Seminář Brand Safety Academy dopadl na výbornou. Vzdělávání o ochraně značek před dezinformacemi bude pokračovat, hlásí pořadatelé

Asociace komunikačních agentur (AKA) a Fakulta sociálních věd UK spustily vzdělávací projekt Brand Safety Academy. Tento týden se na půdě FSV UK sešli marketingoví odborníci, kteří předávali své znalosti o tom, jak chránit svou značku před dezinformacemi. Na základě poznatků z praxe i vědeckých výzkumů se na celodenním semináři diskutovalo o možných útocích na značku a na její věrohodnost, spolehlivost, kvalitu.

Dezinformace, které citelně zasahují společenské a politické prostředí se nevyhýbají ani firmám a značkám. Proto vznikl ve spojení AKA a FSV UK projekt Brand Safety Academy, na kterém se podílejí odborníci z mnoha oblastí – akademici, neziskové organizace, marketéři z praxe. Účastníky celodenního semináře byli ti,  kteří každodenně budují hodnotu svých značek. Právě na nich leží povinnost chránit značky před znehodnocením. Hodnota značek je vyčíslitelnou součástí kapitálu firmy a ty nejznámější dosahují astronomických hodnot. Účastníci semináře se dozvěděli, jaké dopady může mít šíření dezinformací na hodnotu značek, ale také jaké mohou učinit preventivní kroky a jak se zachovat, když je značka s dezinformacemi již konfrontována. 

Po úvodním slově vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK Denisy Hejlové zasvětil účastníky do fungování dezinformačních webů Jan Suda, Media Director v agentuře McCann Prague. Suda zároveň přestavil výzkumy, které se zaměřují na monetizaci fake news. Jindřich Oukropec, který na UK zkoumá, jaký dopad mají na značku dezinformace, představil známé případy ze zahraničí, kdy fake news měly mnohdy fatální dopady na hodnotu brandu.

Bezprostřední zkušenosti z praxe sdíleli zkušení odborníci z velkých značek. Oldřich Dostál, marketingový ředitel společnosti Notino, ředitel marketingu a obchodu Jan Los a ředitel pro vědecké a regulační záležitosti Petr Štěpánek ze společnosti L’Oréal a Ladislav Báča, který řídí marketingovou komunikaci T-Mobile a zároveň je členem katedry marketingové komunikace a PR. 

O tom, jak zajistit, že značky nebudou podporovat svojí inzercí dezinformační weby,  přijel ze Slovenska vysvětlit Peter Jančárik, zakladatel webu Konspiratori.sk. Jonáš Syrovátka, který primárně pracuje na výzkumech věnujících se ruskému vlivu a aktivitám v ČR, se věnoval možnostem prevence a ochrany před dezinformacemi. Roman Čihalík představil projekt NELEŽ, který vede agentury a zadavatele k vyloučení dezinformačních webů z on-line reklamních kampaní. V průměru si totiž přijde takový zdroj fake news na 190 tisíc korun měsíčně.

Na závěr představil ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA) Marek Hlavica pět kroků, podle nichž mohou firmy interně nastavit proces pro ochranu značky v případě jejího ohrožení. 

Záznam z Brand Safety Academy bude následně k dispozici na facebookové skupině Holky z marketingu. A po úspěšném prvním kole organizátoři hlásí brzké pokračování. 

O AKA

AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

Označeno tagem