Gebrüder Weiss se podílí na výchově budoucích dopravních expertů

Praha, 21. září 2021 – Gebrüder Weiss ČR pokračuje ve svém partnerství s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní v Praze. Podpora specializovaných programů školy směřuje k výchově dopravních expertů, kteří svoje znalosti využijí v příštích desetiletích. „Logistický obor prochází dynamickým vývojem a výuka znalostí a dovedností budoucích dopravních expertů musí odpovídat současným trendům. SPŠ dopravní je dobrým příkladem reflexe současného vývoje do vlastního vzdělávacího programu,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Podpora VOŠ a SPŠD ze strany Gebrüder Weiss Česká republika je jednou z aktivit, kterou společnost vyvíjí k naplnění strategie jedné ze svých základních firemních hodnot, kterou je udržitelný rozvoj. „Udržitelný rozvoj chápeme v Gebrüder Weiss nejenom ve smyslu environmentálním, ale také jako dlouhodobý přístup k rozvoji podniku jednotlivce nebo lidské společnosti na lokální i globální úrovni. Věříme, že partnerství s SPŠD přispívá k rozvoji takových dovedností, které jsou nebo budou pro fungování moderních logistických a dopravních společností nezbytné,“ vysvětluje Kodada.

Jedním z atraktivních výukových nástrojů školy je simulátor řízení leteckého provozu a ovládání dopravního letounu Boeing 737NG. Zařízení pro komplexní trénink pilotů a pozemního personálu dopravního létání je jedním z nejkomplexnějších a nejprofesionálnějších v České republice. Grafika simulace, korekce letového modelu pro zajištění správných parametrů během letu a další komponenty simulátoru jsou dlouhodobě aktualizovány a rozvíjeny. Testování ze strany profesionálních pilotů leteckých dopravních společností potvrzuje, že systém reaguje stejně jako skutečné letadlo a jeho přínos pro výcvik nových pilotů je mimořádně vysoký. Ve fázi vývoje je také nová generace trenažéru řízení letového provozu, na kterém budou žáci SPŠD již od 3. ročníku absolvovat praktická cvičení. Tento simulátor je vyvíjen v rámci webové aplikace tak, aby byl studentům dostupný i v případě přechodu škol na distanční výuku. V simulátorové učebně jsou již nyní pro studenty k dispozici tři stanoviště řízení letového provozu, další tři stanoviště jsou určena tzv. pseudopilotům, kteří mohou na základě příkazů služby řízení letového provozu manévrovat s letadly. 

„Oceňujeme způsob, jakým SPŠD připravuje svoje studenty do praxe. Řada absolventů SPŠD se stala našimi kolegy, kteří se vždy velmi rychle ujali svých rolí, vypracovali se do manažerských pozic a dnes působí i v managementu Gebrüder Weiss,“ dodává Jan Kodada.

Obsah obrázku osoba, autobus, ovládací panel

Popis byl vytvořen automaticky

Letecký simulátor Boeing 737NG, SPŠ Dopravní v Praze

Obsah obrázku osoba, patro, zeď, pózování

Popis byl vytvořen automaticky

Gebrüder Weiss podporuje vzdělávání budoucích dopravních expertů. Na foto zleva: Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu (GW ČR), Šárka Hálová, Marketing Manager (GW ČR), Jan Říha, instruktor létaní (SPŠD), Richard Burgr, garant oboru Letecká doprava (SPŠD), Filip Točík, student 4. ročníku, obor letecká doprava (SPŠD)

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 366 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.