Digitalizace mění trh práce, vzdělávací systém zůstává beze změn. Vodafone proto odstartoval digitální akademii #FutureTalentAcademy

30. září 2021 – Podle studie Světového ekonomického fóra s názvem Future of Jobs Report dosud 65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, neexistuje. Na pracovním trhu tak pozvolna roste poptávka po zcela nových digitálních dovednostech, které se ovšem ve školách učí jen zřídka. Vodafone proto spustil společně s předními odborníky bezplatnou vzdělávací platformu #FutureTalentAcademy, která mladé talenty připraví například na pozici webdesignera nebo gamedesignera. Vodafone pomáhá mladým načerpat pracovní zkušenosti také v programu Discover a aby je v jejich úsilí při hledání pracovního uplatnění nic nelimitovalo, nabízí jim speciální neomezený datový tarif #jetovtobě za 599 Kč měsíčně.

Ačkoliv jsou digitální gramotnost a znalost inovací nejvyhledávanějšími dovednostmi absolventů napříč obory, v českém vzdělávacím systému se na ně zatím příliš nemyslí. Iniciativu tedy přebírá soukromý sektor, který kvalifikované odborníky potřebuje čím dál tím více. Vodafone proto vytvořil #FutureTalentAcademy, tedy ucelený program digitálního vzdělávání. Je dostupný pro jakéhokoli studenta nebo absolventa a mladým pomůže nastartovat kariéru,“ vysvětluje specialistka Vodafonu na digitální marketing Alžběta Štádlíková.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti mladých lidí na pracovním trhu nabízí Vodafone více než 700 bezplatných kurzů v rámci partnerství s univerzitou Udemy. Protože pátrat po kurzech vhodných pro konkrétní pracovní pozice může být pro studenty bez předchozí zkušenosti náročné, akademie jim orientaci výrazně usnadňuje. „Ve spolupráci s odborníky jsme vytvořili 3 hlavní studijní obory, které představují nejzajímavější a nejrelevantnější sady dovedností: webdesign, gamedesign a digitální management. Kurzy v každé oblasti sestavil přední odborník na danou problematiku tak, aby dokázal připravit absolventy na skutečné požadavky na zaměstnání,“ doplňuje Štádlíková.

Budoucím studentům #FutureTalentAcademy budou k dispozici také mentoři z řad předních českých odborníků na vybraná témata. Mohou se těšit na cenné rady například od Zdeňka Pelcla z GreenFox Academy, marketingové specialistky Anety Martínek z platformy Holky z Marketingu nebo UX Designera Ladislava Kubeše z Vodafonu.

Příležitost čeká i ve Vodafonu

To, že doba se mění, pociťují firmy na vlastní kůži. Velkou otázkou je pro ně například nastavení požadavků na vzdělání u některých pozic, například v IT, kde dnes středoškoláci často nemají chuť studovat vysokou školu a jsou schopni nastartovat své podnikání hned po maturitě. Vodafone proto vychází vstříc talentovaným mladým lidem, kteří ale ještě nemají jasnou představu, čemu se chtějí v životě věnovat. V rámci programu Discover si mohou vyzkoušet práci v několika různých odděleních a získají také rozvojový program vytvořený přímo na míru. 

V oblasti IT je situace velmi specifická, protože narážíme na všeobecný nedostatek kvalifikovaných odborníků. V rámci programu Discover nabízí Vodafone i mladým lidem, kteří se zajímají o témata spojená s technologiemi, jedinečnou možnost nabrat zkušenosti v oboru a začít si budovat kariéru. V průběhu dvouletého programu IT and Digital Trainee Discover Program, který začíná na podzim roku 2021, máme v plánu uspořádat tři výcvikové bootcampy,“ říká Tomáš Kruliš, HR specialista Vodafonu.

Mladí lidé, kteří zatím nemají jasnou představu o svém kariérním směřování, mohou využít také vyhledávač pracovních příležitostí Future Jobs Finder. Ten po vyplnění vstupního testu uživateli zobrazí vhodné pracovní i vzdělávací příležitosti v jím vybrané zemi, a to přímo na míru jeho zájmům a dovednostem. Aby mladé v jejich úsilí při hledání budoucího uplatnění nic nelimitovalo, nabízí jim Vodafone také speciální neomezený datový tarif #jetovtobě za 599 Kč měsíčně.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje 50 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 49 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 30. červnu 2021 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 28 milionů zákazníků s pevným připojením, více než 22 milionů televizních zákazníků a 130 milionů připojených IoT zařízení

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.