Rheinmetall: Rekordní výsledek v první polovině roku – konsolidované tržby vzrostly o přibližně 9 %

  • Konsolidované tržby koncernu vzrostly o přibližně 9 %, na 2 582 milionů eur
  • Konsolidovaný provozní výsledek se téměř zdvojnásobil a za první pololetí dosáhl rekordní výše 191 milionů eur
  • Příjem objednávek v oblasti vojenských vozidel dosáhl hodnoty téměř 2 miliard eur
  • Tržby z prodeje civilních produktů vzrostly o více než 30 %
  • Objednané zakázky z civilního sektoru ve výši 1 278 milionů eur
  • Volné provozní cash-flow se zlepšilo o 342 milionů eur
  • Zisk na akcii z pokračující činnosti se zvýšil z 0,32 eura na 2,50 eura
  • Výhled celé skupiny pro rok 2021: růst tržeb o 7 % až 9 %, růst provozní marže o 9 % až 10 %

Düsseldorfskému koncernu Rheinmetall se v první polovině roku 2021 dařilo – změnu firemní sktruktury, kterou ohlásil zkraje letoška, tak podpořil výrazným růstem tržeb i novým rekordním provozním výsledkem za první pololetí. Zejména díky výraznému oživení obchodu s civilními výrobky se společnosti podařilo meziročně téměř zdvojnásobit provozní výsledek.

Současně Rheinmetall dosahuje významných úspěchů v obchodě s vojenským materiálem jak na domácím trhu, tak v zahraničí. V první polovině roku společnost získala významné zakázky na vojenská vozidla v hodnotě téměř 2 miliard eur.

Společnost Rheinmetall nyní poprvé od své strategické reorientace, která proběhla na začátku roku a nesla se ve znamení zavedení nové struktury nahrazující předchozí segmentaci, předkládá pololetní údaje, které odrážejí nové rozdělení dopěti divizí. Díky němu se Rheinmetall může více zaměřit na perspektivní technologie a oblasti podnikání s vysokým potenciálem trvalého růstu hodnoty. Dřívější divize Malých a velkých pístů už nebude pokračovat a dojde k jejímu prodeji. 

Armin Papperger, generální ředitel společnosti Rheinmetall AG uvedl: „Velmi dobrý provozní výsledek skupiny ukazuje, že jsme změnou firemní strategie zvolili správnou cestu. Daří se nám na domácích i zahraničních trzích; rovněž náklady držíme pevně pod kontrolou. Za první pololetí jsme dosáhli nového rekordního provozního výsledku – to nám dává velkou důvěru v nadcházející měsíce a celý fiskální rok 2021.“

Skupina Rheinmetall

V prvním pololetí roku 2021 Rheinmetall zvýšil své konsolidované tržby o 210 milionů eur, tj. o 8,9 %, na 2 582 milionů eur (v předchozím roce 2 372 milionů eur). Po očištění o měnové vlivy činil nárůst tržeb 9,3 %. Za nárůstem tržeb skupiny stojí především výrazné oživení světových trhů.

Skupina zaznamenala v prvním pololetí roku 2021 výrazné zlepšení provozního výsledku. V porovnání s předchozím rokem, kdy výsledek činil 96 milionů eur, se letos téměř zdvojnásobil, a to na 191 milionů eur. Kromě pozitivních výsledků prodejů se na tomto zlepšení podílela zejména opatření na snížení nákladů, jež vedení společnosti zahájilo již v roce 2020, aby čelilo negativním dopadům pandemie koronaviru. Stejně tak se výrazně zvýšila provozní marže, a to ze 4,1 % v předchozím roce na 7,4 %.

V souladu s tím se pozitivně vyvíjel i zisk na akcii z pokračujících činností, který vzrostl z 0,32 eura ve stejném období předchozího roku na 2,50 eura.

Provozní volné cash-flow se v první polovině roku 2021 zlepšilo o 342 milionů eur, na -46 milionů eur. Tento pozitivní vývoj byl především důsledkem zvýšení zisku a relativně nízkého nárůstu pracovního kapitálu.

Systémy vozidel

Tržby divize Vehicle Systems, která působí v oblasti vojenských kolových a pásových vozidel, se v první polovině roku 2021 snížily o zhruba 4 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, a to na 870 milionů eur. Důvodem bylo zejména ukončení projektu taktických vozidel. Díky třem novým velkým projektům se objem zakázek v této divizi meziročně prudce zvýšil o 1 425 milionů eur, na 1 973 milionů eur. Za zmínku stojí zejména zakázka z Velké Británie na modernizaci armádní flotily bojových tanků v hodnotě přibližně 770 milionů eur, která byla zaúčtována ve druhém čtvrtletí. Významné byly také objednávky německých ozbrojených sil na nová ženijní obrněná vozidla a modernizaci bojových vozidel pěchoty Puma v celkové hodnotě přibližně 800 milionů eur.

Objem nevyřízených zakázek divize tak k 30. červnu 2021 dosáhl rekordní hodnoty 10,5 miliardy eur.

V důsledku poklesu prodejů a produktového mixu v první polovině roku 2021 se provozní výsledek snížil o 19 milionů eur z 84 milionů eur v předchozím roce na 65 milionů eur. Provozní marže činila 7,5 % v porovnání s 9,3 % ve stejném období předchozího roku.

Zbraně a střelivo

Díky svým aktivitám v oblasti zbraňových systémů a munice dosáhla divize Zbraně a munice v první polovině roku 2021 tržeb ve výši 471 milionů eur, což je o 6 % více než v předchozím roce. Tento růst je především výsledkem větších dodávek munice mezinárodním zákazníkům. Objem zakázek ve výši 429 milionů eur nicméně nedosáhl úrovně z konce prvního pololetí roku 2020 (624 milionů eur), která byla pozitivně ovlivněna velkou jednorázovou zakázkou na dodávku dělostřeleckých hnacích náplní. Na konci prvního pololetí, k 30. červnu 2021, činil objem nevyřízených objednávek divize 2,7 mld. eur (30. června 2020: 2,4 mld. eur).

Provozní výsledek divize se zlepšil o 32 milionů eur: z 15 milionů eur ke konci prvního pololetí předchozího roku na 47 milionů eur v prvním půli letoška. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem tržeb a pozitivním vlivem produktového mixu. Provozní marže dosáhla 10,0 % (v předchozím roce 3,4 %).

Elektronická řešení

Divize Electronic Solutions, která vyvíjí a vyrábí řešení v oblasti obranné elektroniky, zaznamenala s výsledkem 362 milionů eur pokles tržeb o 9 % oproti prvnímu pololetí roku 2020. To je dáno především ukončením projektu vojenských systémů pro německé ozbrojené síly. Naopak přijaté zakázky zaznamenaly vzestupný trend, když vzrostly meziročně o 18 milionů eur: z 426 milionů eur na 444 milionů eur. To představuje nárůst o 4 % ve srovnání s předchozím rokem. K 30. červnu 2021 činil objem nevyřízených zakázek divize 2,4 miliardy eur (30. června 2020: 2,2 miliardy eur).

Navzdory poklesu tržeb byl provozní výsledek divize na úrovni předchozího roku, dosáhl výše 29 milionů eur, a to díky lepšímu produktovému mixu. Provozní marže se mírně zlepšila ze 7,3 % v předchozím roce na 8,0 % v první polovině roku 2021.

Senzory a aktuátory

Tržby v divizi Senzory a aktuátory, která dodává komponenty a řídicí systémy pro snižování emisí a tepelný management, vzrostly přibližně o třetinu a v prvním pololetí roku 2021 dosáhly 697 milionů eur. Po 521 milionech eur ve stejném období předchozího roku to představuje nárůst o 34 %. Tento vývoj způsobil především výrazný nárůst počtu objednávek od zákazníků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ovlivněným pandemií. Na druhou stranu však v důsledku celosvětového nedostatku elektronických součástek, který vedl významné zákazníky k omezení výroby, došlo ve druhém čtvrtletí roku 2021 k opačné situaci. 

Dojednané obchody za první pololetí roku 2021 – jinými slovy budoucí prodejní potenciál ze zákaznických projektů na základě písemných dohod a rámcových smluv – dosáhly hodnoty 951 milionů eur, což představuje mírný pokles oproti předchozímu roku, kdy činily 982 milionů eur. Přibližně polovina rezervací připadala na nové projekty a přibližně polovina na rozšíření nebo zvětšení objemu probíhajících projektů.

Provozní výsledek divize se výrazně zlepšil z -16 milionů eur v předchozím roce na 51 milionů eur v první polovině roku 2021. To odpovídá růstu o 67 milionů eur. Tento nárůst lze přičíst jednak růstu tržeb a jednak opatřením zavedeným ke snížení nákladů v důsledku pandemie koronaviru. V souladu s tím se provozní marže zvýšila na 7,3 % po -3 % ve stejném období předchozího roku.

Materiály a obchod

Divize Materiály a obchod, která dodává kluzná ložiska a konstrukční díly a provozuje celosvětové poprodejní služby, v první polovině roku 2021 rovněž zvýšila své tržby přibližně o třetinu. Objem obchodu této divize se zvýšil na 320 milionů eur po 243 milionech eur v první polovině roku 2020. Meziroční nárůst tak činí 32 %.

V první polovině roku 2021 vzrostl objem zaúčtovaných obchodů na 327 milionů eur, což představuje 18% nárůst oproti předchozímu roku. Podíl rezervovaných obchodů připadající na nové zákaznické projekty dosáhl více než 90 %.

Provozní výsledek divize ve výši 27 milionů eur v prvním pololetí 2021 výrazně vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, které bylo ovlivněno krizí COVID-19. V první polovině roku 2020 činil 3 miliony eur. Provozní marže vzrostla na 8,5 % (v předchozím roce 1,2 %).

Potvrzený výhled na rok 2021

S ohledem na přetrvávající nejistotu v makroekonomickém prostředí a vzhledem k situaci na trzích s veřejnými zakázkami potvrzuje společnost Rheinmetall prognózu pro fiskální rok 2021 upravenou podle nové struktury výkaznictví.

Pro rok 2021 jako celek tedy Rheinmetall očekává růst provozních tržeb za pokračující činnost v rozmezí 7 % až 9 % (pro forma tržby v roce 2020: 5 406 milionů eur). Rheinmetall i nadále předpokládá, že provozní marže za pokračující činnost dosáhne výše 9 až 10 % (marže pro forma v roce 2020: 8,4 %).