Světové ekonomické fórum vítá společnost Western Digital v prestižní síti firem Global Lighthouse Network

SAN JOSE, Kalifornie/PRAHA, 29. září 2021 – Společnost Western Digital (NASDAQ: WDC) oznámila, že Světové ekonomické fórum zařadilo dva její chytré závody v Asii do sítě Global Lighthouse Network, která sdružuje přední světové společnosti, jež úspěšně realizovaly čtvrtou průmyslovou revoluci (4IR) ve velkém měřítku. Z celkového počtu 90 závodů v síti Lighthouse Světového ekonomického fóra je Western Digital první společností, která toto ocenění získala za chytrý závod v Malajsii. Kromě toho je thajský závod společnosti prvním v zemi, který byl uznán jako end-to-end (E2E) Lighthouse pro urychlení digitální transformace a zvýšení lidské výkonnosti ve velkém měřítku.

„Uznání od WEF Lighthouse Network je pro nás poctou a důkazem našeho vedoucího úsilí v oblasti 4IR jak v oblasti technologických inovací, tak v oblasti zapojení pracovní síly,“ řekl David Goeckeler, CEO společnosti Western Digital. „Uvědomujeme si, že ve světě, který je stále více závislý na technologiích, je naše odpovědnost vůči budoucnosti průmyslu mnohem důležitější než kdy jindy. Jsme předním světovým poskytovatelem datové infrastruktury a jsme odhodláni umožnit udržitelný růst a transformaci v našich závodech po celém světě, abychom poskytovali hodnotu našim zákazníkům, zaměstnancům a partnerům.“

Společnost Western Digital využila technologické inovace, které každý den poskytuje svým zákazníkům – umělou inteligenci, robotiku, automatizaci, pokročilou analytiku a internet věcí – k dosažení transformačních změn ve svých závodech v malajském Penangu a thajském Prachinburi.

Vzhledem k přísným požadavkům na kvalitu a potřebě optimalizovat náklady při více než dvojnásobném nárůstu požadavků na flash paměť se závod společnosti Western Digital v malajsijském městě Penang vydal na cestu výroby bez přítomnosti lidských pracovníků („lights-out“), která je založena na technologiích čtvrté průmyslové revoluce. Automatizací výroby a logistiky se závodu podařilo dosáhnout 32% snížení výrobních nákladů a přejít na výrobu na zakázku s inteligentním plánovacím systémem, což umožnilo snížit skladové zásoby produktů a zkrátit realizaci objednávek o 50 %.

V závodě v thajském Prachinburi, s ohledem na rychle rostoucí poptávku, přísné požadavky na kvalitu a tlak na náklady na výrobu pevných disků (HDD), společnost Western Digital využila konektivitu a pokročilé analytické technologie k proměně výrobního závodu již na hraně kapacity na digitální provozní systém s přehledem v reálném čase o dodavatelích, výrobě, logistice a zákaznících a s přehledem a předpověďmi založenými na datech, čímž se nakonec zvýšil výkon závodu o 123 %, snížily se náklady na nákup a výrobu o 30 % a snížila se míra vrácených produktů o 43 %.

„Kvůli rostoucímu globálnímu zájmu o dopady na životní prostředí je udržitelnost nezbytností pro zachování životaschopnosti podnikání,“ uvedl Francisco Betti, šéf sekce pokročilé výroby a hodnotových řetězců Světového ekonomického fóra. „Vybrané závody Sustainability Lighthouses, majáky udržitelnosti, jasně ukazují, že využitím potenciálu technologií 4IR ve výrobě mohou firmy dosáhnout na nové úrovně udržitelnosti ve svých provozech a prozkoumat oboustranně výhodné řešení: větší provozní konkurenceschopnost a zároveň naplnění závazků v oblasti ochrany životního prostředí, což povede k čistší a udržitelnější budoucnosti.“  

Společnost Western Digital se zavázala k úsilí o udržitelnost, a to představuje skvělou příležitost ke spolupráci s WEF na tomto novém poli.

Cenu Lighthouse Award uděluje Global Lighthouse Network (GLN), iniciativa Světového ekonomického fóra (WEF) ve spolupráci se společností McKinsey & Company, která sdružuje nejvyspělejší výrobní závody stanovující nová měřítka v oblasti produktivity, udržitelnosti, agility, rychlosti uvádění na trh a přizpůsobení. Toto ocenění se uděluje výrobním závodům, které dosáhly vynikajících obchodních výsledků a zároveň snížily dopad na životní prostředí díky zavedení technologií 4IR.   

Další informace o aktivitách společnosti Western Digital v oblasti udržitelnosti naleznete na webových stránkách společnosti Western Digital věnovaných udržitelnosti.

O společnosti Western Digital

Western Digital vytváří ideální prostředí pro data. Jako lídr v oblasti datové infrastruktury společnost podporuje potřebné inovace, které pomáhají zákazníkům zaznamenávat a uchovávat stále rostoucí objem dat v jejich diversitě, a také nabízí možnost k uloženým datům snadno přistupovat a transformovat je. Kdekoli se data nacházejí, od pokročilých datových center přes mobilní senzory až po osobní zařízení, špičková řešení Western Digital poskytují nástroje, jak využít všech možností dat. Datacentrická řešení společnosti Western Digital jsou na trhu dostupná pod značkami Western Digital®, G-Technology™, SanDisk® a WD®.

O síti Global Lighthouse Network

Global Lighthouse Network je společenství výrobních a dalších závodů, které jsou světovými lídry v zavádění a integraci nejmodernějších technologií čtvrté průmyslové revoluce (4IR). Závody Lighthouse využívají technologie 4IR, jako je umělá inteligence, 3D tisk a analýza velkých dat, k maximalizaci efektivity a konkurenceschopnosti ve velkém měřítku, k transformaci obchodních modelů a k podpoře hospodářského růstu, přičemž zároveň poskytují pracovníkům nové pomocné nástroje, chrání životní prostředí a přispívají ke vzdělávání výrobců všech velikostí po celém světě a napříč odvětvími. Global Lighthouse Network je projekt Světového ekonomického fóra ve spolupráci s McKinsey & Co. Závody a hodnotové řetězce, které jsou do sítě zapojeny, vybírá nezávislá skupina odborníků.