Pomoc při katastrofách: Rheinmetall věnuje 100 000 eur obětem povodní

Výkonná rada společnosti Rheinmetall uvolnila firemní dar ve výši 100 000 eur určený na pomoc obětem nedávných záplav v Německu. Finanční prostředky budou věnovány Německému červenému kříži (DRK) k podpoře jeho aktivit při eliminaci následků povodní.

„Hluboce nás šokoval rozsah neštěstí i počet obětí na lidských životech, které si povodně vyžádaly,“ prohlásil Armin Papperger, předseda výkonné rady společnosti Rheinmetall AG, a dodal: „Škody a utrpení, které povodně způsobily v postižených oblastech, jsou velmi těžko představitelné. Stojíme při těch, kteří přišli o všechno a potřebují nyní pomoc. Nesmírně si vážíme všeho, co humanitární pracovníci a dobrovolníci na místě katastrofy dělají a jak pomáhají.“

 „Jako společnost se sídlem v Düsseldorfu chceme vyjádřit hluboký vztah, který máme k našemu domovskému regionu tady na západě Německa. Samozřejmě i další části země byly zasaženy a postiženy, a to včetně míst, kde máme výrobní závody. I tady soucítíme s postiženými obcemi a jejich komunitami,“ zdůraznil v komentáři k daru Armin Papperger.

Kromě daru Německému červenému kříži se výkonná rada společnosti Rheinmetall AG rozhodla, že zřídí centrální fond pomoci pro zaměstnance společnosti Rheinmetall, kteří zůstali v nouzi
v oblastech postižených katastrofou. Fond, který bude použit na pomoc všem, jejichž životy byly katastrofou narušeny, je financován výhradně ze zdrojů společnosti Rheinmetall AG. Finanční pomoc se vypočítá na základě individuálních potřeb. 

Vzhledem k velkorysosti zaměstnanců a jejich ochotě pomoci po ničivých povodních koncern zahájil také sbírkovou kampaň s názvem „Rheinmetaller helfen Rheinmetallern“ (Rheinmetall pomáhá Rheinmetallu). Nabízí způsob, jak projevit solidaritu s kolegy postiženými povodněmi a poskytnout okamžitou finanční pomoc těm, kteří utrpěli materiální škody, jež nejsou existenčního charakteru, jako je ztráta domova.