Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků v Evropské unii (CASP) – výsledky kampaně 2020

 1. Přehled

Evropská komise každý rok sdružuje vnitrostátní orgány EU, aby spolupracovaly na testování bezpečnosti výrobků prostřednictvím iniciativy nazvané Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků (CASP). Zkoušky se provádějí za přísných podmínek v akreditovaných laboratořích EU na široké škále produktů, které každoročně vybírají zúčastněné orgány dozoru nad trhem z 27 členských států EU (a také z Norska, Islandu a Lichtenštejnska).

V roce 2020 testoval CASP 686 vzorků produktů v sedmi kategoriích: 

 1. dětské hračky, 
 2. domácí venkovní hrací zařízení, 
 3. dětská hnízda a pražce,
 4. kabely, 
 5. malé kuchyňské spotřebiče, 
 6. šperky. (Zvláštní pozornost byla věnována online prodeji šperků, které mohou obsahovat nebezpečné kovy.),
 7. dětské autosedačky.
 8. Doporučení produktu 

Pro každou z těchto kategorií produktů byla z provedeného testu odvozena sada doporučení: na co si dát pozor a co můžete udělat pro snížení rizik. Všechna tato doporučení jsou k dispozici prostřednictvím online informační platformy (odkaz a heslo níže) a byla sestavena v tomto dokumentu.

https://events.euconf.eu/casp-2020-resources heslo casp2020 

 1. Dětské hračky

Na co si dát pozor?

 • Vždy si přečtěte označení a varování. Často se poskytuje návod, v jakém věku si děti mohou bezpečně hrát s hračkou.
 • Přírodní kaučuk může způsobit závažné alergické reakce, proto si dejte pozor na varování týkající se latexu.
 • Při nákupu online se ujistěte, že jsou k dispozici všechny správné informace, abyste si je mohli před nákupem zkontrolovat.

Co můžete udělat pro snížení rizik? 

 • Dohlížejte na děti po celou dobu! Vždy, když si děti hrají, by měl být přítomen dospělý.
 • K nafukování balónků použijte vzduchová čerpadla. Nedávejte špatný příklad tím, že si dáte balónky do úst.
 • Obal zlikvidujte opatrně. Nenechávejte volně ležet kousky plastu.
 • Přečtěte si varování před tím, než dáte dětem přístup k hračkám, a uschovejte všechna označení pro referenci.
 1. Domácí venkovní hrací zařízení

Na co si dát pozor?

 • Vždy si přečtěte označení a varování. Často se poskytuje návod, v jakém věku si děti mohou bezpečně hrát s hračkou.
 • Přírodní kaučuk může způsobit závažné alergické reakce, proto si dejte pozor na varování týkající se latexu.
 • Při nákupu online se ujistěte, že jsou k dispozici všechny správné informace, abyste si je mohli před nákupem zkontrolovat.

Co můžete udělat pro snížení rizik? 

 • Dohlížejte na děti po celou dobu! Vždy, když si děti hrají, by měl být přítomen dospělý.
 • K nafukování balónků použijte vzduchová čerpadla. Nedávejte špatný příklad tím, že si dáte balónky do úst.
 • Obal zlikvidujte opatrně. Nenechávejte volně ležet kousky plastu.
 • Přečtěte si varování před tím, než dáte dětem přístup k hračkám, a uschovejte všechna označení pro referenci.
 1. Dětská hnízda, lůžkové pražce, spacáky

Na co si dát pozor při nákupu a používání dětská hnízda, lůžkové pražce a spacáky? 

 • Věnujte zvláštní pozornost varováním, značením a instrukcím.
 • Zkontrolujte standardy platné pro tyto produkty a proveďte vlastní bezpečnostní kontroly. Například stahovací šňůry by neměly být delší než 220 mm. Využijte svou měřicí pásku dobře!
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat pro snížení rizik? 

 • Pečlivě sledujte svolávací kampaně. Pokud vlastníte výrobek, který je stažen z oběhu, okamžitě jej přestaňte používat a řiďte se pokyny pro odvolání.
 • Dávejte pozor na plastové obaly a uchovávejte je mimo dosah dětí.
 • Pečlivě si přečtěte a dodržujte montážní pokyny vedle pražců a ujistěte se, že jsou správně připevněny k posteli. Pokud je dítě ponecháno bez dozoru, zkontrolujte, zda je sklopná strana vzhůru a zda jsou zablokována kola.
 • Vždy sledujte děti, když jsou v dětském hnízdě, a vyhněte se umístění dětských hnízd do postele.
 1. Kabely

Na co si dát pozor při nákupu kabelů? 

 • Zajistěte, aby byl k produktu přiložen bezpečnostní údaj, měl by být vždy zřetelně zobrazen.
 • Vždy zkontrolujte obal a označení na kabelovém výrobku, ujistěte se, že je navržen pro to, k čemu ho chcete použít. Budete ho používat venku nebo uvnitř? Ujistěte se, že kupujete správný typ.
 • Pečlivě zkontrolujte samotný produkt. Kupujte jej pouze tehdy, pokud se zdá, že je dobře vyrobený. Pokud zvenčí vypadá, že je v dobrém provozním stavu, je pravděpodobné, že to platí pro interiér.
 • Je k produktu přiložena podrobná informace o výrobci? Podrobnosti o původu produktu jsou vždy uklidňující.
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat pro snížení rizik? 

 • Ujistěte se, že je výrobek schopen zvládnout výkon elektrického proudu, kterým jej dodáváte. Přehřátí může způsobit roztavení okolních plastů a potenciální vystavení živých částí.
 • Tyto výrobky nejsou hračky, zajistěte, aby se od nich děti držely dál.
 • Vždy postupujte podle pokynů. Správné používání těchto produktů je zásadní.
 1. Malá kuchyňská topná zařízení

Na co si dát pozor při nákupu a používání malých kuchyňských spotřebičů: 

 • Zkontrolujte na obalu případná bezpečnostní označení a výstražné značky a věnujte jim velkou pozornost. Na výrobku by měly být jasně uvedeny bezpečnostní informace.
 • Pokud výrobek vypadá zvenčí poškozený, pravděpodobně bude stejný i uvnitř. A co nevidíte, před tím se nemůžete bránit.
 • Zkontrolujte, zda produkt obsahuje informace o výrobci, je důležité mít jejich podrobnosti, pokud narazíte na problém.
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat, abyste předešli nehodě díky produktu, který nesplňuje požadavky? 

 • Následuj instrukce! Vždy se ujistěte, že jim rozumíte, řádně se jimi řídíte a spotřebiče používejte pouze k určenému účelu.
 • Umístěte spotřebič mimo dosah malých dětí a mimo hořlavé materiály, jako jsou záclony.
 • Uvědomte si rizika i pro větší děti – milují pomoc v kuchyni, ale tyto spotřebiče se mohou zahřát!
 1. Nebezpečné kovy v klenotnictví

Na co si dát pozor při nákupu šperků? 

 • Jeden ze tří produktů testovaných během této činnosti obsahoval nebo uvolňoval nadměrné množství nebezpečných kovů, buďte proto obzvláště opatrní při nákupu šperků. 
 • Podle článku 33 nařízení REACH ((ES) 1907/2006), na dotazy spotřebitelů ohledně přítomnosti látky vzbuzující velmi velké obavy ve špercích je třeba odpovědět do 45 dnů. Využijte svého práva vědět a dvakrát si zkontrolujte, co kupujete.

Co můžete udělat pro snížení rizik? 

 • Sledujte děti. Olovo má sladkou chuť, což je může povzbudit k tomu, aby si do úst vkládali šperky. Pokud dítě spolkne šperk, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Přestaňte nosit šperky, pokud způsobují alergickou reakci. Pokud se u vás objeví alergické příznaky, přestaňte šperky okamžitě nosit a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Nenoste šperky, když spíte. Šperky, které uvolňují nadměrné množství niklu a přicházejí do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, mohou zvýšit zdravotní rizika pro spotřebitele. Menší šperky můžete omylem spolknout, když spíte.
 1. Autosedačky

Na co si dát pozor při nákupu dětské autosedačky? 

 • Vždy zkontrolujte obal a označení. Ujistěte se, že rozumíte pokynům a značení produktů a že jsou bezpečnostní informace zřetelně zobrazeny.
 • Seznamte se s příslušnými bezpečnostními předpisy. Sedadla typu R129 musí splňovat přísnější požadavky než sedadla typu R44. To může být důležité vzít v úvahu při nákupu.
 • Zkuste nakupovat ve specializovaných obchodech, pokud je to možné, jejich zaměstnanci budou lépe připraveni vám pomoci.

Co můžete udělat pro snížení rizik?

 • Vždy dodržujte pokyny, je obzvláště důležité, aby rodiče nebo pečovatelé věnovali pozornost montážním pokynům a pečlivě je dodržovali. Pokud pokyny nejsou jasné, je nejlepší se vrátit k výrobci, dovozci nebo specializované prodejně, kde byl výrobek zakoupen, abyste se ujistili, že je sedačka správně upevněna a děti jsou správně přeškoleny.
 • Zajistěte správnou velikost sedačky pro dítě i pro vozidlo, do kterého bude sedačka montována.
 • Přepravujte své děti co nejdéle v poloze zády ke směru jízdy, dokud nedosáhnou největší hmotnosti nebo výšky povolené v pokynech. Cestování v této poloze může být pro menší děti bezpečnější, protože sedadlo absorbuje více energie nárazu a chrání hlavu, krk a páteř.