění za aktivní vnitřní zaměstnaneckou skupinu, která má pozitivní vliv na změnu firemní kultury v aktivním přístupu k LGBT+ rovnosti na pracovišti. Skokanem roku se pak stala Moneta Moneybank, která za pouhých pár měsíců dokázala narovnat zaměstnanecké benefity a přistoupit k Pride Business Forum. Oceněna byla synergie a osobní angažovanost samotného vedení. CEO Moneta Money Bank, Tomáš Spurný tak byl zároveň oceněn i předsedou Pride Business Forum. 

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací a firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance/kyně a aktivně tak zlepšují postavení LGBT+ lidí ve společnosti. Mezi oceněné patří pražský primátor Zdeněk Hřib, ředitel České Pošty Roman Knap, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová, a dále pak Alena Sochorová, Diversity & Inclusion Champ z Microsoft a Exco Commitee sponzor pro oblast LGBT+ rovnosti ve Vodafone Richard Stonavský.

Pride Business Forum Online konference

Diverzita jako nový normál na pracovišti? Jak je to u nás a ve světě? A liší se rovnost veřejného sektoru od toho soukromého? I na tyto otázky odpoví další ročník konference Pride Business Forum, který se koná 18. června od 10:00 v online prostoru. Registrace je možné zakoupit na www.pridebusinessforum.cz, veškerý výtěžek pak putuje na podporu aktivit České společnosti AIDS pomoc. V rámci konference zveřejníme exkluzivní data o přístupu zaměstnanců k LGBT+ kolegům a kolegyním, do panelů ve virtuálním studiu Deloitte usednou zástupci a zástupkyně předních českých firem, a ukážeme také, jak problematické to je pro LGBT+ osoby ve veřejné sféře, a to prostřednictvím dat z unikátního průzkumu mezi LGBT+ lidmi pracujícími ve veřejném sektoru. 

Ekonomické ukazatele LGBT+ rovnosti

Profesorka ekonomie Lee Badgett na konferenci představí svou akademickou práci, ve které vyčíslila, že homofobie a transfobie stojí až 1 % HDP. Studie Open For Business vyčíslil, že Česká ekonomika ztrácí 5 až 37 miliard korun právě díky LGBT+ diskriminaci. I o tom budou v panelové diskusi spolu s Lee Badgett debatovat přední ekonomové, Tomáš Sedláček a Helena Horská. 

Aspekt duševního zdraví v době pandemie

České trendy ve vzdělávání a v pracovním prostředí nastíní Tomáš Ervín Dombrovský, který dlouhodobě analyzuje tuzemský pracovní trh. O unikátním výzkumu dopadů pandemie na duševní zdraví, nejen LGBT+ lidí pak budou diskutovat Daniela Nechutová, šéfka Diversity & Inlucison v Accenture, Gabriela Puflerová z Johnson&Johnson, Carl Clarke, šéf HR ve Vodafone a Roddy Temperley, šéf HR ve firmě RWS. 

O Pride Business Forum 

Konference probíhá pod iniciativou Pride Business Forum, která podporuje zaměstnavatele v zavádění principů LGBT+ rovnosti na pracovišti, a zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu. Je to jediná platforma u nás, která se tématu LGBT+ rovnosti na pracovišti věnuje. Mimo konferenci realizujeme menší workshopy, tréninky nebo mentoring. Iniciativa má v této chvíli 35 členských firem a organizací a v průběhu konference k ní přistoupí další. Zakládajícími institucemi jsou IBM, Hilton Hotel a Prague Pride, které se záhy rozšířily o Byznys pro společnost, Ogilvy a Vodafone. Tým Pride Business Forum věří, že aktivní podporou tématu LGBT+ diverzity může nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro jednotlivce/zaměstnance.