Brambles, mateřská společnost CHEP, dosáhla významných úspěchů v oblastech ESG již v prvním roce od zavedení cílů udržitelnosti do roku 2025 

Globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec dosáhl uhlíkové neutrality vlastního provozu a na cestě k obnovitelné budoucnosti uvádí na trh první paletu vyrobenou ze 100% recyklovaného plastu získaného od koncových spotřebitelů

Praha, 4. října 2021 – Společnost Brambles, jež pod značkou CHEP působí v 60 zemích světa, včetně České republiky, a poskytuje řešení pro dodavatelské řetězce na globální úrovni, zveřejnila svoji výroční souhrnnou zprávu o udržitelnosti (Sustainability Review). Zpráva informuje o zásadních tématech, jimiž se Brambles zabývá
v environmentální, sociální a správní oblasti (ESG) a o úspěších dosažených v těchto sférách ve fiskálním roce končícím 30. červnem 2021.

Právě před rokem splnila společnost Brambles klíčové cíle v rámci strategie udržitelnosti do roku 2020. Zároveň představila své nové cíle udržitelnosti do roku 2025 i svou ambici stát se průkopníkem regenerativních dodavatelských řetězců, jež jsou založené na strategii „Planet Positive, Business Positive and Communities Positive“ (pozitivní dopad na planetu, podnikání a komunity). Již po prvních 12 měsících programu jsou ze souhrnné zprávy Brambles o udržitelnosti jasně zřejmé úspěchy poukazující na významný pokrok, kterého společnost dosahuje pozitivním přispíváním k budoucímu vývoji v oblasti životního prostředí: 

 • Brambles je nyní společností s uhlíkově neutrálním provozem: emise CO2 se podařilo kompenzovat v sektorech 11 a 22 investicemi do projektů opětovného zalesňování a nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento milník odráží úsilí o udržení úrovně globálního oteplení pod 1,5 ºC, ke kterému se společnost Brambles zavázala, a je v souladu s nejvyššími ambicemi stanovenými Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 2015. Zároveň tato skutečnost jasně ukazuje, čeho již společnost dosáhla na své cestě k dekarbonizaci3. V rámci cílů strategie pozitivního dopadu na planetu Brambles i nadále nakupovala 100 % dřeva z udržitelných zdrojů a umožnila na dalších trzích lesního hospodářství začít využívat certifikaci zpracovatelského řetězce Chain of Custody (CoC). 
 • Na trh byla uvedena první paleta z upcyklovaného plastu od konečných spotřebitelů: v rámci závazku Brambles dosáhnout pozitivního využívání odpadních plastů při výrobě přepravních platforem byla letos na evropský trh uvedena čtvrtpaleta s kolečky Q+. Jedná se o vůbec první produkt společnosti vyrobený ze 100% recyklovaného plastu získaného od koncových spotřebitelů.
 • 32 % vedoucích pozic ve společnosti Brambles zastávají ženy: k cílům týkajícím se pozitivního pracovního prostředí patří zavádění iniciativ v oblasti inkluzivity, komfortu na pracovišti, jakož
  i závazek, že do roku 2025 budou alespoň 40 % vedoucích pozic v Brambles zastávat ženy. V závodech společnosti se počet žen zdvojnásobí. 
 • Společnost Brambles je držitelem certifikace Top Employer® v 17 zemích: k úspěšnému plnění cílů v oblasti pozitivního pracovního prostředí zároveň přispělo to, že Brambles získala certifikaci Top Employer® v 17 zemích napříč čtyřmi regiony, což je důkazem jejího závazku vůči zaměstnancům
  a k vytváření inkluzivního pracovního prostředí, kde jsou zaměstnanci spokojení. Ambicí společnosti je rozšířit tuto certifikaci na co největší počet zemí a stát se držitelem titulu Global Top Employer. 
 • Společnost Brambles i nadále podporuje komunity, když to nejvíce potřebují: pozitivní dopad na komunity je třetím pilířem strategie udržitelnosti do roku 2025, který je ze strany Brambles zásadní pro pozitivní působení na širší společenství. Dary od Brambles partnerům z řad potravinových bank po celém světě pomohly ve fiskálním roce 2021 zajistit jídlo pro více než 17 400 000 lidí. A konečně, prostřednictvím komunikačních aktivit, školení a propagace v oblasti cirkulární ekonomiky ze strany společnosti bylo pozitivně ovlivněno okolo 100 000 lidí.

Graham Chipchase, CEO Brambles, říká: „V nové pětileté strategii udržitelnosti si společnost Brambles vytyčuje jasný směr vedoucí ke skutečně regenerativnímu dodavatelskému řetězci, jehož základními principy jsou opakované využívání, odolnost a regenerace. Tato průkopnická vize umožňuje našemu podnikání vytvářet hodnoty i v prostředí, jež je charakteristické svou proměnlivostí. První dosažené výsledky ukazují, že naše strategie nespočívá jen ve slovech, ale i v činech. Každý úspěch je konkrétním krokem, kterým se přibližujeme
k budoucnosti, v níž bude náš dopad nejen neutrální, ale také pozitivní.“

Model sdílení a opětovného využívání už teď zajišťuje dodavatelským řetězcům zákazníků společnosti Brambles mnoho ekologických výhod ve srovnání s alternativami založenými na jednom použití. Za poslední rok pomohla řešení společnosti Brambles zákazníkům dosáhnout následujících úspor4:

 • 2,4 milionu tun CO2 – ekvivalent CO2 vypouštěného 454 500 domácnostmi za rok; 
 • 3 160 milionů litrů vody – což je přibližně 1 240 olympijských plaveckých bazénů;
 • 3,1 milionu krychlových metrů dřeva; 
 • 3,2 milionu stromů; a 
 • 1,4 milionu tun odpadu. 

Společnost Brambles je uznávána jako globální lídr v oblasti udržitelnosti

Reputace společnosti Brambles a její výsledky jsou i nadále uznávané jako jedny z nejlepších na světě. Časopis Barron‘s vydávaný nakladatelstvím Dow Jones označil Brambles jako druhou globálně nejudržitelnější společnost v roce 2021. Společnost Corporate Knights ji zahrnula na 18. místo v seznamu nejudržitelnějších organizací na světě Global 100. MSCI udělila společnosti Brambles v hodnocení ESG maximální hodnocení AAA a zařadila ji mezi horní 4 % všech hodnocených společností. Rovněž ekologická platforma CDP dala společnosti známku A- za předcházení odlesňování.

Skupina také dosáhla celkového zařazení do třídy A- na základě užití nástroje Circulytics nadace Ellen MacArthur Foundation používaného k hodnocení využívání principů cirkulární ekonomiky. Je třeba dodat, že je také jedním z hlavních partnerů ze soukromého sektoru, kteří napomáhají rozvoji tohoto nástroje a prosazují jeho výhody pro podnikání při přechodu z lineárního na cirkulární model.  

Poznámka pro editory

Prostudujte si podrobněji souhrnnou zprávu společnosti Brambles o udržitelnosti za rok 2021 na:
https://brambles.com/Content/cms/sustainability-2021/documents/Brambles_Sustainability_Review_2021.pdf 

Seznamte se s obsahem výroční zprávy o činnosti společnosti Brambles za rok 2021 na:
https://brambles.com/Content/cms/FY21-Results/Documents/Brambles_2021_Annual_Report.pdf  

O společnosti CHEP

CHEP pomáhá přepravovat více zboží více firmám, pro více lidí a na více míst než kterákoli jiná společnost na světě. Její palety, přepravky a kontejnery tvoří neviditelnou páteř globálního dodavatelského řetězce. Svoji důvěru v ni vkládají největší světové i lokální značky, kterým pomáhá přepravovat zboží efektivněji, udržitelněji a bezpečněji. CHEP jako jedna z prvních firem využívá principy sdílené ekonomiky a s pomocí svého modelu sdílení a opakovaného využívání přepravních platforem, který je známý jako pooling, vybudovala jednu z nejudržitelnějších logistických společností na světě. Společnost CHEP se zaměřuje především na rychloobrátkové spotřební zboží (např. suché i mražené potraviny, nápoje a zboží osobní a zdravotní péče), čerstvé plodiny, maloobchodní a obecný výrobní průmysl. Společnost zaměstnává přibližně 11 500 pracovníků a je přesvědčena o síle kolektivní inteligence, již aplikuje za pomoci principů rozmanitosti, inkluze a týmové práce. Společnost CHEP vlastní celosvětově přibližně 330 milionů kusů různých přepravních platforem (palet, přepravek a kontejnerů), s jejichž pomocí v rámci sítě více než 750 servisních center podporuje přes 500 000 kontaktních bodů pro zákazníky z řad celosvětových značek, jako jsou Procter & Gamble, Unilever, dm drogerie a Nestlé a taktéž jiných lokálních značek. Společnost CHEP je součástí skupiny Brambles a působí v přibližně 60 zemích, přičemž její největší závody se nacházejí v Severní Americe a západní Evropě. Další informace o společnosti CHEP najdete na webu www.chep.com. Informace o skupině Brambles Group najdete na webu www.brambles.com.

O společnosti Brambles Limited (ASX:BXB)

Brambles pomáhá přepravovat více zboží více lidem a na více místech než kterákoliv jiná společnost na světě. Palety a kontejnery společnosti tvoří neviditelnou páteř globálních dodavatelských řetězců. Na společnost Brambles se spoléhají přední světové značky. Vědí totiž, že s ní přepraví zboží efektivněji, udržitelněji
a bezpečněji. Jako průkopník sdílené ekonomiky vytvořila společnost Brambles jednu z nejudržitelnějších logistických organizací na světě. Její zákazníci sdílejí a opakovaně používají její platformy v modelu, který je známý jako „pooling“. Společnost Brambles zajišťuje zejména rychlou přepravu spotřebního zboží (např. suchých potravin, potravinářských výrobků a výrobků zdravotní a osobní péče), čerstvých produktů, nápojů, maloobchodního zboží a zboží ze zpracovatelského průmyslu. Skupina zaměstnává asi 12 000 lidí, vlastní přibližně 345 milionů palet, přepravek a kontejnerů a provozuje více než 750 servisních středisek. Společnost Brambles působí v přibližně 60 zemích světa, přičemž její největší závody se nacházejí
v Severní Americe a západní Evropě. Další informace naleznete na stránkách www.brambles.com.