Ministerstvo chystá kvóty pro agenturní pracovníky. Kdo to vezme za ně?

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh změn zákona o zaměstnanosti, který by měl mimo jiné zavést kvóty na využívání agenturních zaměstnanců ve firmách. Těch by nově nesmělo být víc než deset procent.

Probírali jsme to v Legislativní radě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která je jedním z připomínkových míst při přípravě nových zákonů. A jednoznačně jsme se shodli: Tudy cesta nevede. Nelze to označit jinak, než jako nepřijatelnou tržní regulaci. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se chce pokusit zabránit „nadužívání agenturního zaměstnávání v České republice, aby zaměstnavatelské subjekty ke své činnosti využívaly především své vlastní zaměstnance, což povede k posílení jistoty v pracovněprávních vztazích zaměstnanců.“

Má to sice vypadat jako převratná novinka, MSPV se ale jen vrací ke své myšlence novely příslušného zákona z let 2014-2015. Již v tehdejším meziresortním řízení byly z důvodu všeobecné kritiky a možného rozporu připravovaných změn s evropskou a mezinárodní právní úpravou kvóty (tehdy 15%) a další restrikce vypuštěny. 

Je iluzorní se domnívat, že agenturní pracovníci berou práci českým občanům. Vykonávají v naprosté většině práci, o kterou mezi českými pracovníky zájem není, zejména ve výrobních nebo zemědělských podnicích. Tedy zaplňují mezeru na pracovním trhu. 

Podniky navíc často potřebují v určitém období navýšit výrobní kapacitu, stejně tak potřebují reagovat opačným směrem poté, co například skončí sezónní špička. To, vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovních sil a nepružnosti tuzemského pracovního práva, dokáží jedině s pomocí agenturních pracovníků. 

Důsledkem kvót by ve finále bylo omezení produkce, pokles zisku i tržeb, a následně i pokles příjmů státu. Naše země by si pro české podnikatele (ale i pro zahraniční investory) připsala jen další bod do výčtu restrikcí, omezení a komplikací podnikání.

A na závěr ještě třešnička na ministerském dortu: Na přizpůsobení se novele by stát poskytl pouhé tři měsíce od účinnosti nového zákona, s níž se počítá od 1. 4. 2022. Jako kdyby na úřadech práce stály na tyhle pozice fronty…

Josef Jaroš, člen dozorčí rady AMSP ČR a většinový vlastník poradenské skupiny Apogeo