Měření krevního tlaku v hodinkách řady Galaxy Watch může podle studie pomoci pacientům s Parkinsonovou chorobou

Podle studie výzkumného střediska Samsung Medical Center lze měřením tlaku pomocí hodinek Galaxy Watch3 včas odhalit ortostatickou hypotenzi

Praha 15. září 2021 – Společnost Samsung přináší výsledky nedávného výzkumu, který publikoval prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology. Podle této studie může měření krevního tlaku na hodinkách řady Galaxy Watch pomáhat pacientům s Parkinsonovou chorobou účinně zvládat tzv. ortostatickou hypotenzi, tedy akutní stavy nízkého tlaku způsobené nedostatečným stahováním cév. 

Ortostatická hypotenze je u pacientů s Parkinsonovou chorobou běžná a u seniorů, kteří navíc trpí kardiovaskulárními potížemi, zvyšuje riziko pádu. Časté měření krevního tlaku dokáže odhalit významné výchylky tlaku, a přispět tak k diagnostice a zvládání Parkinsonovy choroby. 

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 i nejnovější modely Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic disponují sofistikovanými senzory, které monitorují krevní tlak pomocí analýzy pulzní vlny (fyzická data snímají vestavěné senzory srdeční činnosti). Uživatelé můžou krevní tlak i další důležité údaje kontinuálně sledovat v aplikaci Samsung Health Monitor a sdílet je během konzultací s lékaři a zdravotníky ve formátu PDF.

Výzkumný tým střediska Samsung Medical Center pod vedením dr. Jin Whan Choa a dr. Jong Hyeon Ahna porovnal měření krevního tlaku z hodinek Galaxy Watch3 s hodnotami naměřenými tonometrem a vyhodnotil jejich přesnost. Podle této studie umožňují hodinky Galaxy Watch3 snadné, rychlé a spolehlivé měření krevního tlaku a upozorní na výchylky, přitom jsou výrazně praktičtější a pohodlnější než běžné tonometry. 

Výzkum se uskutečnil ve skupině 56 pacientů s průměrným věkem 66,9 let. Na jedné paži se měřilo tonometrem, na druhé hodinkami Galaxy Watch3. Každému pacientovi změřili autoři výzkumu krevní tlak třikrát. 

Ukázalo se, že měření krevního tlaku pomocí Galaxy Watch3 a tonometru přináší srovnatelné výsledky. Průměr a směrodatná odchylka činily 0,4 ± 4,6 mmHg u systolického tlaku a 1,1 ± 4,5 mmHg u tlaku diastolického. Korelační koeficient (r) mezi oběma zařízeními dosáhl 0,967 u systolického a 0,916 u diastolického tlaku. 

Výzkumný tým komentoval výsledky slovy: „Ortostatická hypotenze je běžný, ale závažný projev, který má na situaci pacientů s Parkinsonovou chorobou velký vliv. Je ji ovšem obtížné diagnostikovat jen pozorováním symptomů a může uniknout pozornosti i při běžném měření krevního tlaku.“ Ve zprávě týmu se dále píše: „Pokud bychom měli k dispozici chytré hodinky a mohli jimi měřit krevní tlak pacientů pravidelně, daly by se mnohé potenciální problémy objevit v raném stadiu. To by při léčbě a zvládání Parkinsonovy choroby znamenalo velkou výhodu.“ 

Studii prováděnou týmem dr. Choa a dr. Ahna publikoval ve svém posledním čísle prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology pod názvem “Validation of Blood Pressure Measurement Using a Smartwatch in Patients with Parkinson’s Disease”.

Měření krevního tlaku v současné době zajišťuje aplikace Samsung Health Monitor dostupná v následujících zemích: Rakousko, Austrálie, Brazílie, Belgie, Bulharsko, Chile, Chorvatsko, Česko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Island, Indonésie, Irsko, Itálie, Korea, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Spojené arabské emiráty a Velká Británie. 

Další informace o aplikaci Samsung Health Monitor a dalších vlastnostech hodinek Galaxy Watch4: 

Galaxy Watch4: www.samsung.com/galaxy-watch4

Galaxy Watch4 Classic: www.samsung.com/galaxy-watch4-classic

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými převratnými myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, tabletů, nositelných chytrých zařízení, digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů. Samsung je podle žebříčku Interbrands z roku 2020 pátou nejhodnotnější značkou světa s hodnotou 62,3 miliardy dolarů. Nejnovější informace najdete v Samsung Newsroom na adrese http://news.samsung.com.