Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech se jmenuje PRAFLA+

Nové kabely nabízí řešení při potížích s instalací kabelových tras v nevyhovujících podmínkách a byly použity i při rekonstrukci Národního muzea v Praze

Společnost Prakab, tradiční výrobce kabelů, která vznikla přesně před 100 lety, je známá pro svou specializaci na výrobu požárně bezpečnostních kabelů. Nyní Prakab přichází s novinkou v rámci zavedené značky bezhalogenových kabelů PRAFla, která nese označení PRAFIa+. Díky těmto novým kabelům je možné zajistit bezpečné řešení pro instalaci kabelových tras v místech s nevyhovujícími podmínkami, tedy tam, kde je vysoká vlhkost nebo UV záření. 

Malé plus znamená velké výhody

Jsou místa, kde je zajištění bezpečnosti klíčovou otázkou. Většinou jde o prostory, ve kterých se potkává velké množství osob, jako jsou obchodní centra, letiště, nemocnice nebo kancelářské budovy. Právě tyto lokace je kvůli vysoké koncentraci lidí potřebné maximálně zabezpečit proti vzniku požáru. Důležitou součástí tohoto úkolu je i výběr správných a bezpečných kabelů. 

Většina z nás neřeší při průchodu letištní halou nebo u sledování filmu v kině otázku bezpečnosti a už vůbec nepřemýšlí o kabelech. Ty ale hrají v bezpečnosti nás všech nezastupitelnou roli. Požárně bezpečnostní kabely jsou díky svým plášťovým a izolačním materiálům jedny z technologicky nejvyspělejších kabelů vůbec. Díky svým vlastnostem zachraňují životy a zásadním způsobem pomáhají zasahujícím bezpečnostním složkám.

Na požárně bezpečnostní kabely jsou kladeny vysoké nároky. Jednak musí i nadále plnit svoji funkci, tedy přenášet napětí, proud nebo signál a současně musí v určitých typech požárních úseků, jakými jsou například únikové cesty nebo shromažďovací prostory splňovat klasifikaci třídy reakce kabelů na oheň B2ca s1d1a1. Tento vysoký požadavek znamená, že kabely nepřispívají ke zhoršování prostředí v budově při požáru šířením požáru po povrchu kabelu, produkcí hustých toxických halogenních plynů nebo odkapáváním hořících částic atp. 

Chemické složení těchto moderních plášťových materiálů má však i své nevýhody a to nasákavost a UV nestabilitu kabelových plášťů. Tyto negativní vlastnosti tak zásadním způsobem omezují použití kabelů pouze na suché vnitřní prostory. Instalace požárně bezpečnostních kabelů na místech s vysokou vlhkostí nebo UV zářením, jakými jsou například podzemní garáže nebo naopak střešní prostory, tak představovala komplikaci, která znamenala potřebu investic do zamezení vlivu vlhkosti či UV záření. Společnost Prakab ale na trh uvedla řešení v podobě kabelů PRAFla + a opět tak potvrdila svoji vedoucí pozici na trhu s bezhalogenovými kabely. Kabely PRAFla+ byly použity při nedávno dokončené rekonstrukci Národního muzea v Praze.