„Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021.“ 

Výsledky nultého ročníku slavnostně vyhlášeny! 

Praha, 8. září 2021 – Aliance odpovědných firem Byznys pro společnost v partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí slavnostně vyhlásily a předaly první ocenění v nultém ročníku ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021“. Oceněni byli zaměstnavatelé vstřícní a přátelští k tzv. neformálně pečujícím, tedy lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Slavnostní vyhlášení prvních výsledků nultého ročníku ceny se uskutečnilo v rámci konference Fórum rodinné politiky dne 7. září 2021 v Praze. 

Cenu partnersky připravily a organizují Byznys pro společnost a Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Společně vyhlásily nultý ročník ceny „Caregivers Friendly Employers 2021“ neboli „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím“. Inspirací a podnětem pro vznik ceny byla i praxe a zkušenosti z projektu Byznysu pro společnost „Starám se
a pracuji“ pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz). Smyslem ceny je napřít pozornost a zájem zaměstnavatelů na výrazné trendy pracovního trhu, jako je stárnutí populace či mezigenerační spolupráce. Hledá se zaměstnavatel aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnankyně a zaměstnance starající se o ty, kteří jsou na jejich péči závislí.

Do nultého ročníku ceny se přihlásili nejen zaměstnavatelé reprezentující soukromý sektor a patřící k velkým mezinárodním společnostem, ale jsou zde zastoupeni i velcí domácí zaměstnavatelé, zaměstnavatelé ve veřejné správě a samosprávě i ti menší z neziskového sektoru. Cílem nultého ročníku bylo zejména upozornit a vyzvednout téma neformální péče, motivovat a inspirovat jak nominované zaměstnavatele, tak i další zaměstnavatele k dobré praxi a přátelskému přístupu vůči neformálně pečujícím. 

 „Vedle státu zde mají klíčovou roli samozřejmě zaměstnavatelé. Česká firemní kultura má
v této oblasti řadu rezerv a limitů, ale i inovativních inspirací. Vzhledem k populačním trendům je zřejmé, že skloubení neformální péče se zaměstnáním bude v budoucnu čelit dost možná většina produktivní části společnosti. Je proto nejvyšší čas otevřít toto téma
i na trhu práce a navázat intenzivní a vzájemný dialog se zaměstnavatelskou sférou,“ říká Daniela Němcová, ředitelka BPS Byznys pro společnost.

V nultém ročníku Ceny porota vyhodnotila celkem 16 nominací přihlášených zaměstnavatelů. Zařazením na „1. národní seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím“ byly oceněny všechny hodnocené společnosti a organizace. „1. seznam zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím“ by měl být prestižní metou, značkou a společenstvím, kam bude chtít většina zaměstnavatelů v České republice dříve nebo později patřit.   

1. Česká společnost, z. s.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Československá obchodní banka, a.s.

ČEZ, a. s., mateřská společnost Skupiny ČEZ

Deutsche Boerse Group

Kyndryl Client Center, s.r.o. (dceřiná společnost IBM)   

Komerční banka, a.s.

Krajský úřad Středočeského kraje

Město Kopřivnice

Městská část Praha 7

MONETA Money Bank

PricewaterhouseCoopers, Czech republic, s.r.o.

Statutární město Most – Magistrát města Mostu

Tesco Stores ČR a.s.

Vochomůrky, z.s.

Porota také rozhodla v nultém ročníku o udělení Ceny ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístup k neformálně pečujícím těmto společnostem a organizacím:

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 

ČEZ, a. s., mateřská společnost Skupiny ČEZ

Městská část Praha 7

Město Kopřivnice

MONETA Money Bank, a.s.

V České republice dnes žijí skoro 2 miliony lidí, kteří současně pracují a pečují o někoho blízkého.  Taková péče se stává společenským fenoménem a pro značnou část neformálně pečujících platí označení „sendvičová situace či generace“. Ocenění cílí na zaměstnavatele, aby vycházeli rodinám vstříc a umožňovali sladit práci a osobní život,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). 

www.byznysprospolecnost.cz 

Více informací naleznete také na: 

www.pecujicizamestnavatel.cz

www.staramseapracuji.cz

www.byznysprospolecnost.cz

http://www.diverzita.cz

***

BPS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jsme Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BPS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BPS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. Firmám pomáháme integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvíráme diskuze se stakeholdery a podporujeme výměnu dobré praxe a zkušeností.

BPS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.