Kaspersky Industrial CyberSecurity nabízí centrální monitorování a správu celé provozní infrastruktury průmyslových podniků

12. října 2021 – Společnost Kaspersky aktualizovala produkty v rámci svého řešení pro průmyslové organizace. Kaspersky Security Center má nyní centralizovaný ovládací panel pro orchestraci (automatizovanou konfiguraci, koordinaci a správu počítačových systémů, softwaru a služeb) zabezpečení celé infrastruktury provozních technologií (OT) s mapou všech geograficky distribuovaných výrobních prostředků a s hlášením událostí, analýzou incidentů a dalšími informacemi. 

Hluboká integrace řešení Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes a Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks kombinuje v reálném čase údaje o událostech na koncových bodech a v celé síti. Součástí vylepšení zabezpečení jsou blokátor síťových útoků působící proti hrubé síle nebo zneužití zranitelností a rozšířený přístup ke zdrojům informací o zranitelnostech a bezpečnostních záplatách.

Konec nepřehledné a složité správě IT bezpečnosti

Průzkum společnosti Kaspersky ukázal, že dvě třetiny průmyslových společností považují za nejnaléhavější problém špatnou přehlednost a obtížnou správu složitých prostředí IT a OT. Možnost používat jednotnou platformu pro správu bezpečnostních politik, implementaci ochrany a všech událostí souvisejících s bezpečností by měla těmto organizacím pomoci zlepšit zabezpečení a transparentnost jejich infrastruktury.

Řešení Kaspersky Security Center rozšířilo svoje funkce o specializovaný ovládací panel pro centralizovanou správu infrastruktur provozních technologií. Kromě předchozích funkcí, které usnadňují správu nasazení produktů, aktualizací, licencí a bezpečnostních zásad, nyní tato nová konzole poskytuje úplný přehled o všech chráněných prostředcích, bezpečnostních událostech a analýze incidentů. Uživatelé mohou vyhledávat všechny prvky infrastruktury (například servery nebo řídicí jednotky – PLC) a jejich charakteristiky a prohlížet si je na geografické mapě, kde lze nastavit všechny prostředky rozmístěné v různých pobočkách. Mapa funguje v reálném čase a upozorňuje na všechny prostředky, které by mohly být při bezpečnostním incidentu zasaženy. Administrátor pak může problém ihned prozkoumat tak, že klikne na ohrožené místo a přejde do speciální webové konzole serveru. 

Ochrana před skenováním portů, DDoS útoky i útoky hrubou silou

Pro zlepšení pracovních podmínek administrátorů, přehledu o situaci a flexibility při nasazování výrobních prostředků dokáže nyní Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks načítat důležitá data z průmyslových koncových bodů chráněných pomocí Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes. Administrátoři tak mají při vyšetřování bezpečnostních problémů k dispozici rozsáhlý kontext – informace o incidentech doplněné údaji z platformy pro ochranu koncových bodů (EPP), přesnou detekci parametrů prostředků a mapy síťové komunikace ze segmentů, kde ještě není k dispozici zrcadlení provozu.

C:\Users\Miloslavskaya\Desktop\Anastasiya Miloslavskaya\KICS_autumn update\KICS for Networks dashboard_map.png

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes s přidaným blokátorem síťových útoků navíc chrání před skenováním portů, DDoS útoky, útoky hrubou silou a hrozbami využívajícími zranitelností nebo chybně nakonfigurovaných aplikací, služeb a operačních systémů. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks nově doplňuje databázi zranitelností poskytovanou Kaspersky ICS-CERT o nové zdroje – National Vulnerability Database (NVD) a US-CERT, což uživatelům pomůže ještě více snížit pravděpodobnost zneužití zranitelností díky včasnému záplatování softwaru a omezováním rizik. Administrátoři mohou filtrovat zranitelnosti podle zdroje a vypnout detekci z kterékoli z databází.

První krok k vytvoření průmyslové bezpečností platformy

„Nabídkou snadné integrace technologií kybernetické bezpečnosti použitelných pro různé automatizační systémy sledujeme náš konečný cíl – vytvořit spolehlivý ekosystém řešení, který by uspokojil požadavky týmů kybernetické bezpečnosti bez ohledu na to, o kolik průmyslových objektů a prostředků se musí postarat. Naší strategií je poskytovat služby zákazníkům z řad průmyslových podniků v každé etapě jejich plánu implementace technických opatření kybernetické bezpečnosti s cílem vytvořit škálovatelný a certifikovaný bezpečnostní systém se spolehlivou účinností. Tyto aktualizace představují náš první krok k vytvoření průmyslové bezpečnostní platformy. Jejím klíčovým prvkem je samostatný bezpečnostní ovládací panel, který dokáže pokrýt celé geograficky distribuované prostředí a nabízí spoustu potřebných funkcí, například monitorování incidentů, potlačení hrozeb, vyšetřování útoků, vyhledávání rizik nebo orchestraci a automatizaci zabezpečení. Tento přístup pomůže zákazníkům posunout zabezpečení jejich provozních technologií na novou úroveň z jakékoli výchozí pozice,“ říká Kirill Naboyshchikov, manažer obchodního rozvoje společnosti Kaspersky.

Nová konzole pro správu zabezpečení v Kaspersky Security Center, které je součástí ekosystému Kaspersky Industrial CyberSecurity, bude k dispozici pro implementaci u zákazníků od prosince 2021.

Více informací o řešení Kaspersky Industrial CyberSecurity a souvisejících produktech a službách najdete na této webové stránce.

O společnosti Kaspersky
Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která vznikla v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a dalších uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jejž tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání víc než 400 milionů uživatelů a 240 000 firemním klientům přináší ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na http://www.kaspersky.com.

růmyslových podniků