AMI Digital Index 2021: Nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o koronaviru jsou pro Čechy lékaři a rodina, k novinářům a vládě mají nedůvěru

Všem mediálním formátům dohromady (TV, rádio, tisk, weby) v průměru důvěřuje 61 % Čechů. Nejlépe si vede rozhlasový formát. Informace o koronaviru ale novinářům věří jen 28 % lidí. Nejlepší koronavirové zpravodajství měla podle respondentů Česká televize. Největší míru nedůvěry si v souvislosti s koronavirem vysloužila vláda, které vůbec nevěří 33 % lidí. To ukázal 6. ročník průzkumu AMI Digital Index, realizovaný společností AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Za nejdůvěryhodnější typ média je i nadále považováno rádio, kterému v posledních letech důvěra roste (nyní mu věří 73 % dotázaných). Nepatrně si polepšila i televize, které důvěřuje 65 % lidí. Česká televize je dokonce nejlépe hodnoceným médiem v souvislosti s koronavirovým zpravodajstvím. „Nárůst důvěry v televizní formát obecně může souviset s tím, že se televiznímu zpravodajství dařilo komunikovat rychle se měnící vládní nařízení a dát dostatek prostoru vědcům a expertům, kteří pomáhali veřejnosti se ve složité situaci snáze orientovat. Nejtěžší pozici měl v tomto období pochopitelně tisk, který nemohl dostatečně pružně reagovat,“ komentuje Jan Kučmáš, expert na krizovou komunikaci a Partner komunikační agentury AMI Communications.

Češi a informace o koronaviru 

Komu Češi nejvíce důvěřují v souvislosti s koronavirem? Není překvapivé, že nejlépe se na žebříčku důvěry umístili lékaři, kterým informace o koronaviru věří 84 % dotázaných. Skoro stejnou důvěru jako lékaři má i rodina 83 %. „Je zajímavé, že v tak odborném tématu, jako je pandemie koronaviru, lidé více důvěřují svým blízkým než například vědcům. Vládu nebo novináře dokonce v důvěryhodnosti přeskočili i sousedé, tedy většinou cizí lidé bez jakékoliv odbornosti,“ upozorňuje Jan Kučmáš. Největší míru nedůvěry v souvislosti s koronavirem si ale vysloužila vláda – vůbec jí nevěří 33 % lidí. Nejmenší důvěru má u lidí mezi 30 a 45 lety – vůbec vládě nevěří 40 % respondentů v tomto věku. Naopak největší důvěře se vláda těší u seniorů (48 %).  Jan Kučmáš k tomu dodává: „S vládou se bohužel svezli i novináři, skrze které komunikovala svá opatření. Kvůli často se měnícím sdělením a chaosu, který v komunikaci státu panoval, o důvěru přišli.“ 

Média a koronavirus

Nejlépe podle dotázaných informovala o koronaviru Česká televize, spontánně ji zmínilo 29 % respondentů. Dalších 10 % lidí zmínilo televizi obecně. Tam také Češi získávali informace o pandemii a opatřeních nejčastěji. Alespoň 1x denně si ji za tímto účelem zapnulo 48 % lidí. Druhým nejčastějším zdrojem informací o koronaviru byly zpravodajské weby, kde je vyhledávalo 39 % dotázaných, 5 % lidí pak důvěřuje webům, které jsou označovány za dezinformační. Zprávy o koronaviru získávalo 16 % lidí také prostřednictvím emailů. Ty jsou přitom často využívány k šíření dezinformací. Nejčastěji je sledovali lidé od 45 let a senioři, více muži než ženy.

Generační rozdíly 

Senioři oproti zbytku populace méně důvěřují médiím napříč formáty. Největší důvěru mají v rádia (64 %), vede Český rozhlas. Mladí lidé ve věku 15 až 29 let nejvíce důvěřují sociálním sítím.   Nejmenší důvěru v sociální sítě má generace 30 až 44 let, ta naopak ze všech věkových skupin nejvíce důvěřuje tisku (62 %).

AMI Digital Index

Kvantitativní výzkum vypracovaný společností AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK zkoumá od roku 2016 vývoj a trendy v oblasti sociálních sítí a důvěru médiím v ČR. Sběr dat byl realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 1003 osob ve věku 15 a více let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví. Sběr dat letos poprvé proběhl i na Slovensku, kde byl realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 1010 osob ve věku 15 a více let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví.

AMI Digital s.r.o.

AMI Digital působí na trhu od roku 2009. Tato dceřiná společnost ze skupiny AMI Communications se specializuje na komunikaci a budování značky prostřednictvím internetu a nových médií. Zabývá se i tvorbou komplexních komunikačních kampaní, tvorbou webových stránek, správou, monitoringem a analýzami sociálních sítí, SEO a poradenstvím v online komunikaci. 

AMI Communications, spol. s r.o  

AMI Communications působí na trhu už dvacet pět let a od roku 2001 je největší PR agenturou v České republice. Je zakladatelem marketingové skupiny, která patří mezi největší firmy v oblasti Public Relations a Public Affairs v regionu střední Evropy. Prostřednictvím své dceřiné společnosti AMI Digital a studia AMI Creative nabízí také služby zaměřené na grafické práce a on-line komunikaci. Mezi klienty AMI Communications v ČR patří například Generali Česká pojišťovna, Stavební spořitelna České spořitelny, Buřinka, Liberty Ostrava, Ford, Mattoni 1873, Sberbank, Unilever, VFN či VAMED Mediterra.