Neopomíjejte prevenci onemocnění ledvin!

Díky pandemii onemocnění COVID-19 zanedbávají lidé preventivní prohlídky. V loňském roce ji absolvovalo nejméně pacientů starších padesáti let za poslední tři roky. I přes výzvy lékařů se jich v roce 2020 dostavilo na prohlídku přibližně o sto tisíc méně než v předchozím roce.* Tento nepříjemný trend má negativní dopady i na naše ledviny. Ty totiž nebolí a jejich nedostatečnou funkci lze odhalit právě u praktického lékaře na preventivní prohlídce.

V České republice je v programu náhrady renální funkce 11 500 pacientů, 6 300 z nich podstupuje dialyzační léčbu, kdy je funkce ledvin nahrazena přístrojem.** „V posledních šesti měsících pozorujeme významný nárůst počtu pacientů na našich dialyzačních střediscích, oproti lednu jich aktuálně léčíme o 42 více,“ říká lékařská ředitelka MUDr. Michaela Ságová ze společnosti Fresenius Medical Care, která se ve svých 25 dialyzačních střediscích v České republice stará o více než 1500 dialyzovaných pacientů.

V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se již pět let standardně provádí laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace. Toto vyšetření se provádí ve čtyřletých intervalech a je určeno lidem ve věku od 50 let výše, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. To jsou typické civilizační nemoci, které mohou negativně ovlivňovat funkci našich ledvin. Probíhají skrytě, potichu konají a nakonec udeří, když to nejméně čekáme. Rizikovou skupinou jsou také pacienti, kteří mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze.

„Lidé bohužel často nevědí, jak jsou na tom jejich ledviny. Přijdou na prohlídku a najednou zjistí, že funkce jejich ledvin je snížená. Viděla jsem i případy, že člověk přišel v konečném stadiu ledvinného selhání a vůbec netušil, že mu něco je. Musel jít rovnou na dialýzu,“ dodává nefroložka MUDr. Michaela Ságová. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikovaná, tím jednodušší je následná léčba a snižuje se i potenciální riziko přidružených nemocí. Pokud v rámci laboratorního vyšetření moči a krve vznikne podezření na onemocnění ledvin, je pacient předán do nefrologické nebo urologické péče.

Na nebezpečí spojené se zanedbáváním preventivních prohlídek u praktického lékaře upozorňují své klienty i zdravotní pojišťovny. „Našim klientům doporučujeme, aby právě v době zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 neopomíjeli prevenci onemocnění ledvin. Je vhodné dodržovat obecná doporučení pro zdravý životní styl, nezapomínat na dostatečný příjem tekutin a chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři,“ upozorňuje Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 

**************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí přibližně 3,5 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě 4 073 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu téměř 350 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o více než 1 500 pacientů v chronickém dialyzačním programu a o více než 15 tisíc pacientů s onemocněním ledvin v rámci nefrologických ambulancí. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS). 

***************

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz

Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.

* Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
** Zdroj: Ročenka České nefrologické společnosti