Nový fond Thein Private Equity SICAV se zaměří na investice do průmyslu. Chce získat miliardu korun na investice

Praha 30. 9. 2021 – Investiční skupina Tomáše Budníka Thein zakládá v rámci svého nového fondu Thein Private Equity Sicav podfond Industry, který se zaměří na investice do strojírenství, zejména v oblasti železniční dopravy, energetiky, chemického a zpracovatelského průmyslu. Podfond Industry zakládá Thein bez spoluúčasti, převádí do něj svá veškerá průmyslová aktiva, která v roce 2020 vytvořila provozní zisk EBITDA cca 70 milionů korun.

Podfond Industry je geograficky zaměřen především na český a slovenský trh. Jeho zakladatel a majitel, Tomáš Budník, k záměru říká: “Česko i Slovensko mají obrovský výrobní potenciál i v celosvětovém měřítku, který chceme rozvíjet. Geograficky se sice na naše dvě země soustředíme, ale fond chce mít přesah do dalších zemí. Již dnes směruje velká část produkce do západní i střední Evropy. Navíc chceme propojit know-how průmyslu a IT. Záměr je jednoduchý – stavět na dvou špičkových kompetencích našich ekonomik, tedy moderním IT a tradičním strojírenství”.   

Thein plánuje do podfondu Industry získat až miliardu korun od kvalifikovaných a institucionálních investorů. Zároveň do podfondu převádí veškerá dosavadní průmyslová aktiva, tedy společnosti Ponec, Železniční dodavatelskou, Cotring a Lokorent. Fond bude díky této konsolidaci od počátku disponovat aktivy v hodnotě stovek milionů korun. 

Thein Private Equity SICAV, podfond Industry již má ustanoveného obhospodařovatele, jímž je společnost Winstor, Thein se bude aktivně podílet na řízení portfolia společností, k čemuž Tomáš Budník dodává: “Budujeme špičkový tým, který bude společnosti v portfoliu aktivně řídit. Usilujeme vždy o stoprocentní majetkovou účast v investovaných společnostech. Ve spojení s naší IT skupinou a rozsáhlou sítí kontaktů pak chceme těmto společnostem pomáhat rychle růst, hledat synergie a nové příležitosti, budovat nové trhy v rámci Evropy a digitalizací naplňovat vize Industry 4.0”.    

O skupině Thein

Thein je investiční skupina technologického experta a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filosofií Theinu je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.