Česká republika je podle aktuální zprávy IEA nejhorší v tempu snižování emisí CO2 v celé EU. Zelení proto navrhují přerozdělit výnos z emisních povolenek mezi občany a předčasné důchody pro horníky

Praha, 13. 9. 2021 – Mezinárodní energetická agentura IEA zveřejnila pravidelnou zprávu, týkající se stavu české energetiky. Přes dílčí úspěchy podle agentury bohužel česká energetika zaostává. Tempo snižování emisí CO2 je v ČR podle IEA nejpomalejší v EU. Jedině Zelení mají program v souladu s jejich doporučeními.

Zásadním negativním zjištěním je fakt, že od roku 2014 české emise neklesají. “Sedm let se držíme na stejné úrovni, takže pokud bude česká vláda pokračovat jako doposud, není reálné dosáhnout cíle pro roku 2030. V EU jsme v tomto měřítku aktuálně nejhorší. Mezinárodní energetická agentura poukázala na to, že od roku 2014 české emise skleníkových plynů neklesají. Ve svých doporučeních se pak z velké části shoduje s tím, co prosazují Zelení ve svém programu a co naopak ve volebních programech jiných stran zásadně chybí,” komentovala zprávu spolupředsedkyně a volební lídryně Strany zelených Magdalena Davis.

Mezi dalšími doporučeními bylo zřízení speciálního orgánu pro úspory energie a jejich vyšší podpora, zvyšování potenciálu obnovitelných zdrojů energie nebo zavedení zdanění uhlíku v sektorech, které nepokrývá evropský systém povolenek. “Zisky z uhlíkové daně pak agentura doporučuje vracet občanům, buď formou dotací na zateplování či výměnu kotlů, nebo přímou platbou. Přesně to navrhují Zelení – kompenzovat českým občanům náklady na energetickou transformaci částkou 6 000 Kč ročně,” dodala Magdalena Davis.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala doporučení, kterými by měla Česká republika jít. Podle IEA musí Česko přidat ve všech sektorech energetiky. Na prvním místě je rychlejší ukončení těžby a spalování uhlí. “Česko je jedna z posledních zemí v Evropě, které nemá stanovený termín ukončení těžby uhlí. Nemá ani jasný plán, jak tuto energii nahradit a jak kompenzovat pracovníky z uhelného průmyslu, například předčasnými důchody,” vysvětluje Magdalena Davis.

O Straně zelených:
Zelení už přes 30 let hájí kvalitu života. Jako jediná česká politická strana máme péči o životní prostředí na prvním místě. Protože víme, že čistý vzduch a voda, pestrá krajina a ekologicky šetrné hospodářství jsou základní podmínky kvalitního a zdravého života nás všech. Naším cílem je také solidární stát, který všem poskytuje přístup ke spravedlnosti, základním jistotám a kvalitním veřejným službám jako je zdravotní péče nebo školství. Hájíme proevropské směřování Česka a hlásíme se k vizi svobodné, tolerantní a rozmanité společnosti. Zjistěte více o zelené politice na webu www.zeleni2021.cz