LPP a VOP CZ podepisují memorandum o porozumění pro HMT400 společnosti Supacat

Praha, 27.července, 2021 – Britský výrobce bojových vozidel Supacat upevňuje své vazby s českým obranným průmyslem a buduje síť místních průmyslových partnerů. Tímto krokem hodlá zajistit přínos pro lokální ekonomiku, který by plynul z rozhodnutí ozbrojených sil České republiky vybrat si Supacat jako dodavatele kolových bojových vozidel.

Zástupci českého systémového integrátora LPP s.r.o., který je českým partnerem společnosti SC Supacat  a VOP CZ, předního výrobce a dodavatele moderních bezpečnostních a vojenských řešení specializovaného na pásovou a kolovou vojenskou techniku, podepsali Memorandum o porozumění, kterým potvrzují, že v připravovaném výběrovém řízení na lehká útočná vozidla pro jednotky AČR  budou zajišťovat dodávky, záruční a pozáruční servisování lehkých útočných a speciálních vozidel pro MO ČR konstruovaných společností SC Supacat. 

Memorandum o porozumění je dalším významným krokem, kterým Supacat zdůrazňuje svůj záměr angažovat do projektu tuzemský průmysl. Zapojení místních dodavatelů bude klíčovým prvkem nabídky na nová vozidla. Supacat HMT400, jemuž britské ozbrojené síly přezdívají „Šakal“, je mimořádně všestranným a přizpůsobivým uchazečem plánovaného tendru. Vozidlo se výborně osvědčilo během operací v Afghánistánu. Zákazníkům nabízí širokou škálu na míru přizpůsobených řešení, která jim v nejrůznějším prostředí zajišťují optimální výkon.  Společnosti podepsaly memorandum 16. března 2021. Dohoda primárně vymezuje role obou firem, jejich vzájemnou obchodní spolupráci i konzultační a podpůrnou roli v projektu lehkých útočných vozidel. LPP bude pokrývat smluvní aktivity, převezme odpovědnost za dodávku kompletního funkčního systému pro nová vozidla včetně řízení kvality, integrace elektronických systémů, například pro komunikaci, řízení boje či zbraně, za podpůrné služby, zákaznické rozhraní a dodávky náhradních dílů prostřednictvím integrované logistické podpory. VOP CZ jako hlavní partner programu využije své zázemí, znalosti a zkušenosti svých lidí při výrobě vozidel ve všech požadovaných verzích a zastřeší výrobu jednotlivých dílů pro montáž, která bude probíhat ve vlastních závodech tohoto novojičínského podniku. Vzhledem k tomu, že VOP CZ je státní podnik, který spadá do gesce Ministerstva obrany, bude rovněž zodpovídat za veškeré provádění oprav na třetí a čtvrté úrovni poškození. 

„Memorandum s VOP CZ je pro nás důležitým krokem pro případné dodání vozidel Supacat HMT400 pro výsadkové jednotky, který povede k větší spoluúčasti státního podniku v gesci MO ve významném armádním projektu“ říká generál v záloze Miroslav Žižka, ředitel strategických projektů LPP. „Jako systémový integrátor a poskytovatel dat pro provozní přehled v reálném čase máme za cíl zapojit další domácí výrobce, a spolupracovat s nimi. Společně s VOP CZ a Supacat tvoříme silný inovativní tým, který se soustředí na přenos technologií a výrobu osvědčeného vozidla i na údržbu po celou dobu jeho životnosti.“

Radovan Putna, ředitel VOP CZ, vnímá závazek společnosti Supacat přesunout výrobu na domácí půdu velmi pozitivně: „Memorandum, které jsme podepsali s LPP, se týká spolupráce na produkci vozidla HMT400 a jeho podpory. Tento model v sobě spojuje inovaci, všestrannost, přizpůsobivost a reálné zkušenosti z bojiště. Vzájemná dohoda dobře demonstruje možnosti průmyslové spolupráce, z ní plynoucí výhody a související ekonomickou podporu, jež by přítomnost Supacatu do České republice přinesla – a zároveň posiluje česko-britské vojenské vztahy. “

Společnost Supacat má nejenom eminentní zájem dodat lehká útočná vozidla pro ozbrojené síly České republiky, ale i vizi vzájemně výhodného průmyslového partnerství založeného na sdílení znalostí s českým obranným průmyslem. Spolupráce s lokálními subjekty je pro Supacat klíčová, protože vnímá, že díky inovativnosti je český průmysl proslulý po celém světě. I z tohoto důvodu prohloubil začátkem letošního roku britský výrobce vojenských vozidel spolupráci s LPP a podepsal týmovou dohodu.

Phil Applegarth, ředitel společnosti Supacat, říká, že nově podepsané memorandum mezi VOP CZ a LPP o krok přiblížilo plán Supacat na rozsáhlou integraci tuzemského průmyslu: „Jak LPP, tak VOP CZ jsou ukázkovým příkladem působivých odborných znalostí České republiky na poli vývoje vojenské technologie. Kamkoli na světě dodáváme naše vozidla, dbáme na to, aby zapojení místních průmyslových hráčů přineslo hmatatelné výhody nejen armádě jako koncovému uživateli, ale také širší ekonomice. Memorandum o porozumění mezi LPP a VOP CZ je významným krokem vpřed při vytváření sítě českých partnerů pro HMT400.“

Dne 22. 7. 2021 Miroslav Žižka a Phil Applegarth společně navštívili ředitele VOP CZ Radovana Putnu v Novém Jičíně, který je provedl všemi provozy a seznámil je se zázemím a možnostmi pro případnou výrobu a servisování vozidel HMT 400. 

Britské ozbrojené síly produkci společnosti Supacat mimořádně chválí. Společnost, která sídlí na jihozápadě Anglie, již dodala svým zákazníkům po celém světě přes tisíc vozidel. 

—-Konec—

O Supacat

Supacat je předním světovým specialistou na konstrukci a vývoj vysoce mobilních obranných vozidel. Společnost dodal přes tisíc specializovaných a v boji prověřených vozidel, která jsou ve výzbroji mnoha armádách celého světa. V návaznosti na pevné základy, které se opírají o více než tři desetiletí úspěšného vývoje a výroby, se společnost stala jedním z předních světových odborníků na design a vývoj vybavení provozovaného v drsných podmínkách. Nadšený tým odborníků společnosti Supacat disponuje patřičnými dovednostmi, odbornými znalostmi, vysokým nasazením a velkým odhodlání nepřetržitě poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní a na míru vytvářené výrobky. V souladu se současným vývojem a novými požadavky na vysoce mobilní cross-country obranná vozidla ze strany zákazníků se neustále rozšiřuje její produktová řada terénních kolových a pásových vozidel. Společnost je certifikován podle norem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 a pokrývá všechny aspekty designu vozidel, včetně návrhů, vývoje, testování, výroby prototypů, certifikace, malosériové výroby a podpory vozového parku. Společnost má pobočky ve Velké Británii a Austrálii.

O LPP

LPP s.r.o. je technologická společnost založená roku 1993, která se velmi rychle propracovala mezi nejvýznamnější výrobce a vývojáře leteckých přístrojů na českém trhu. Společnost postupně rozšiřovala své zaměření na další oblasti výroby, a to zejména pro pozemní jednotky, úspěšnou integrací vozidlového informačního systému, včetně řízení boje (VIBMS) jako součást systému velení a řízení v několika bojových a podpůrných platformách české armády. Společnost dnes poskytuje zákazníkům po celém světě komplexní řešení nejenom v obranném a bezpečnostním sektoru, ale i pro civilní zákazníky. LPP řešení zahrnují prvky umělé inteligence, analýzy velkých dat a kybernetické bezpečnosti. Na základě svých odborných zkušeností, znalostí a dlouholeté aktivity v oboru, společnost představila svůj vlastní C6 ISR systém, včetně plné integrace všech potřebných podsystémů do pozemních vozidel a letadel. Mimo to se společnost zaměřuje na vývoj a výrobu vlastní vetroniky, datových a ovládacích terminálů, diagnostických jednotek a také pozorovacích přístrojů. V rámci leteckého odvětví společnost svým zákazníkům poskytuje kompletní avioniku zahrnující vlastní EFIS a ESIS displeje, mission computers, HUMS a další letecké přístroje. Kvalifikovaný tým předurčuje společnost k tomu, aby svým zákazníkům poskytla inovativní a špičková řešení.

O VOP CZ

VOP CZ, s.p. má více než dvacetileté zkušenosti s ochranou lidí a kritické infrastruktury a systematicky vylepšuje svou pozici integrátora a dodavatele moderních bezpečnostních a vojenských řešení, na jehož systémy se ozbrojené síly České republiky a další státní instituce mohou plně spolehnout.  Společnost je aktivní také v soukromém sektoru, a to jak v České republice, 

tak v zahraničí. Prostřednictvím precizního inženýringu i vývoje a výroby vysoce pokročilých, spolehlivých a výkonných technologií poskytuje řešení pro nejnáročnější požadavky obranného průmyslu. VOP CZ je významným partnerem pro české ozbrojené síly (projekty jako MBT T-72 M4 CZ nebo PANDUR II 8×8 CZ) i pro zahraniční zákazníky a rovněž se účastní významných mezinárodních výzkumných a vývojových programů obranného průmyslu.