Tesco pracuje na udržitelnějších potravinách

Tesco se stalo jedním z prvních signatářů nového Kodexu chování EU pro odpovědné podnikatelské a marketingové postupy.

Kodex je jedním z prvních výsledků strategie Evropské komise „z farmy na vidličku“, která je součástí tzv. Zelené dohody pro Evropu, a sdružuje přední zpracovatele potravin, provozovatele stravovacích služeb a maloobchodníky, aby spolupracovali na změnách, které učiní evropský potravinový systém udržitelnějším.

Všichni signatáři Kodexu se veřejně zavazují, že přijmou opatření k urychlenému přechodu na udržitelnější a zdravější potraviny. Toto jsou tři závazky společnosti Tesco:

  • Snižovat naše emise, abychom se do roku 2050 stali obchodem s nulovými emisemi uhlíku.
  • Napomáhat našim zákazníkům se zdravým stravováním prostřednictvím zvýšení prodeje zdravých a rostlinných produktů o 300 % do roku 2025 a zkvalitněním složení produktů našich vlastních značek.
  • Snížení plýtvání potravinami při cestě z farmy na vidličku, a to prostřednictvím snížení plýtvání v našich provozech na polovinu do roku 2030 a spoluprací s našimi dodavateli, abychom do roku 2030 pomohli snížit na polovinu plýtvání potravinami v našich dodavatelských řetězcích.

Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores ČR, uvedla:

„Jídlo je stěžejním bodem mnoha výzev k udržitelnosti. Plně podporujeme opatření v celém odvětví, která mají vést ke zlepšení udržitelnosti potravin. A proto jsme rádi, že jsme byli vyzváni, abychom podpořili tento Kodex. Naléhavost transformace evropského potravinového systému je zcela evidentní. A pouze společnou prací napříč zeměmi i odvětvími dokážeme provést posun, který je nezbytný pro zdraví nás a naší planety.“

Kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky v potravinářství

Tisková zpráva Evropské komise.

Poznámky pro editory:

  • Kodex byl vytvořen v uplynulých měsících Evropskou komisí ve spolupráci s evropskými maloobchodníky, výrobci, společnostmi poskytujícími stravovací služby a průmyslovými asociacemi.
  • Společnost Tesco je prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který zveřejňuje své údaje o potravinovém odpadu vzniklém v provozech. Zároveň již Tesco dosáhlo cíle pro udržitelný rozvoj OSN (SDG) s cílem snížit na polovinu potravinový odpad do roku 2030, a to 65% snížením potravinového odpadu ve srovnání s výchozím rokem 2016/17.
  • Jakožto lídr na trhu jsme přijali nové závazky v oblasti zdraví, které zákazníkům pomohou jíst zdravěji a udržitelněji. Mezi tyto závazky patří: pomáhat našim zákazníkům stravovat se zdravěji, a to díky zvýšení prodeje zdravých a rostlinných produktů o 300 % do roku 2025 a vylepšením složení produktů našich vlastních značek.
  • V roce 2009 se Tesco stalo první společností na světě, která si stanovila ambici stát se podnikem s nulovými emisemi uhlíku do roku 2050. Nyní pracujeme na dosažení tohoto cíle, a to v kratším časovém horizontu.
  • Tyto tři závazky se vztahují na podniky Tesco ve střední Evropě – v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Více informací o udržitelnosti společnosti Tesco naleznete zde.