Výdaje spojené se začátkem školy jdou do tisícovek, ani v rámci distanční výuky rodiny příliš neušetřily

Praha, 20. září 2021 – Začátek školního roku je pro řadu rodinných rozpočtů zátěžovým obdobím.  Stejně je tomu i letos, kdy přes polovinu (52 %) dotázaných rodičů utratí na přelomu prázdnin a školního roku přes tři tisíce korun za jedno dítě na základní nebo střední škole. Z dotazování společnosti Fair Credit vyplynulo, že i loňský pandemický rok spojený s téměř desetiměsíční distanční výukou byl pro rodiny nákladově náročný. 45 % dotázaných evidovalo vyšší rodinné výdaje ve spojení s distanční výukou a vynuceným pobytem školních dětí doma. Pro zajištění plnohodnotného zázemí školáků při distanční výuce muselo do kapsy sáhnout zhruba 6 z 10 rodičů, nejčastěji pořizovali nový počítač nebo doplňkové vybavení k němu. 

„Uzavření škol v důsledku pandemie došlo prakticky ze dne na den.  Na to nebyly školy a ani většina rodin připraveny. Zajistit zázemí pro školáky a hladký chod domácnosti při celodenním pobytu dětí doma bylo pro rodiče jistě náročnou disciplínou po velkou část roku. Takto nenadálé a neplánované situace prověří finanční stabilitu a připravenost domácností, protože řada rodičů byla donucena sáhnout do svých úspor,“ říká Tomáš Konvička, jednatel úvěrové společnosti Fair Credit. Podle Konvičky měly rodiny vyšší výdaje nejen v souvislosti se školními povinnostmi, ale rostly výdaje domácností za potraviny nebo energie. Na druhou stranu rodiny dokázaly ušetřit jinde, se zavřenými obchody a dalšími omezeními docházelo k odložené spotřebě v jiných segmentech.

Finanční polštář se hodí rodičům i na začátku letošního školního roku. Náklady spojené s nákupem školních pomůcek a sešitů, ale i výdaje za zájmové kroužky, novou aktovku či oblečení mohou jít do tisícovek. Nejčastěji (40 %) rodiče vydají za jedno školní dítě na začátku roku částku od 1 do 3 tisíc korun. Další téměř třetina (31 %) utratí částku 3–5 tisíc korun za dítě a pětina (21 %) má výdaje přesahující 5 tisíc korun. Jen asi 8 % dotázaných se letos dokázalo nebo dokáže vejít s výdaji do tisícikoruny na dítě. Vyšší výdaje přesahující tři tisíce korun mají o něco častěji rodiče z Prahy a větších měst. „V případě dvou a více dětí může znamenat začátek školního roku výrazný finanční nápor na rodinný rozpočet. Je dobré na to myslet dopředu a připravit si finanční rezervu nebo nákladnější věci nakupovat postupně v průběhu prázdnin. Většina sportovních oddílů a zájmových skupin také vychází rodičům vstříc a rozdělí úhradu kroužku do více plateb,“ doplňuje Konvička.

Distanční výuka znamenala vyšší výdaje pro řadu domácností

V souvislosti s nuceným pobytem dětí doma během pandemie mělo 45 % domácností vyšší výdaje. Dalších 45 % drželo rodinné rozpočty na zhruba stejné úrovni a každá desátá domácnost se školákem deklarovala nižší výdaje. Vyšší výdaje měly častěji (52 %) domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel.

Pro bezmála 6 z 10 rodin znamenala distanční výuka významnější extra náklad. Téměř třetina rodičů (31 %) pořizovala kvůli domácí výuce nový počítač nebo notebook, 34 % dokupovalo další počítačové vybavení jako webkameru, klávesnici nebo sluchátka. Necelá čtvrtina dotázaných (23 %) pořizovala nebo navyšovala kapacitu internetového připojení. Každý desátý pak dokupoval nábytek nutný pro zázemí při distanční výuce jako stůl nebo židli. 42 % respondentů uvedlo, že mělo veškeré vybavení k dispozici a nemuseli pořizovat nic navíc. Necelá 2 % dotázaných rodičů využila nabídky školy a vybavení si zapůjčila. 

O průzkumu – Sběr dat byl realizován na začátku září prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 050 mužů a žen ve věku 18-65 let, kteří mají v domácnosti alespoň jedno dítě navštěvující základní nebo střední školu 

O společnosti

Fair Credit Czech s.r.o. je česká nebankovní společnost, která poskytuje krátkodobé bezúčelové úvěry do výše až 150 000 korun. Své produkty nabízí prostřednictvím vlastní sítě 800 obchodních zástupců, kteří jsou sdruženi pod čtyřicítku oblastních kanceláří a manažerských center. Objemem prodaných půjček je Fair Credit dvojkou na českém trhu nebankovních poskytovatelů půjček.