Greenpeace přerušilo valnou hromadu PGE, vlastníka dolu Turów, s výzvou k přijetí odpovědnosti za negativní dopady těžby a spalování uhlí.

Praha/Varšava, 29. června 2021: Aktivistky a aktivisté z polské a české pobočky organizace Greenpeace dnes protestovali na valné hromadě polské energetické společnosti PGE, aby upozornili na plány, které počítají s pokračováním těžby a spalováním uhlí až do roku 2044 navzdory evropským klimatickým cílům a na úkor života místních obyvatel. Během proslovu ředitele PGE, Wojciecha Dąbrowského, začali  aktivisté mávat transparenty s hesly jako „PGE ničí klima” a mezi nimi se objevil i jeden psaný v češtině “Uhlí a peníze se nedají pít” poukazující na ztrátu vody, kterou Turów způsobuje.


Polská státní firma PGE odmítá nejen vědecké poznatky týkající se klimatické změny, ale také ignoruje rozhodnutí Evropského soudu, který nařídil těžbu zastavit už v květnu 2021. Žaloba se týkala především porušení práv českých občanů, kteří se kvůli rozšiřující se těžbě potýkají s nedostatkem vody, hlukem a prachem, což se bohužel podepisuje i na jejich zdraví. Polská strana však vliv na životní prostředí i přímý dopad na život obyvatel
z příhraničí Libereckého kraje popírá, a to i navzdory průzkumům hydrogeologů, kteří situaci ve sporném území dlouhodobě sledují a o souvislosti mezi dolem Turow a úbytkem podzemní vody nepochybují. 

„Je neuvěřitelné, že PGE ignoruje rozhodnutí evropského soudu i negativní dopady svého podnikání. Firma musí okamžitě zastavit těžbu na dole Turów a představit plán na ukončení používání uhlí i plán spravedlivé transformace regionů zasažených těžbou. Práva českých občanů a českého životního prostředí musí být respektována. Řešením problému je zmíněná spravedlivá transformace, kdy se energie bude vyrábět z obnovitelných zdrojů a vytvoří se nová pracovní místa. Plán PGE těžit na dole Turów až do roku 2044 zamezí možnosti čerpat evropské peníze určené na transformaci. Polská státní forma PGE tak nepřijímá odpovědnost ani za vlastní zaměstnance.” říká Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně
z české pobočky Greenpeace. 

Státní firma PGE v soudním sporu s polskou pobočkou organizace Greenpeace o nutnosti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 přišla s tvrzením, že zvýšení teploty planety
o 3.5°C by bylo vlastně výhodné. Otázkou zůstává pro koho a z jakého hlediska. Jisté je jen to, že pro firmu PGE, jakožto pro největšího producenta CO2 v Polsku, by bylo určitě výhodné, kdyby veřejnost tomuto argumentu, který se nezakládá na faktech, uvěřila a PGE bez hrozících sankcích mohla těžit dál a ještě blíže u českých hranic.

Polsku totiž nyní hrozí za každý den prodlení a zmaření rozsudku soudu pěti milionová pokuta (v eurech), a tak se snaží uzavřít s českou stranou smlouvu, která by měla zohledňovat situaci obou států. Jednání však probíhá za zavřenými dveřmi a pro veřejnost je komunikace o připravované česko-polské dohodě absolutně netransparentní. Z tohoto důvodu se organizace Greenpeace obrátila přímo na MŽP s prosbou o informace k návrhu smlouvy a požadavkem na zveřejnění podmínek české strany. Ministerstvo bohužel však prodloužilo lhůtu na poskytnutí informací o dalších deset dní kvůli konzultacím s jinou avšak blíže nespecifikovanou složkou povinného subjektu. Stejně jako obyvatelé Liberce a dalších příhraničních měst i vesnic se tak Greenpeace obává, že těžba ukončena nebude a smlouva bude zahrnovat jen kompenzace, které stejně nejdou dost dobře vyčíslit vzhledem k nevratným škodám na životním prostředí, namísto toho, aby řešila hlavní příčinu problému.

„PGE má spoustu plánů jak dosáhnout klimatické neutrality, ale je to celé greenwashing. Ve skutečnosti společnost nejenže nemá harmonogram na ukončování využívání uhlí, ale nedávno dokonce otevřela nový blok uhelné elektrárny v Turówě. Jediným skutečným plánem, který PGE má, je pokračovat ve spalování uhlí a zároveň doufat, že stát nakonec převezme nevydělávající uhelné elektrárny. Náklady pak zaplatí občané. Uzavírá Joanna Flisowská, vedoucí energetické a klimatické kampaně z polské pobočky Greenpeace.