Většině českých zaměstnanců lidé z LGBT+ komunity na pracovišti nevadí; polovina tvrdí, že by zaměstnavatelé měli podporovat jejich zrovnoprávnění

Celkem 15 procent Čechů říká, že jejich osobní vztah k LGBT+ kolegům a kolegyním na pracovišti je vyloženě kladný. Neutrálně se k této komunitě v práci staví 59 procent lidí. Rezervovaný, nebo vyloženě odmítavý postoj má 17 % lidí. Třetina lidí nepovažuje za problém otevřeně na pracovišti přiznat odlišnou sexuální orientaci. Za obtížné to považuje 21 procent, za takřka nemožné 8 % – a to zejména kvůli obavám z reakce okolí a zhoršení vztahů s kolegy. Že je v jejich pracovním kolektivu LGBT+ kolega či kolegyně, ví s jistotou pětina dotázaných. Lehce nadpoloviční většina zaměstnanců přitom od své firmy či organizace očekává v tématu LGBT+ podporu zrovnoprávnění a začleňování. Vyplývá to z dat, která společnost LMC, provozovatel portálů Jobs.cz a Prace.cz, vyhodnotila v rámci reprezentativního průzkumu LMC JobsIndex pro 11. ročník konference Pride Business Forum.

Hlavní zjištění:

  • Pětina respondentů ví o někom s odlišnou sexuální orientací v pracovním kolektivu, dalších 7 % se o tom domnívá, ale není si jisto. Téměř stejné množství (21 %) netuší, zda u nich někdo z LGBT+ pracuje. O tom, že v práci nikoho ze zmíněné komunity nemá, je pevně přesvědčena více než třetina lidí, dalších 19 % si to myslí, ale není si jistá.
  • 31 % lidí si myslí, že pro kolegy a kolegyně s odlišnou sexuální orientací je snadné dát ji v práci veřejně najevo. 29 % to naopak považuje za obtížné, nebo vyloženě nemožné. Většinou se přitom obávají reakcí kolegů a zhoršení vztahů na pracovišti.
  • Z hlediska osobních vztahů se drtivá většina lidí staví k LGBT+ neutrálně (59 %) či pozitivně (15 %). Vyloženě negativní (4 %) či rezervovaný (13 %) postoj deklarovalo celkem 17 % dotázaných.
  • Více než polovina (54 %) respondentů je toho názoru, že zaměstnavatelé mají podporovat rovné postavení LGBT+ v práci. Ať už by se jednalo o obecnou podporu například ve formě otevřené firemní kultury a zvyšování informovanosti v tématu LGBT+ (vhodná forma dle 41 % lidí), nebo přímo o aktivní podporu skrze interní komunikaci a vytváření prostředí podporující coming out a obecně diverzitu a rovnoprávnost na pracovišti (to požaduje 13 % zaměstnanců). Jen 13 % zaměstnanců si myslí, že toto téma nemá zaměstnavatel nijak řešit.

„Byli jsme v dobrém překvapeni hlavními zjištěními z průzkumu ohledně přijímání kolegů z LGBT+ komunity na pracovištích. Jednak vidíme, že téměř tři čtvrtiny lidí jsou v tomto směru tolerantní, a jednak se prokázalo, že sami zaměstnanci od svých zaměstnavatelů často očekávají aktivní, nebo alespoň obecnou podporu zrovnoprávnění LGBT+ kolegů. Dříve hojně rozšířený postoj »nezajímá mě to, přece se mě to nijak netýká«, stejně jako vyloženě odmítavý postoj k LGBT+ komunitě už tedy, zdá se, slábne. A to je pro celý pracovní trh i českou společnost pozitivní,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu.

Detaily průzkumu:

  • počet respondentů: 1003, věk 18-65 let
  • sběr dat: duben 2021
Označeno tagem