Accolade refinancoval české i polské portfolio průmyslových nemovitostí dohromady za více než 200 milionů eur. 

16. září 2021, Praha – Accolade pokračuje v plánu zvyšování stability a profitability svého portfolia moderních a šetrných industriálních nemovitostní. S bankami ČSOB a Unicredit Bank refinancoval parky v České republice v hodnotě 150 milionů eur (3,8 mld. Kč).  Refinancování polského portfolia navazuje na loňskou transakci ve výši 153 milionů eur (4 mld. Kč), ke které v letošním roce přibylo opět ve spolupráci s německou Aareal Bank dalších 54 milionů eur (1,4 mld. Kč).

„Moderní haly s nájemci z oblasti výroby, logistiky a e-commerce ukazují svůj investiční potenciál. I v Evropě už začínají být nejvíce hodnotným aktivem v segmentu komerčních nemovitostí a hrají klíčovou roli ve strategii největších světových fondů. Pokračujeme v trendu postupného refinancování celého našeho portfolia. Tyto kroky přináší větší stabilitu portfoliu a z dlouhodobého hlediska se pozitivně odráží i na jeho výkonnosti. Díky důvěře významných bankovních institucí, jakými jsou ČSOB, UniCredit Bank a Aareal Bank můžeme rozvíjet další projekty kvalitních prostor pro moderní podnikání, které jsou cestou k udržitelné budoucnosti Evropy,“ uvádí Milan Kratina, předseda představenstva a spoluzakladatel Accolade Industrial Fund. 

Refinancování se týká čtyř českých a čtyř polských parků v následujících lokalitách: Cheb, Hořovice, Pavlov, Stříbro, Bydhošť, Bělostok, Mińsk Mazowiecki a Lehnice.

Dohoda o refinancování znamená pro Accolade snížení nákladů bankovního financování, administrativní zátěže a zajištění stability portfolia pro další roky. Financované portfolio zahrnuje moderní průmyslové parky s BREEAM certifikací. 

 „Jsme přesvědčeni, že logistický trh či vlastní výroba má dlouhodobý potenciál při využití kvalitních průmyslových nemovitostí.  Hlavní přidanou hodnotou, kterou do tohoto partnerství přinášíme, jsou naše rozsáhlé zkušenosti s financováním logistických center nejenom v tuzemsku, ale i v mezinárodním měřítku, a zejména spolupráce s kvalitním partnerem jakým je Accolade,“ říká Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank. 

“Věříme trhu průmyslových nemovitostí v České republice, zejména ve spolupráci se zkušeným a dlouhodobým partnerem jako je Accolade, se kterým sdílíme vizi udržitelného rozvoje. Jako agent této transakce oceňujeme kvalitu refinancovaného portfolia a zejména pak vysoký standard šetrnosti k životnímu prostředí,” Ján Lučan, člen představenstva a vrchní ředitel vztahového bankovnictví ČSOB.

“Vážíme si důvěry, kterou do nás Accolade opět vložil. Tato transakce posiluje naši spolupráci a zdůrazňuje naši odbornost v oblasti financování komplexních logistických portfolií. Obzvlášť dokládá, že umíme implementovat oborové trendy společně s našimi klienty,” vyzdvihuje Hubert Manturzyk, generální ředitel Aareal Bank. 

Accolade Holding, a.s. poskytuje prvotřídní infrastrukturu pro podnikání v Evropě. Nejčastěji pro nájemce světových značek z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V České republice, Polsku, Německu, Slovensku, Španělsku a Nizozemí vlastní síť 41 industriálních parků s certifikací BREEAM zaručující udržitelný a šetrný přístup k životnímu prostředí. Za deset let existence vytvořila společnost portfolio komerčních nemovitostí o rozloze téměř 3 mil. m². Aktuální hodnota portfolia dokončených průmyslových parků dosahuje hodnoty 2,6 mld. eur. Neinvestuje pouze do výstavby nových projektů, ale také do revitalizace zanedbaných brownfieldů. Jejich podíl v portfoliu společnosti aktuálně dosahuje téměř 40 %. Celková plocha obnovených lokalit dosahuje více než 1,1 mil. m2. V roce 2014 založila skupina fond prvotřídních průmyslových nemovitostí Accolade Fund Sicav, do kterého mohou investovat kvalifikovaní investoři a podílet se tak na rozvoji moderního průmyslu. V roce 2017 koupila skupina provozovatele druhého nejfrekventovanějšího letiště v České republice, Brno-Tuřany. Dynamický růst a udržitelný rozvoj jsou pro Accolade prioritou. I díky tomu se skupina v roce 2019 stala nejrychleji rostoucí firmou v České republice dle prestižního žebříčku Financial Times. Za investice do nových environmentálních řešení v oboru průmyslových nemovitostí byla společnost v roce 2020 oceněna certifikací udržitelnosti BREEAM úrovně „Outstanding“. Budova v revitalizovaném areálu chebských strojíren se tak s rekordním skóre stala nejekologičtější industriální budovou na světě. Do budoucna plánuje Accolade vybudovat polygon pro vývoj a certifikaci vozidel s autonomním řízením, který bude sloužit jako centrum výzkumu a vývoje, kde budou působit ty největší kapacity z oboru. Skupina dlouhodobě podporuje dobročinné projekty a organizace. Vedle podpory hendikepovaným investuje do kultury, sportu, vědy i vzdělání. V lokalitách, kde působí, spolupracuje s městskými samosprávami a podporuje občanskou vybavenost a místní rozvoj. Cílem Accolade je být odpovědným partnerem, dobrým sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde skupina působí, lepší místo pro život. Accolade klade důraz také na vytváření vhodných pracovních podmínek, podporu rovných příležitostí a zaměstnance motivuje a podporuje v osobním rozvoji. Více na www.accolade.eu. Data k 30.6. 2021