Investiční skupina DEPO Ventures znovu zasahuje v Silicon Valley. Pro Neuronix AI sestavila syndikát andělských investorů

Praha 9. srpna 2021 – Investiční skupina DEPO Ventures sestavila pro seedové kolo společnosti Neuronix AI syndikát andělských investorů. K investici, kterou skupina realizovala prostřednictvím svého fondu andělských investorů Grouport v preseedovém kole, nyní přidává dalších 111 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,4 milionu korun. Investiční skupina tak ukazuje další způsob investování, který potenciálním investorům nabízí. Zároveň chce poukázat na jeho výhody a zjednodušit českým i evropským investorům cestu k investicím do raných startupů, na něž se specializuje. Syndikát je totiž jednoduchým a efektivním způsobem, jak do investování zapojit i „širší veřejnost“, a právě DEPO syndikace vše zajistí právně i procesně. 

„Ačkoliv víme, že andělské investování je spíše individuálního rázu, vidíme zde velkou propast mezi crowdfundingem a přímým investováním do startupů. Jsme si také vědomi velkého zájmu lidí, kteří s investováním do startupů chtějí začít, a nevědí jak. Právě fondy a syndikace jsou jednou z možností, jak spolupracovat s ostřílenými investory nebo se naučit správně vyhodnotit potenciál startupu,“ říká CEO DEPO Ventures Petr Šíma.

Od začátku do konce

DEPO Angels, syndikát andělských investorů, který je součástí DEPO Ventures, se postará o celý průběh syndikace. Prvním krokem je založení tzv. SPV (special purpose vehicle), obdoby s.r.o., které je určené výhradně pro jeden investiční projekt a je společností složenou ze soukromých investorů nebo i fondů. Pod touto unikátní entitou pak investují do jednoho startupu. Ve světě je tato metoda již zaběhnutá a poměrně běžná. Naproti tomu v ČR je i kvůli současné legislativě využívána spíše vzácně. 

O celý syndikát se DEPO Angels postará i právně a procesně. Investorům tak nabízí jeho kompletní zajištění včetně řízení a reportování startupu po dobu pěti let. Investice do syndikátů jsou ale umožněny pouze kvalifikovaným investorům. „Je třeba si také uvědomit, že syndikát je ve většině případů menšinový investor, a tak je nutné uzavřít investiční kolo s tzv. lead investorem. Ten investuje nejvyšší částku, zavazuje se k due diligence a má silnější vyjednávací pozici při určování podmínek se zakladatelem,“ dodává partner DEPO Ventures Michal Ciffra. 

Diverzifikace, usnadnění nebo menší riziko

Investování prostřednictvím syndikátu přináší zájemcům o investice do startupů mnohé výhody. Jednou z těch největších je diverzifikace, díky které tento způsob investování využívají také zkušení investoři. V syndikátu totiž můžete investovat například deset tisíc eur do deseti různých startupů a tím současně snížíte riziko. Je totiž běžné, že startupisté požadují minimální investice ve výši od dvaceti pěti tisíc eur, a tak by v případě individuálního investování vystačila částka sto tisíc eur na 3–4 investice. Snížení rizika v případě syndikátu pomáhá také lead investor, který má osvědčené výsledky a je profesionálem přesně v těchto konkrétních procesech. Dle průzkumu DEPO Ventures navíc až 70 % andělských investorů v Česku diverzifikování prostřednictvím syndikace preferuje a vnímá, že díky tomu mohou přijít i k většímu zisku. 

Další výraznou výhodou je zjednodušení procesu financování. O vše se totiž stará skupina DEPO a investor tak nemusí trávit tolik času administrativou. Obdobná výhoda z toho následně vyplývá i pro samotný startup, který však z investice od syndikátu může vytěžit i více. Ať už je to možnost získat větší obnos financí nebo přístup k lidskému kapitálu a expertíze, kterou vyšší počet andělských investorů startupu nabídne. To může společnosti významně pomoci v růstu, a tak opět vytvořit pozitivní výsledky pro všechny zúčastněné strany.

„Důležitou výhodou je také přístup ke zkušenostem. Začínající kvalifikovaný investor totiž může v syndikátu přijít do kontaktu se zkušeným investorem a může se od něj mnohému naučit. Navíc některé syndikáty stále udržují kontakt se startupy, do kterých investovaly před jedním až dvěma roky, a tak investor získá přehled o tom, jak se firmě daří. Tím získá například i příležitost zjistit, proč některé společnosti nedosáhnou svých cílů. I my v rámci jednotlivých syndikací našim klientům pravidelně reportujeme. A to po dobu až pěti let,“ doplňuje Šíma.

Investice, které pomohou vytvořit lídra

Obě investice, které z DEPO Ventures vzešly, mají startupu Neuronix pomoci stát se lídrem na neustále rostoucím trhu AI hardwarové akcelerace. Dle odhadů má tento trh dosáhnout do roku 2025 hodnoty až 50 miliard dolarů. Technologii ve startupu staví tým se zkušenostmi z oblasti umělé inteligence, videokomprese a softwarové architektury. Přináší tak ekonomicky výhodné řešení, neboť poskytuje více než šedesátinásobné zrychlení výkonu pro stahování videa. Jednotliví experti, kteří se na vývoji podílí, za sebou mají působení ve společnostech Alterra, Lattice nebo Harmonic. Již dnes je hotový prototyp technologie, který pracuje na cloudové platformě AWS (Amazon Web Services). To umožňuje startupu dále rozvinout spolupráci s potenciálními klienty a partnery, ukázat výhody jejich technologie a více prozkoumat možnosti komerčního využití. 

Více o DEPO Ventures

DEPO Ventures je investiční skupina, která buduje evropský syndikát andělských investorů. Spravuje andělské fondy a mezinárodní network andělských investorů DEPO Angels, kde jim zjednodušuje investiční proces a snižuje investiční riziko. Navíc umožňuje výhodné syndikace. Vizí DEPO Ventures je naučit úspěšné podnikatele a osoby s vysokým jměním, že investice do startupů by měly být přirozenou součástí portfolia každého investora.