Spolu pro klima: Vyfoťte, jak vás ovlivňuje změna klimatu a extrémní počasí, vyzývá lidi organizace Greenpeace

Praha – 5. srpna 2021: V uplynulých měsících sužovaly Česko různé projevy extrémního počasí – silné bouřky, přívalové deště, extrémní vítr, povodně či dokonce tornádo. Podle meteorologů a klimatologů bude přitom extrémních jevů v souvislosti se změnou klimatu na českém území přibývat. Proto dnes organizace Greenpeace spouští platformu www.fotimzmenu.cz, kde mohou lidé přispívat fotografiemi, které dokumentují projevy změny klimatu a extrémního počasí. 

“Následky klimatické změny se mohou projevovat různě nejen napříč kontinenty a jednotlivými státy, ale dokonce i v rámci regionů jedné země, a tak zatímco jedni pozorují, jak v jejich vyprahlé krajině pomalu vysychají studny a les se mění v holé pláně, druzí se obávají zvýšené hladiny řek a povodní,” říká Jiří Jeřábek z Greenpeace. Web www.fotimzmenu.cz sleduje sedm základních kategorií extrémů počasí souvisejících se změnou klimatu: sucho, povodně, požáry, vlny horka, pozdní mráz, extrémní vítr a vegetační anomálie.

Přestože podle nedávných sociologických průzkumů v Česku roste zájem veřejnosti o řešení dopadů klimatické změny, vláda a úřady tuto problematiku podle Greenpeace dlouhodobě podceňují a snižování emisí skleníkových plynů probíhá příliš pomalu. Česká republika se přitom v celoevropském měřítku řadí k zemím s největší produkcí emisí skleníkových plynů na osobu. Organizace Greenpeace proto společně se svou fotoplatformou spouští i kampaň zaměřenou na politické strany kandidující na podzim do Poslanecké sněmovny. 

“Naším cílem je udělat z ochrany klimatu téma letošních voleb a přimět budoucí českou vládu k opatřením, která budou v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a mezinárodními závazky, proto jsme na stránkách www.spoluproklima.cz spustili výzvu politikům, v níž žádáme, aby se politici zavázali ke konkrétním krokům vedoucím ke snižování emisí a k dosažení uhlíkové neutrality,” říká Jiří Jeřábek z Greenpeace.